• Omezení dopravy v okolí Albertova


  V ulicích Na slupi a Botičská proběhne výstavba nové kanalizační stoky. Investorem je Pražská vodohospodářská společnost, a. s., IČ 25656112, zhotovitelem je ČKV Praha, s. r. o., IČ 00202037.
 • Další etapa rekonstrukce vodovodu v Americké ulici


  V období od 19. 5. 2017 do 30. 6. 2017 budou v Americké ulici pokračovat práce na rekonstrukci vodovodního řadu a přeložce kanalizace.
 • Radikální změna kontroly parkování


  Upozorňujeme na nový systém zón placeného stání (ZPS), který na území MČ Praha 2 začne platit od 1. 10. 2017. Veškeré informace o druhu zón a jejich režimu parkování naleznete na webu provozovatele ZPS www.parkujvklidu.cz.
 • Plánované stavební práce v Belgické a Varšavské ulici


  Z koordinačního jednání MČ Praha 2 se správci inženýrských sítí a TSK hl. města Prahy vyplynuly informace o plánovaných stavebních akcích v ulicích Belgická a Varšavská, které přinášejí dopravní omezení. Skutečný průběh prací se může od uvedených termínů lišit.