20. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

20. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se uskutečnilo 11. 9. Z jednání vyjímáme:
Slib člena zastupitelstva složil MUDr. Pavel Březovský, další náhradník z kandidátky KDU – ČSL, který nastupuje na uvolněný mandát po Mgr. Czerném.
Když se na zasedání rozšířila zpráva o teroristických útocích v USA, bylo jednání dvakrát přerušeno, a poté, co byl zjištěn rozsah neštěstí, požádal starosta přítomné o minutu ticha k uctění obětí a následně zastupitelstvo přijalo usnesení, v němž teroristický útok rozhodně odsoudilo, vyjádřilo účast Vládě USA a vyzvalo Vládu ČR k humanitární pomoci. Toto usnesení bylo ještě během odpoledne odesláno velvyslanectví USA, Vládě ČR a dalším institucím a tisku.
Po projednání několika bodů z oblasti majetku přednesl starosta souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části za 1. pololetí roku. Zastupitelé dále rozhodli o přidělení daru ve výši 90 000 Kč Kulturistickému sportovnímu klubu SEMI Praha, kam dochází více než 90 dětí z Prahy 2, dále o poskytnutí účelové dotace ve výši 500 000 Kč na zachování provozu kina Illusion a o poskytnutí peněžité úročené půjčky ve výši 420 000 Kč vlastníkovi bytového domu Londýnská 21 na vybavení kotelny.
Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na internetové stránce http://www.praha2.cz.

MBr

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout