• Klubová vycházka po Novém Městě a Karlově


  Třetí z cyklu komentovaných vycházek pro členy klubů Dvojka pro přátele kultury a Dvojka pro seniory byla 18. 7. zaměřena na Nové Město pražské a Karlov.
 • Klubová vycházka zaniklým Podskalím


  V úterý 27. června se opět sešli příznivci kultury Prahy 2 k již druhé komentované prohlídce. Tentokrát průvodkyně Dr. Jiřina Chrastilová zavedla členy klubů Dvojka pro přátele kultury a Dvojka pro seniory do míst zaniklého Podskalí a do muzea v Podskalské celnici na Výtoni, kde se právě koná výstava Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.
 • I obyvatelé Prahy 2 mají na Vyšehradě stále co objevovat


  V úterý 13. 6. v podvečer se konala první komentovaná procházka klubu Dvojka pro přátele kultury. Řadu posluchačů doplnili také členové klubu Dvojka pro seniory. Pro členy byla připravena tříhodinová prohlídka Vyšehradu pod vedením zkušené a skvělé průvodkyně PhDr. J. Chrastilové.
 • Komentované procházky Prahou 2


  Klub Dvojka pro přátele kultury připravil pro své členy šest komentovaných procházek Prahou 2.
 • Kulturní klub na Novoměstské radnici – výlet do historie i ochutnávka jazzového klavíru


  Květnová akce pořádaná klubem Dvojka pro přátele kultury se konala ve čtvrtek 11. 5. 2017 na Novoměstské radnici. První část byla poznávací. Díky poutavému odbornému výkladu se přítomní seznámili s budovou a její historií. Od založení Karlem IV. pamatují zdi radnice ledacos – schůzky konšelů, defenestraci, soud i šatlavu.
 • Literární setkání v Knihovně na Vinohradech


  Ve středu 19. dubna se konala již sedmá akce pořádaná klubem Dvojka pro přátele kultury. Tentokrát jsme se po malířském, architektonickém a filmovém světě přesunuli do světa literárního a hereckého. Konalo se totiž Literární setkání s herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem v knihovně na Vinohradech s podtitulem – Knihy jako součást moderního života.
 • Komentovaná prohlídka Novoměstské radnice a klavírní koncert


  Klub Dvojka pro přátele kultury zve své členy na „Komentovanou prohlídku celého objektu Novoměstské radnice a klavírní koncert ve velkém sále“. Máte možnost se účastnit obou, ale i pouze jedné akce. Akce se koná ve čtvrtek 11. května 2017.
 • Studenti Létající akademie úspěšně zakončili studium


  Ve středu 5. dubna se v Náprstkově muzeu konalo slavností zakončení studia Univerzity třetího věku Létající akademie. Účastníky kurzu byli členové klubu Dvojka pro seniory a Dvojka pro přátele kultury.
 • Komentovaná prohlídka expozice Muzea Policie ČR


  Muzeum Policie ČR připravilo pro členy klubu Dvojka pro přátele kultury komentovanou prohlídku stálé expozice muzea. V neděli 26. února ve 14.00 hodin přivítala průvodkyně více než dvacet návštěvníků.
 • První přátelské setkání se vydařilo


  Ve středu 30. listopadu se v prostorách Nové Galerie v Balbínově 26 uskutečnilo První přátelské setkání partnerů a členů klubu Dvojka pro přátele kultury.
 • Členové klubu si na výstavě obrazů a kreseb Michala Tomka pohovořili s autorem


  Komentovaná prohlídka v galerii na Novoměstské radnici dne 23. února byla letošní první akcí pořádanou klubem Dvojka pro přátele kultury pro jeho členy.
 • Nekonečno Jana Kaplického s poutavým výkladem


  Díky vstřícnosti Galerie Tančící dům si členové klubu Dvojka pro přátele kultury mohli prohlédnout výstavu Nekonečno Jana Kaplického, a to několik dní před jejím ukončením. Navíc s velmi poutavým a zasvěceným výkladem výtvarníka Alana Záruby, který s Kaplickým od roku 2003 spolupracoval a je jedním z kurátorů výstavy.
 • Výlet do renesanční Florencie a galerie Ufizzi v kině MAT


  Členové klubu Dvojka pro přátele kultury měli 20. března možnost navštívit Florencii a galerii Ufizzi a prohlédnout si vrcholná díla italských renesančních mistrů jako Brunelleschi, Donatello, Da Vinci, Botticelli, Michelangelo, Vassari a řady dalších. Z nevšední blízkosti, téměř na dotek, s poutavým výkladem kustoda v roli Lorenza Medicejského.