OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Pravidla privatizace - předkupní právo (Petrik 15.3.2017 14:45)
  Dobrý den,

  Prosím o vyjasnění podmínek úhrady kupní ceny v případě prodeje bytu dle nových pravidel privatizace (článek 2, odst e) Pravidel). Otázka: je možné podmínky vysvětlit tak, že je možné zaplatit celou kupní cenu do 60 dní od podpisu kupní smlouvy a dále neuplatnit 13%ní slevu s tím, že v tomto případě tedy MČ Praha 2 neuplatní předkupní právo? Nebo platí automaticky 13%ní sleva a tedy omezení předkupního práva i při rychlé úhradě kupní ceny?
  Děkuji za odpověď
  Petrik
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.3.2017 15:23)

   Dobrý den, při akceptaci nabídky koupě bytové jednotky máte dle pravidel možnost uplatnit,  či naopak neuplatnit slevy z kupní ceny. Pokud žádnou ze slev nevyužijete a do 60 dní ode dne následujícího po podpisu kupní smlouvy uhradíte jednorázově celou částku, rovnající se ceně znaleckého posudku, nevzniká MČ předkupní právo a s bytem lze po jeho nabytí disponovat.

   Hezký den,

   Michaela Mazancová, 
   zástupkyně starostky pro oblast bytové politiky a prodeje majetku

 • Otázka: podnájem bytu - opakovaný dotaz (Váchová 7.2.2017 18:08)
  Dobrý den, děkuji za odpověď ,ale odpovídáte na něco jiného než se ptám : jde o podnájem části bytu/1 nevyužitý pokoj/,např ve 3 pokojovém obecním bytě, ve kterém nájemník nadále sám bydlí. Nikoli podnájem celého bytu.Dle NOZ :
  NOZ nově u podnájmu bytu odlišuje:
  a) zda nájemce v bytě sám trvale bydlí.
  Jak už bylo uvedeno výše, pokud nájemce bude v bytě sám trvale bydlet, není třeba pro podnájem souhlas pronajímatele (§ 2274 NOZ).
  b/-nebydlí- to není tento případ.
  Žádám o fundovanou odpověď ,právně podloženou.
  Nejlépe vedoucí bytového oddělení.
  A zajímá mně jak možnost podnajmout část bytu studentovi na semestr tj dlouhodobě , tak i jak je to v případě krátkodobých pronájmů.
  Děkuji za odpověď, stejný dotaz položím i na Magistrát hlmp, neboť byty jsou v domech ve správě MČP2 avšak vlastníkem je dle Katastru stále Magistrát.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.3.2017 8:57)

   Bytový fond městské části Praha 2 není určen k tomu, aby jej nájemci využívali za účelem podnikání spočívajícím v poskytování ubytovacích služeb. Dlouhodobý podnájem části bytu (např. studentovi na semestr) je samozřejmě při dodržení příslušných ustanovení NOZ možný.

   Hezký den,
   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: výsledky - pronájem bytů (Eva Walachová 7.3.2017 11:59)
  Dobrý den,
  kdy budou zveřejněny výsledky aukce bytů za smluvní nájemné? Akce probíhala 14.2.2017. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.3.2017 14:49)
   Vážená paní Walachová,
   soutěž probíhala ve středu 15. února. Výsledky byly zveřjněny dnes.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Správa bytových a nebytových domů (Petr Hejna 9.1.2017 17:39)
  Prosím o odpověď na tři dotazy, týkající se změny správy bytových domů prostřednictvím nové obecní akciové společnosti:

  1. Bude i nadále fungovat Help Desk jako součást aplikace iDES umožňující nájemcům bytů a nebytových prostor ohlašovat závady a zadávat podněty ke správě domu on-line?

  2. Zveřejní Správa nemovitostí Praha 2 jména a kontakty na techniky, kteří budou mít na starosti jednotlivé domy? Nebo se i nadále počítá s tím, že pro všech víc než 200 domů bude k dispozici jedno jméno/telefonní číslo na technické oddělení jako je tomu dnes?

  3. V Novinách Prahy 2 z října 2016 se vedla diskuse na téma, zda zavést institut domovníka. Měl jsem za to, že nastala shoda, že domovnictví (nebo něco podobného v tomto smyslu) by správě domů mohlo pomoci. Pokud by tedy k tomu mělo dojít, od kdy?
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 22.2.2017 16:32)

   1. Bude i nadále fungovat Help Desk jako součást aplikace iDES umožňující nájemcům bytů a nebytových prostor ohlašovat závady a zadávat podněty ke správě domu on-line?

   Odpověď: Ano, bude.

    

   2. Zveřejní Správa nemovitostí Praha 2 jména a kontakty na techniky, kteří budou mít na starosti jednotlivé domy? Nebo se i nadále počítá s tím, že pro všech víc než 200 domů bude k dispozici jedno jméno/telefonní číslo na technické oddělení jako je tomu dnes?

   Odpověď: Údaje jsou zveřejněny na stránkách Prahy 2

   http://urad.praha2.cz/Spravce.html.

    Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

   3. V Novinách Prahy 2 z října 2016 se vedla diskuse na téma, zda zavést institut domovníka. Měl jsem za to, že nastala shoda, že domovnictví (nebo něco podobného v tomto smyslu) by správě domů mohlo pomoci. Pokud by tedy k tomu mělo dojít, od kdy?

   Odpověď: Je pravda, že mezi politiky i občany Prahy 2 skutečně převládá názor na prospěšnost zavedení institutu "domovníka" v alespoň některých domech MČ Praha 2.

   Byl to ostatně také záměr současné koalice na radnici Prahy 2. Představa jakéhosi "prvorepublikového" domovníka, jak ho známe ze starých filmů, je skutečně pro mnohé lákavá. Tato představa a dnešní realita, zejména v oblasti právních předpisů, jsou bohužel podstatně odlišné. Celá záležitost je mnohem složitější, než na první pohled vypadá. Musí se především definovat předmět činnosti těchto "domovníků" tak, aby tato funkce měla nějaký skutečný smysl. Dále se musí ujasnit, na základě jakého právního a ekonomického vztahu by tato činnost byla vykonávána. Pracovněprávní vztahy jsou v tomto státě velmi komplikované a finančně náročné. Nemenší problém jsou různé bezpečnostní, hygienické a další předpisy. Bylo by například z hlediska předpisů velmi obtížně, aby nekvalifikovaný "domovník" směl třeba jen vyměnit žárovku na chodbě....

   Celá problematika "domovnictví" se bude řešit ve spolupráci s nově založenou správní firmou SNP2 tak, aby "domovníci" znamenali skutečný praktický přínos pro správu domů, vhodně doplňovali činnost této správní firmy  a přitom neznamenali nepřiměřenou ekonomickou zátěž pro hospodaření MČ.

   Konkrétní termíny zavedení tohoto institutu není tedy zatím možné bohužel sdělit, právě tak, jako jeho konkrétní formu.

   Ing. Michael Grundler, zástupce starostky pro oblast správy majetku

  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 22.2.2017 21:34)
 • Otázka: prodej bytu Praha 2 (Michaela L. 13.2.2017 10:33)
  Dobry den,
  rada bych se zeptala, jak a jestli vubec probiha prodej volnych bytu na Praze 2?
  Zde na strankach jsem nejake aktualnejsi informace nenasla.

  Dekuji predem za opoved,
  Michaela.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.2.2017 10:43)

   Prodej volných bytů probíhá výhradně v domech, ve kterých byly dříve prodány bytové jednotky jejich oprávněným nájemníkům. Prodej je realizován formou veřejné aukce. V současné době probíhá výběr administrátora další dražby, a proto je předpoklad konání přibližně v květnu nebo v červnu 2017. Sledujte proto web MČ P2, případné dotazy je možné směrovat na zástupce starostky Ing. Grundlera.

   Hezký den,

   M. Mazancová
   zástupkyně starostky

 • Otázka: podnájem v obecním bytě - student, Airbnb atd. (Váchová 2.2.2017 13:09)
  Můžete laskavě vysvětlit jak je to smožností pronajímání části obecního bytu , a to jak třeba studentovi dlouhodobě na semestr, tak třeba přes Airbnb krátkodobé pronájmy části bytu ve kterém jinak nájemník dál bydlí. Co je třeba k tomu aby to bylo legální dle nového Občanského zákoníku vzhledem k MČ Praha 2?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.2.2017 9:17)

   Dobrý den,

   byt je možné pronajímat se souhlasem pronajímatele. Nicméně byt je určen k trvalému bydlení, nikoliv k poskytování krátkodobého ubytování.

   S pozdravem

   Petr Grametbauer
   vedoucí odboru majetku a investic

 • Otázka: Dotaz na privatizaci bytového fondu (Eckert 11.1.2017 13:00)
  Dobrý den,
  měl bych dotaz,na kdy je plánována privatizace bytových jednotek v domě Lublaňská 801/67.
  Děkuji
  Eckert
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.1.2017 15:05)

   Vážený pane Eckerte,

   v prodeji bytového fondu bude možno pokračovat poté, co obdržíme příslušná vyjádření a posouzení k poskytovaným slevám z kupní ceny bytových jednotek. Co se týká časového harmonogramu, mělo by k dalšímu schvalování prodejů dojít ideálně v první polovině tohoto roku, a to s ohledem na termíny zasedání zastupitelstva.

   Termín u jednotlivých domů a harmonogram stanovuje administrátor prodeje, firma Murom. Proto se o konkrétní informace prosím informujte v jejich klientském centru Bytydomy2 v Římské ul. 24. Doporučuji obrátit se na ně nejdříve koncem ledna.

   Ke zmíněnému domu si dovoluji dle informací z 25. 1. doplnit, že v tomto domě je před prodejem bytových jednotek nutno dořešit i majetkoprávní vztahy, které se týkají nebytových prostor. V případě dalších dotazů se obraťte na Ing. Grametbauera, ved. OMI. 

   Michaela Mazancová

   Zástupkyně starostky
   pro bytovou politiku a prodej majetku

 • Otázka: privatizace Fričova 8/1350 (Rudolf Dočekal 8.1.2017 18:51)
  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jestli se uvažuje v nejbližší době o privatizaci tohoto domu? V domě žijí nájemníci téměř ty stejný, již více jak 20 let. Děkuji za odpověď.
 • Otázka: Dotaz (nájemníci domu 257/6 19.12.2016 19:44)
  Dobrý den máme dotaz jak dlouho budete řešit v Myslíkově ulici privatizaci domu 6/257 V roce 2012 jste chodili po bytech a slibovali za účelem zdraženého nájemného slušné bydlení a rekonstrukci bytů, potom jste uvedli, že rekonstrukce zaniká a byty budou do roku 2014 privatizovány a každý si bude muset byt v osobním vlastnictví na své náklady zrenovovat. Přichází rok 2017 privatizace v nedohlednu a druhým rokem řešíte dle vašeho harmonogramu vstup na dvorek kde se nachází popelnice. Budeme se těšit brzké odpovědi.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 20.12.2016 10:09)

   Dobrý den,
   odložení prodeje Vašeho domu nastalo z důvodu nutnosti stavebně-technicky řešit fakt, že vchod do Vašeho domu a také odvoz domovního odpadu je přes vchod vedlejšího domu soukormch vlastníků. V současné době se podařilo dořešit a dohodnout možnost průchodu do domu vedlejším objektem, v řešení, které není jednoduché, je ale otázka odvozu odpadu vedlejším domem, na kterém nedošlo k dohodě s vlastníky objektu a prozatím s  ním nesouhlasí. Tato problematika spadá do oblasti majetku, pro bližší informace o aktuálním stavu se prosím obraťte na Bc. Skalickou z Odboru majetku a investic. Záležitost není v mé kompetenci, nicméně jsem se snažila podat dostupné informace, které mám k dispozici.

   S pozdravem
   M. Mazancová

   Zástupkyně starostky pro oblast bytové politiky a prodeje majetku
 • Otázka: Výměna oken (Martina Křížová 25.10.2016 15:13)
  Dobrý den, na základě informace z roku 2014 (možná i dříve), kdy byla naplánována výměna oken v celém domě na adrese Mikovcova 3/574 a zároveň po určité době z neznámých důvodu opět pozastavena. Osobně jsem se byla zeptat na správní firmě RMservis, proč byla výměna pozastavena. Okna jsou ve 4 patře opravdu ve špatném stavu, když prší, tak pod okny silně protéká voda. V zimě zase uniká teplo. Ochotně mi paní na správní firmě vysvětlila, že termín byl pozastaven, ale přesné důvody nezná.V Srpnu tohoto roku jsem šla tedy osobně přímo na stavební oddělení a další tomu příslušné kanceláře pro informace. Zde mi bylo řečeno, že výměna byla přesunuta na dobu neurčitou, ale bylo mi nabídnuto opětovné překontrolování a nafocení stavu oken a možné individuální řešení opravy, byla jsem tedy ráda. Bohužel k dnešnímu dni se již nikdo neozval. Chápu, že se blíží zima a nemůže tedy probíhat žádná oprava ani výměna oken. Tímto tedy žádám o snížení nájemného až do doby než-li nastane výměna oken, neboť byt nemůže spadat do stávající kategorie. Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.11.2016 11:13)

   Dobrý den,

   k Vašemu podání ze dne 25. 10. 2016 Vám sdělujeme, že akce výměna oken v domě Mikovcova 574/3 je zařazena Odborem majetku a investic, odd. investic, do návrhu plánu oprav na rok 2017, který bude předložen na začátku roku 2018 k odsouhlasení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Vaše žádost o snížení nájemného bude předložena k projednání orgánům městské části Praha 2. O výsledku Vás budeme informovat.

   S pozdravem

   Bajerová Kamila
   Úřad městské části Praha 2

   odbor majetku a investic
   odd. správy a ekonomiky majetku