BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ NECHOĎTE NA ÚŘAD

Připomínáme, že Úřad MČ Praha 2 je nyní otevřen pouze: pondělí 9–12 hod. a středa 14:30–17:30 hod. V ostatních dnech zůstává úřad pro veřejnost zavřený. Zároveň je od středy 18. března do prostor úřadu povolen vstup POUZE osobám, které budou mít ústa i nos chráněny pomocí roušky, šátku nebo šály!

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib vydal na doporučení Krizového štábu hl. m. Prahy nové nařízení o nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu občanů v provozovnách, zdravotnických a sociálních zařízeních, v sídlech veřejných orgánů a v dalších prostorách. Nařízení, které je platné od 18. března od 12:00 hodin, navazuje na opatření týkající se povinnosti používat ochranné prostředky v dopravních prostředcích.

(Celé nařízení je ke stažení zde)

Nově vydalo Ministerstvo vnitra ČR stanovisko o platnosti dokladů jakými jsou občanský a řidičský průkaz. Takovou situaci nyní nemusíte akutně řešit, můžete dále doklady používat bez nebezpečí sankce:

1. Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo (pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Celé opatření najdete ZDE

výzva
Zveřejněno: 25.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout