Aktualizace strategického rámce MAP do roku 2023 pro území MČ Praha 2

Dne 16. 3. 2018 schválil Řídicí výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 2 hlasováním per rollam (MAP) aktualizaci Strategického rámce MAP do roku 2023 pro území MČ Praha 2 včetně investičních priorit. Dokument je k nalezení níže.

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území MČ Praha 2
Zveřejněno: 19.03.2018
Vytisknout