Bezplatný seminář na téma EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

 

Dovolujeme si Vás pozvat na bezplatný seminář na téma

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

pořádaný Občanskou poradnou Společnou cestou

a Humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2.

 

 

Termín:   ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 9:00 hod (předpokládaný konec ve 12:00 hod)

 

Místo:   Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, zasedací sál č. 614

 

Obsah:  V průběhu semináře bude popsáno exekuční řízení a rozebrány nejčastější formy exekucí vedených na majetek fyzických osob. Účastníci semináře budou  seznámeni s  typickými problémy, které v souvislosti s  exekucí řeší povinní a osoby jim blízké. Přednášející účastníky upozorní na situace, kdy lze smysluplně podat návrh na úplné či částečné zastavení exekuce, požádat o sloučení exekucí, požádat o odklad jejího provedení nebo žádat o vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu a to včetně vysvětlení základních náležitostí takovýchto podání.

 

  Seminář je určen pro laickou i odbornou veřejnost, při němž účastníci získají základní informace o dané problematice, včetně praktických ukázek dokumentů, které jsou v řízení zasílány exekutorem či účastníky.

 

 

 

Přednášející:  Mgr. Petra Skuhrová, Mgr. Markéta Vávrová

 

Vytisknout