4. vycházka – Kde je nejneviditelnější pražská věž?

Ve středu 5. 10. 2016 se uskutečnila čtvrtá vycházka z nového ročníku cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná Kde je nejneviditelnější pražská věž?

Cestou k této záhadné věži jsme se zastavili nejdřív u jedné „neviditelné“ brány ve vestibulu metra ve stanici I. P. Pavlova. Text vytesaný do mramorové desky vyvolal v účastnících vycházky veselí. Prý že tu byla bašta! Jakpak asi chutnala? Vysvětlili jsme si, jaká bašta tu byla myšlena, a ukázali si ji na obrázku. Podívali jsme se i na kresbu její předchůdkyně, Svinské brány. Potom jsme pokračovali ulicemi Nového Města pražského. Naším cílem bylo zjistit, co se nalézá na konci ulice Ke Karlovu. Děti věděly, že Muzeum policie a dopravní hřiště, ale my jsme se chtěli zaměřit na něco jiného. Děti dostaly za úkol odvodit, kdy bylo založeno Nové Město pražské. Dorazili jsme k soše Karla IV. a ta nám napověděla. Díky letošním oslavám všichni věděli, kdy se Karel IV. narodil. V roce 1316. Nové Město pražské založil, když mu bylo 32 let. Dětem sice tahle početní úloha dala chvilku zabrat, ale odvodily, že to bylo v roce 1348. Obešli jsme velký kostel se zajímavou klenbou, který založil Karel IV. a daroval tomuto kostelu ostatky sv. Karla Velikého, jemuž byl v jeho době kostel i zasvěcen.

Chloubou každého středověkého města byly vždy hradby, Nové Město pražské nebylo výjimkou. Prohlédli jsme si pozůstatky hradeb, které se tyčí na strmém svahu nad parkem Folimanka. Hradby musely být pevné, aby odolaly nájezdům nepřátel. Co tam proto nesmělo být? Okna, dveře, ale ani záchody.

Nakonec jsme se pokusili najít onu nejneviditelnější věž. Celou dnešní vycházkou nás provázelo nejstarší dochované vyobrazení Nového Města pražského, měli jsme ho k dispozici jako černobílou kresbu. Ukázali jsme si na ní nejen Svinskou bránu, ale i dnešní Ječnou ulici, Karlovo náměstí, zaniklý kostel Božího Těla, kostel sv. Karla Velikého i průběh hradeb. Ve hradbách byly v pravidelných odstupech věže. Jednu z nich nám připomíná takzvaná Negativní věž nad restaurací na Bastionu. Je velmi nenápadná, takže když jsme kolem ní šli poprvé, děti si vůbec neuvědomily, že u ní stojí, ačkoliv se opřely o zábradlí ze zkorodované oceli, které ji v prostoru naznačuje. Ale s obrázkem v ruce jsme ji odhalili!   

Pak už zbývalo jen napsat tajenku z dnešní křížovky, abychom mohli vylosovat tři výherce drobných cen od MČ Praha 2. A jak dnes tajenka zněla? U Božích muk. U této obnovené kapličky se sugestivním uměleckým dílem jsme si na úplný závěr vycházky ještě zasoutěžili v krátkém kvízu. Malý klíček od Prahy 2 získal tentokrát pro svou školu tým ze ZŠ Slovenská.

Zveřejněno: 14.10.2016
Vytisknout