670 let od založení kláštera v Emauzích

V letošním roce slavíme 670 let od založení Emauzského kláštera, jedné z významných církevních staveb Nového Města pražského. Iniciátorem stavby byl král a pozdější Císař Karel IV. Klášter založil 21. listopadu 1347 listinou datovanou v Norimberku a výslovně určil jeho poslání: věnovat se liturgii a písemnictví ve slovanském jazyce. Opatství slaví tuto událost slavnostní bohoslužbou konanou k samému dni výročí a benefičním koncertem Emauzského sboru a orchestru v následujícím dni. U příležitost oslav bude rovněž završena rekonstrukce rajského dvora, započatá v lednu 2016. Rekonstrukce nahrazuje již zastaralou  a technicky nevyhovující úpravu dvora z roku 1960 a rehabilituje důležitý centrální prvek: kříž s nápisy deklarujícími význam Krista a jeho utrpení na kříži. Původní kříž pocházející z konce 19. století byl zničen v 50. letech 20. století; nápisy na něm byly latinské, dnešní verze dává přednost češtině. Rajský dvůr bude otevřen všem návštěvníkům kláštera a vybaven rovněž lavičkami pro možnost posezení v klidné atmosféře.  


Emauzy


Emauzy


Emauzy
Zveřejněno: 01.11.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout