OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Dotaz na bydleni (Ales 19.11.2017 22:23)
  Dobrý den,

  chci se zeptat zdali budete a kdy vypisovat soutež o nájem obecních bytů. Nejsem z Prahy, ale pracuji zde u PČR je nějaká možnost také bytu pro státní zaměstnance pracující v Praze? Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.11.2017 17:11)

   Vážený pane,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že městská část Praha 2 poskytuje služební byty vybraným organizacím v souladu s pravidly schválenými Radou městské části dne 6. 3. 2012, mezi které je zařazeno i Obvodní ředitelství Policie ČR Praha II. Pakliže jste služebně zařazen u této organizace, obraťte se se svou žádostí na ředitele, který jednotlivé žádosti doporučuje ke schválení.

   V opačném případě můžete usilovat o obecní byt dle Pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů za smluvní nájemné, v tzv. aukci, která se většinou koná v rozmezí jednoho až dvou měsíců. Pro Vaši informaci uvádím, že nejbližší soutěž se koná dne 11. 12. 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20.

   Výše uvedená pravidla a přehled nabízených bytů do veřejné soutěže naleznete na webových stránkách městské části Praha 2

   http://praha2.cz/Volne-byty.

    

   S pozdravem

   Zdena Szabová

   vedoucí bytového oddělení
   odbor majetku a investic

 • Otázka: Trvalé bydliště (Olga 22.11.2017 20:54)
  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně trvalého pobytu, mám nájemní smlouvu, ale ne s majitelkou bytu, ale s podnájemníkem bytu, který má smlouvu uzavřenou s majitelkou bytu. On mi ale odmítá dát souhlas k udělení trvalého bydlení i když mám nájemní smlouvu. Původní trvalé bydliště mám na jiném území v ČR, kde už léta nebydlím, dalo by se to řešit jiným způsobem napřiklad se přihlásit na MÚ v Praze? Předem děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.11.2017 13:03)
   Dobrý den,

   Obecně platí, že při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokázat totožnost občanským průkazem a doložit vlastnictví, nebo doložit oprávněnost užívání, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

   Ve Vašem případě, tak jak jste jej popsala se domnívám, že Vy sama jste na základě Vaší nájemní (podnájemní) smlouvy osobou oprávněnou k přihlášení se k trvalému pobytu, tudíž souhlas ani vlastníka a ani pronajímatele nepotřebujete. Co však bude z Vaší strany nezbytné k naplnění podmínky oprávněnosti užívání je předložení nejen Vaší nájemní (podnájemní) smlouvy, ale též nájemní smlouvy osoby, která Vám byt pronajímá, tak aby ohlašovna mohla jednoznačně identifikovat vlastníka uvedeného v katastru nemovitostí.

   K uvedenému upozorňuji, že konečné stanovisko ohledně přihlášení (příp. nepřihlášení) k trvalému pobytu je možné vydat až po předložení nájemní smlouvy, a také že ohlašovna je povinna do 15 dnů od zaevidování změny, oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby, přičemž uvede jméno, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

   K druhé části Vašeho dotazu pak uvádím, že přihlásit se k trvalému pobytu na adresu ohlašovny (úřadu) vlastním aktivním konáním není možné. Adresu úřadu získá občan poté, co je mu v rámci správního řízení údaj o jeho trvalém pobytu zrušen na základě návrhu oprávněné osoby, příp. po návratu ze zahraničí (za podmínky, že měl ukončen trvalý pobyt na území ČR), kdy nemůže předložit potřebné doklady k přihlášení k trvalému pobytu.

   V případě dalších dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat na tel. č. 236 044 100.

   S pozdravem

   Mgr. Martin Libruška

   vedoucí oddělení osobních
   dokladů a evidence obyvatel
   odboru správních agend

 • Otázka: socialni bydleni (Vojtech 14.11.2017 14:17)
  Dobry den, bratr zije cely zivot trvale v Praze 2, ma psychicke postizeni a invalidni duchod, je drzitelem prukazu TP. Ma nejakou sanci ziskat od MC Praha 2 socialni bydleni?

  Dekuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.11.2017 8:16)

   Vážený pane,

   Rada městské části Praha 2 dne 6.2.2017 schválila Pravidla sociální bytové politiky, která  jsou určena osobám, jež dovršily věku odchodu do starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP či ZTP/P), mladým rodinám a osobám, které se ne vlastní vinou ocitly v tíživé sociální situaci. Žadatelé však musí splnit vstupní kritéria. Ti, kteří je nesplní, se pak mohou účastnit soutěže - viz Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů za smluvní nájemné (tzv. aukce).

   Všechna zmíněná pravidla dohledáte na webových stránkách MČ (http://urad.praha2.cz/Volne-byty). V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky bytového oddělení na tel. čísle 236 044 350, 236 044 359 nebo 236 044 353

   S přáním hezkého dne  

   Zdena Szabová

   vedoucí bytového oddělení

   odbor majetku a investic

 • Otázka: Bydlení (František 6.11.2017 11:29)
  Dobrý den ,
  chtěl bych se zeptat jsem už 10 let hlášený na Městským Úřadu v Žatci okr.Louny ale dojíždím pořád do Prahy za prací byla by možnost si požádat v Praze o byt?děkuji předem
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.11.2017 10:07)

   Dobrý den,

   jedinou možností, jak řešit Vaši bytovou situaci v obvodu MČ Praha 2, je účast ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů (byty za smluvní nájemné, tzv. aukce). Pravidla k této soutěži dohledáte na našich webových stránkách – www.praha 2.cz, v rubrice volné byty. Na rozdíl od ostatních pravidel můžete mít nejméně dvouletý trvalý pobyt na území České republiky.  

    

   V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat  na tel. čísle 236 044 539.

   S pozdravem

   Zdena Szabová

   vedoucí bytového oddělení
    
 • Otázka: Přeplněné kontejnery (Pavel Novotný 9.10.2017 11:02)
  Dobrý den,
  mohli byste dát podnět firmě provádějící svoz kontejnerů na tříděný odpad, aby jezdili častěji. Kontejner na plasty v Lublaňské 1 je po většinou času úplně vrchovatě přeplněn, odpadky se pak válejí po ulici; ani ostatní kontejnery na tom nejsou o moc lépe. Během 2-3 dnů po odvozu jsou opět plné. Mám chuť s tříděním přestat a dávat zas vše do komunálu, když tohle vidím.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.11.2017 7:41)

   Vážený pane Novotný,

   prověřili jsme situaci na stanovišti nádob Lublaňská 1. Máte pravdu, že četnost svozu nádob, hlavně na papír a plast, je nedostačující. Sváží se zde 4 x týdně. Ve spolupráci se spol. Komwag, a. s., zajistíme potřebné doklady k žádosti o navýšení svozu pro Magistrát hl. m. Prahy, který je provozovatelem celého systému třídění.

   Děkujeme za upozornění. Stanoviště budeme i nadále sledovat.

   Dana Hrachová,
   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Bydlení na Praze 2 (Vaculíková 4.10.2017 17:30)
  Dobrý den, nepatřím mezi skupinu obyvatel privilegovaných možností zakoupit byt z obecního majetku za cenu s významnou slevou oproti cenám běžným na trhu, platím tržní nájemné. Co zastupitelé Prahy 2 udělají pro mne a tisíce dalších, kteří chtějí nadále bydlet v Praze 2, ale neměli toto privilegium? Proč se Praha 2 zbavuje obecních bytů když se nyní začíná hovořit o potřebě nové výstavby sociáních bytů?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.10.2017 10:08)

   Dobrý den paní Vaculíková,

   Praha 2 v současné době odprodává bytový fond, který byl k prodeji schválen již v minulém volebním období. Jedná se zhruba o polovinu bytového fondu, takže stejná část i nadále zůstává pro potřeby obce (zhruba 130 domů). Jedním z kritérií pro výběr domů k prodeji bylo, že nesmí překročit určitou plochu malometrážních bytů právě proto, aby tyto malé byty bylo možné využít pro potřebné spoluobčany. Praha 2 má obsáhlý program sociální bytové politiky, tedy  občané jako jsou senioři, zdravotně postižení, mladí manželé, pedagogičtí pracovníci či policisté apod., jsou v rámci programu řešeni a je jim zajištěno bydlení s poskytováním systému slev z nájemného.

   Hezký den,

   Michaela Mazancová

   Zástupkyně starostky
   pro bytovou politiku a prodej majetku

 • Otázka: vytápění v červenci (Olga Švédová 29.8.2017 16:08)
  Dobrý den, bydlím v Bělehradské 644/96, kde je plynová kotelna. V tomto domě se 25. 7. topilo.
  Ze Správy nemovitostí Praha 2
  a.s. sdělili, že firma Erding přislíbila nápravu, ale na můj dotaz ze dne 14. 8., jaký byl důvod topení a zda bude provedena údržba otopné soustavy a vypuštěna voda, nebylo odpovězeno. Prosím o sdělení, kdy a jak se provádí údržba plynové kotelny v domě a proč se v červenci topilo. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.9.2017 13:48)

   Dobrý den,
   topný režim v kotelně byl samozřejmě vypnutý, došlo pravděpodobně k aktivaci funkce ochrany čerpadel automatické regulace, která spočívá v protočení čerpadel mimo topnou sezónu z důvody ochrany čerpadel proti jejich zalehnutí. Tuto funkci jsme na regulaci deaktivovali a uzavřeli stoupačky na kulových uzávěrech, aby nedocházelo k případné samotížné cirkulaci.

   Co se týká údržby otopného systému a kotelny, v kotelně probíhají pravidelné kontroly a revize zařízení kotelny, které jsou předepsány vyhláškou. Údržba topného systému jeho vypouštěním se neprovádí. Časté vypouštění topného systému je nežádoucí.

   Odpověď na Váš dotaz zaslala firma Erding, jež spravuje dotyčnou kotelnu.

 • Otázka: Žádost o byt (Pavla Rousková 4.8.2017 10:14)
  Dobrý den,mám nárok si zažádat o byt když jsem svobodná žena 34 let, odjakživa s trvalým pobytem na Praze 2 ale nyní bydlící u maminky.Můj plat je cca 16 tisíc měsíčně a moc ráda bych získala obecní byt.Je možné se přihlásit do pořadníku? Nemám 30 tisíc na aukce.Moc děkuji za radu jak postupovat.Rousková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.8.2017 7:41)

   Vážená paní Rousková,

   městská část Praha 2 poskytuje sociálně zvýhodněné bydlení v souladu s Pravidly sociální bytové politiky, která byla schválena usnesením Rady MČ Praha 2 dne 6. 2. 2017. Jedná se zejména o mladé rodiny, tj. manžele nebo nesezdaný pár s nezletilým dítětem, kteří v době podání žádosti nejsou starší 35 let (včetně), osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) nebo osoby s velmi nízkými příjmy (sociálně potřební občané) u nichž čistý příjem nepřesahuje 0,35 násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok (tj. 12.315,- Kč) a v neposlední řadě i o seniory.

   Výše uvedená pravidla dohledáte na webových stránkách městské části Praha 2 (www.praha2.cz), případně je můžete obdržet v informační kanceláři zdejšího úřadu (přízemí).

   Jestliže se rozhodnete pro řešení Vaší bytové situace dle některých z uvedených pravidel, neváhejte kontaktovat bytové oddělení odboru majetku a investic, které Vám poskytne podrobnější informace (tel. 236 044 350).

   S pozdravem

   Zdena Szabová

   vedoucí bytového oddělení

   odbor majetku a investic

 • Otázka: aukce nájmů (Pavel Brückner 4.8.2017 11:23)
  Dobrý den,
  zajímalo by mně,proč dosud nebyly zveřejněny výsledky aukce nájmů ze dne 26.6.2017 a přibližný termín další aukce.Díky.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.8.2017 11:58)
   Dobrý den, výsledky byly zveřejněny dnes. Přibližný termín dalších aukcí není zatím znám.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Airbnb a opilecká turistika (Karel Vlach 17.7.2017 7:19)
  Dobrý den,
  v tiskovinách se neustále od různých představitelů dočítáme, že je třeba zastavit odliv stálých obyvatel z centra. Zajímalo by mne zejména zda existuje nějaké řešení pro pravidelné obtěžování obyvatel "hosty" platformy Airbnb. Ti se každou noc vrací značně podnapilí a rozjařilí z nočních barů ve tři/čtyři/pět hodin a pravidelně budí spící obyvatele domu. Volat policii nemá smysl, protože než dojedou (přecijen nejde o prioritu, že...), kolikrát už je klid nebo jim prostě "domluví". "Provozovatele" to samozřejmě nezajímá, protože vydělává těžké peníze. Domovní řády, byť obsahují noční klid jsou prakticky nevymahatelné. Nežijeme přeci v hotelech, naše domy jsou kolaudované na trvalé bydlení a podle toho jsou také postaveny (požadovaná zvuková neprůzvučnost stavebních konstrukcí zkrátka nepočítá s takovým nočním provozem). Toto vše samozřejmě umocňuje rozmach všemožných náleven na náplavce v posledních letech. Nic proti kulturním akcím a rozumné míře "občerstvovacích zařízení", ale co se zde poslední dobou odehrává je vskutku již jen byznys a nálevna. Ptám se tedy, existují pro slušné lidi ještě nějaká řešení a ochrana nebo si musíme poradit jak ve středověku?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.7.2017 9:20)

   Vážený pane Vlachu,

   situaci, kterou popisujete, tedy rušení nočního klidu, řeší jedině policejní orgán, který dohlíží na dodržování nočního klidu a veřejného pořádku. To znamená, že pokud bude opětovně docházet ke shora uvedeným skutkům, obraťte se na městskou policii l. 156, byť i opakovaně, a žádejte ji, aby sjednala pořádek. Jiné řešení v současné době není. Bezpečnostní situace v obvodu Městské části Praha 2 se řeší na pravidelných schůzkách se zástupci Policie ČR a městské policie, kde se mj. probírají náměty občanů, včetně Vašeho, ohledně bezpečnosti a veřejného pořádku v obvodu Prahy 2.


   S pozdravem

   Vlastimil Kolář
   vedoucí oddělení stížností ÚMČ Praha 2