Americká 38/118, veřejná soutěž 29. 10. 2018 od 16:00 hodin

MCP2/208935/2018/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU – JEDNOKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 213 ze dne 18. 4. 2017.

Číslo veřejné soutěže IV./2018 – 1. byt ze 2

Termín konání veřejné soutěže: 29. 10. 2018 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Americká 38/118 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 88,76 m2 (kuchyň, 2 pokoje, hala, předsíň, koupelna, WC, balkón 6,85 m2)

    4. nadzemní podlaží (3. patro), dům s výtahem

    číslo bytu 20, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    ústřední topení (energetická náročnost – třída E)

Nájemci je k dispozici:  dvorek

Další prostory v domě:  sklad

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 12.000,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2017

-  vodné  250,-   Kč/osobu/měsíc

-  teplá voda  300,-   Kč/osobu/měsíc

-  úklid  50,-   Kč/osobu/měsíc

-  odpad  60,-   Kč/osobu/měsíc

-  elektřina spol. prostor  100,-   Kč/osobu/měsíc

-  výtah  50,-   Kč/osobu/měsíc

-  teplo  2.300,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. byt se nachází v domě, který není určen k prodeji

2. nabídnuté nájemné, které v soutěži zvítězí, je závazné po celou dobu trvání nájemní smlouvy

3. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 9 měsíců s notářským zápisem viz. „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na e-desce)

4. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč ve smyslu čl. 5 Pravidel bytové sociální politiky) před konáním veřejné soutěže v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15.00 hod.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

v úterý 16. 10. 2018 od 10.00 do 10.30 hodin,

ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 10.00 do 10.30 hodin

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem,
rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

 

Datum zveřejnění: 12. 10. 2018  Ing. Michael G r u n d l e r       

místostarosta  pro oblast správy majetku

Zveřejněno: 11.10.2018 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 11.10.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout