OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Bydlení na Praze 2 (Vaculíková 4.10.2017 17:30)
  Dobrý den, nepatřím mezi skupinu obyvatel privilegovaných možností zakoupit byt z obecního majetku za cenu s významnou slevou oproti cenám běžným na trhu, platím tržní nájemné. Co zastupitelé Prahy 2 udělají pro mne a tisíce dalších, kteří chtějí nadále bydlet v Praze 2, ale neměli toto privilegium? Proč se Praha 2 zbavuje obecních bytů když se nyní začíná hovořit o potřebě nové výstavby sociáních bytů?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.10.2017 10:08)

   Dobrý den paní Vaculíková,

   Praha 2 v současné době odprodává bytový fond, který byl k prodeji schválen již v minulém volebním období. Jedná se zhruba o polovinu bytového fondu, takže stejná část i nadále zůstává pro potřeby obce (zhruba 130 domů). Jedním z kritérií pro výběr domů k prodeji bylo, že nesmí překročit určitou plochu malometrážních bytů právě proto, aby tyto malé byty bylo možné využít pro potřebné spoluobčany. Praha 2 má obsáhlý program sociální bytové politiky, tedy  občané jako jsou senioři, zdravotně postižení, mladí manželé, pedagogičtí pracovníci či policisté apod., jsou v rámci programu řešeni a je jim zajištěno bydlení s poskytováním systému slev z nájemného.

   Hezký den,

   Michaela Mazancová

   Zástupkyně starostky
   pro bytovou politiku a prodej majetku

 • Otázka: vytápění v červenci (Olga Švédová 29.8.2017 16:08)
  Dobrý den, bydlím v Bělehradské 644/96, kde je plynová kotelna. V tomto domě se 25. 7. topilo.
  Ze Správy nemovitostí Praha 2
  a.s. sdělili, že firma Erding přislíbila nápravu, ale na můj dotaz ze dne 14. 8., jaký byl důvod topení a zda bude provedena údržba otopné soustavy a vypuštěna voda, nebylo odpovězeno. Prosím o sdělení, kdy a jak se provádí údržba plynové kotelny v domě a proč se v červenci topilo. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.9.2017 13:48)

   Dobrý den,
   topný režim v kotelně byl samozřejmě vypnutý, došlo pravděpodobně k aktivaci funkce ochrany čerpadel automatické regulace, která spočívá v protočení čerpadel mimo topnou sezónu z důvody ochrany čerpadel proti jejich zalehnutí. Tuto funkci jsme na regulaci deaktivovali a uzavřeli stoupačky na kulových uzávěrech, aby nedocházelo k případné samotížné cirkulaci.

   Co se týká údržby otopného systému a kotelny, v kotelně probíhají pravidelné kontroly a revize zařízení kotelny, které jsou předepsány vyhláškou. Údržba topného systému jeho vypouštěním se neprovádí. Časté vypouštění topného systému je nežádoucí.

   Odpověď na Váš dotaz zaslala firma Erding, jež spravuje dotyčnou kotelnu.

 • Otázka: Žádost o byt (Pavla Rousková 4.8.2017 10:14)
  Dobrý den,mám nárok si zažádat o byt když jsem svobodná žena 34 let, odjakživa s trvalým pobytem na Praze 2 ale nyní bydlící u maminky.Můj plat je cca 16 tisíc měsíčně a moc ráda bych získala obecní byt.Je možné se přihlásit do pořadníku? Nemám 30 tisíc na aukce.Moc děkuji za radu jak postupovat.Rousková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.8.2017 7:41)

   Vážená paní Rousková,

   městská část Praha 2 poskytuje sociálně zvýhodněné bydlení v souladu s Pravidly sociální bytové politiky, která byla schválena usnesením Rady MČ Praha 2 dne 6. 2. 2017. Jedná se zejména o mladé rodiny, tj. manžele nebo nesezdaný pár s nezletilým dítětem, kteří v době podání žádosti nejsou starší 35 let (včetně), osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) nebo osoby s velmi nízkými příjmy (sociálně potřební občané) u nichž čistý příjem nepřesahuje 0,35 násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok (tj. 12.315,- Kč) a v neposlední řadě i o seniory.

   Výše uvedená pravidla dohledáte na webových stránkách městské části Praha 2 (www.praha2.cz), případně je můžete obdržet v informační kanceláři zdejšího úřadu (přízemí).

   Jestliže se rozhodnete pro řešení Vaší bytové situace dle některých z uvedených pravidel, neváhejte kontaktovat bytové oddělení odboru majetku a investic, které Vám poskytne podrobnější informace (tel. 236 044 350).

   S pozdravem

   Zdena Szabová

   vedoucí bytového oddělení

   odbor majetku a investic

 • Otázka: aukce nájmů (Pavel Brückner 4.8.2017 11:23)
  Dobrý den,
  zajímalo by mně,proč dosud nebyly zveřejněny výsledky aukce nájmů ze dne 26.6.2017 a přibližný termín další aukce.Díky.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.8.2017 11:58)
   Dobrý den, výsledky byly zveřejněny dnes. Přibližný termín dalších aukcí není zatím znám.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Airbnb a opilecká turistika (Karel Vlach 17.7.2017 7:19)
  Dobrý den,
  v tiskovinách se neustále od různých představitelů dočítáme, že je třeba zastavit odliv stálých obyvatel z centra. Zajímalo by mne zejména zda existuje nějaké řešení pro pravidelné obtěžování obyvatel "hosty" platformy Airbnb. Ti se každou noc vrací značně podnapilí a rozjařilí z nočních barů ve tři/čtyři/pět hodin a pravidelně budí spící obyvatele domu. Volat policii nemá smysl, protože než dojedou (přecijen nejde o prioritu, že...), kolikrát už je klid nebo jim prostě "domluví". "Provozovatele" to samozřejmě nezajímá, protože vydělává těžké peníze. Domovní řády, byť obsahují noční klid jsou prakticky nevymahatelné. Nežijeme přeci v hotelech, naše domy jsou kolaudované na trvalé bydlení a podle toho jsou také postaveny (požadovaná zvuková neprůzvučnost stavebních konstrukcí zkrátka nepočítá s takovým nočním provozem). Toto vše samozřejmě umocňuje rozmach všemožných náleven na náplavce v posledních letech. Nic proti kulturním akcím a rozumné míře "občerstvovacích zařízení", ale co se zde poslední dobou odehrává je vskutku již jen byznys a nálevna. Ptám se tedy, existují pro slušné lidi ještě nějaká řešení a ochrana nebo si musíme poradit jak ve středověku?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.7.2017 9:20)

   Vážený pane Vlachu,

   situaci, kterou popisujete, tedy rušení nočního klidu, řeší jedině policejní orgán, který dohlíží na dodržování nočního klidu a veřejného pořádku. To znamená, že pokud bude opětovně docházet ke shora uvedeným skutkům, obraťte se na městskou policii l. 156, byť i opakovaně, a žádejte ji, aby sjednala pořádek. Jiné řešení v současné době není. Bezpečnostní situace v obvodu Městské části Praha 2 se řeší na pravidelných schůzkách se zástupci Policie ČR a městské policie, kde se mj. probírají náměty občanů, včetně Vašeho, ohledně bezpečnosti a veřejného pořádku v obvodu Prahy 2.


   S pozdravem

   Vlastimil Kolář
   vedoucí oddělení stížností ÚMČ Praha 2
 • Otázka: Rekonstrukce bytu (Karolína Absolonová 31.5.2017 12:44)
  Dobrý den, chci rekonstruovat byt v OV v ulici Jaromírova, Praha 2 - Nusle. Půjde o vybourání jedné příčky (předpokládám, že není nosná), přesun WC do jiné místnosti, rekonstrukci koupelny, vybudování kuchyně v bývalé komoře, rekonstrukci plynového a elektrického vedení. Potřebuji stavební povolení? Děkuji za odpověď. S pozdravem K. Absolonová.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 31.5.2017 14:26)

   Dobrý den,

   působnost stavebního úřadu je rozhodovat a posuzovat konkrétní návrh.

   Obecně platí, že stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání a dům není kulturní památkou,  nevyžadují dle § 103 písm. d) stavebního zákona ohlášení ani stavební povolení.

   Před prováděním výše uvedených stavebních úprav v památkově chráněném území je nutné si v souladu s §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

   V případě, že se jedná o nemovitou kulturní památku, je zapotřebí i v případě těchto stavebních úprav podat dle § 103 odst odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona ohlášení stavebnímu úřadu.

   Pokud žadatel není vlastníkem předmětné stavby, lze stavební úpravy provést jen se souhlasem vlastníka.

   S pozdravem

   Ing. Dagmar Matonohová

   referentka stavebního řízení

   stavební odbor

 • Otázka: Termin ustavniho rizeni/vystavba dvora (Helena Sperlikova 25.5.2017 10:27)
  Vazena Ing. J. Čadinová,
  mela bych dalsi otazku ke sve otzce z 30.3.2017
  Bylo by mozne dostat Info.,kdy poda Mgr. Tomáš Mužík, zadost na vystavbu dvora,protoze bych nerada propasla územní řízení.Moje znama me poradila,ze by se rizeni mohlo konat beze me,kdyz si to nebudu hlidat.Nebo si to mam hlidat telefonicky?
  Budu velmi vdecna za radu
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 26.5.2017 11:39)

   Vážená paní Sperlikova,

   jak jsem Vás již informovala, obecně platí, že případná žádost o územní rozhodnutí popř. stavební povolení musí být doložena projektovou dokumentací, ve které je prokázáno, že jsou splněny veškeré požadavky platných předpisů a současně musí být doložena souhlasnými závaznými stanovisky dotčených orgánů. Vy jako vlastník bytu budete v případném územním řízení účastníkem se všemi právy.

   K umístění nové stavby na území Prahy 2 se vyjadřuje poradní orgán Rady městské části Prahy 2, tj. komise rozvoje.

   Stavebnímu úřadu nebyla podána žádost, která by se vztahovala k novostavbě na pozemku parc. č. 1221/1 V k.ú. Vinohrady.

   S pozdravem

   Ing. J. Čadinová
   OV ÚMČ Praha 2

 • Otázka: veřejná soutěž o pronájmy bytů (Pavel Brückner 21.4.2017 9:40)
  Dobrý den,
  mohl bych se dozvědět datum příští soutěže o pronájmy bytů.
  Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.4.2017 10:17)

   Dobrý den,

   v současné době ještě nebyl stanoven termín konání další aukce. Doporučujeme proto nadále sledovat úřední desku a naše webové stránky.

   Hezký den,

   Zdena Szabová,
   vedoucí bytového odboru

 • Otázka: vystavba dvora na bytovy dum/komercni (Helena Sperlikova 30.3.2017 9:45)
  Dobry den,
  vlastnim Garsonku v bytovem dome v Belehradske ulici 62.
  Jeden Pan zakoupil dvur a planuje jeho vystavbu na obytny dum resp. i ke komercnimu vyuziti asi ve dvou metrove vzdalenosti od puvodniho domu,cast planovaneho domu saha neboli prevysuje okna puvodniho cinzaku v prvnim patre.Dvur a planovana stavba je dostupna pouze pres puvodni cinzak v belehradske ulici.(pres chodbu).Nyni se me novy majitel dvora pta,zda s vystavbou souhlasim.Byla bych moc vdecna za informaci,jak se stavi mestska cast prahy 2 k vystavbam dvora?Na koho se mohu jako obcanka Prahy 2 obratit,a zda muj souhlas neboli nesouhlas s celym Projektem je vubec relevantni?
  S hezkym pozdravem
  Helena Sperlikova
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 31.3.2017 8:26)

   Vážená paní Sperlikova,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že v působnosti odboru výstavby jako příslušného stavebního úřadu je rozhodovat a posuzovat konkrétní návrhy a žádosti podané ve věcech upravených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rozsahu vymezeném vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, kterou vydává Statut hl. m. Prahy. V současné době na stavebním úřadu není žádná žádost s Vámi uváděným obsahem.

   Obecně platí, že případná žádost o územní rozhodnutí popř. stavební povolení musí být doložena projektovou dokumentací, ve které je prokázáno, že jsou splněny veškeré požadavky platných předpisů a současně musí být doložena souhlasnými závaznými stanovisky dotčených orgánů. Vy jako vlastník bytu budete v případném územním řízení účastníkem se všemi právy.

   K umístění nové stavby na území Prahy 2 se vyjadřuje poradní orgán Rady městské části Prahy 2, tj. komise rozvoje.

   S pozdravem

   Ing. J. Čadinová

   OV ÚMČ Praha 2

 • Otázka: Pravidla privatizace - předkupní právo (Petrik 15.3.2017 14:45)
  Dobrý den,

  Prosím o vyjasnění podmínek úhrady kupní ceny v případě prodeje bytu dle nových pravidel privatizace (článek 2, odst e) Pravidel). Otázka: je možné podmínky vysvětlit tak, že je možné zaplatit celou kupní cenu do 60 dní od podpisu kupní smlouvy a dále neuplatnit 13%ní slevu s tím, že v tomto případě tedy MČ Praha 2 neuplatní předkupní právo? Nebo platí automaticky 13%ní sleva a tedy omezení předkupního práva i při rychlé úhradě kupní ceny?
  Děkuji za odpověď
  Petrik
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.3.2017 15:23)

   Dobrý den, při akceptaci nabídky koupě bytové jednotky máte dle pravidel možnost uplatnit,  či naopak neuplatnit slevy z kupní ceny. Pokud žádnou ze slev nevyužijete a do 60 dní ode dne následujícího po podpisu kupní smlouvy uhradíte jednorázově celou částku, rovnající se ceně znaleckého posudku, nevzniká MČ předkupní právo a s bytem lze po jeho nabytí disponovat.

   Hezký den,

   Michaela Mazancová, 
   zástupkyně starostky pro oblast bytové politiky a prodeje majetku