OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: předávání čipů od zadního traktu domu Ječná 29 (Anett 5.6.2019 19:48)

  dnes byl manžel vyzvednout čipy od domu Ječná 29,v počtu tří kusů , bylo rezolutně sděleno nemáte nárok, je zde hlášený syn ,za účelem návštěvy rodičů a
  vyzvednutí pošty,/adresu má Ječná 29) výměnou pracovnice, okamžitě nastala změna a nedůvodná. Samozřejmě její informace k čipu byli a jsou zavádějící, čip je pouze dle zaměstnankyně pro vstup jen do dvora za účelem vynesení smetí jinak přísný zákaz do a z branky ven to je nařízení a já se táži, kde jste vzali tak fundovanou pracovnici, neznalou věcí a šíření poplašných zpráv občanům domů. Nebyli jsme sami, poté večer zavolala 17.49 s tím, že omlouvá, sice nestačila říci proč, na můj dotaz, že si přijdu pro čip pro syna, rezolutně odmítla se slovy ne," nemám nárok!,opět se táži,kdo a proč tuto pro mne nepochopitelnou záležitost zakázal ,jaký je důvod a kým bylo toto nařízení schváleno s pozdravem Anett Lukášková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 6.6.2019 15:01)

   Vážená paní Lukášková,

   žádné takové nařízení vydáno nebylo, ani MČ P2 ani SNP2, jak jsem Vás již informovala telefonicky, patrně se jednalo o nedorozumění s techničkou, což nás upřímně mrzí. Všichni nájemci obdrží takový počet čipů, jaký je počet osob vedený na služby, standardně se tak postupuje při všech výměnách čipů, nebo pořízení nových čipů. Tyto čipy jsou zdarma. Váš syn není v bytě evidován pro počet osob vedený na služby, proto se s čipem pro něj nepočítalo. Čip správní firma objedná a můžete si jej u ní zakoupit.

   S pozdravem

   Dagmar Skalická, odbor majetku a investic

 • Otázka: Trvalý pobyt v nebytovém prostoru (Klára 28.5.2019 22:00)
  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat, jestli je možnost požádat o trvalý pobyt v pronajímané bytové jednotce, která je v nájemní smlouvě označena jako "jiný nebytový prostor". V katastru nemovitostí je uvedeno takto:
  - Typ jednotky:jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů
  - Způsob využití:jiný nebytový prostor

  Jednotka sama o sobě je plně vybavena k účelu bydlení. V nájemní smlouvě je také uvedeno, že "Nájemce je oprávněn uvést adresu pro evidenční účely jako adresu trvalého bydliště".

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.5.2019 11:03)

   Dobrý den,

   rozhodnou skutečností pro přihlášení k trvalému pobytu je způsob využití uvedený v Katastru nemovitostí, který vychází z kolaudačního rozhodnutí, tedy z toho, k jakému účelu byla jednotka zkolaudována. V souladu s ust. § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) se „místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

   Při přihlášení se k trvalému pobytu ohlašovna mj. zkontroluje dálkovým přístupem v Katastru nemovitostí způsob využití předmětné nemovitosti a zjistí-li, že objekt je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (typicky je v Katastru nemovitostí uvedeno bydlení, byt, ubytovací jednotka), nic nebrání při současném splnění ostatních podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel (blíže viz ust. § 10 odst. 6 – vyplnění a podepsání přihlašovacího lístku, prokázání totožnosti a doložení vlastnictví nebo oprávněnosti užívání) v zaevidování trvalého pobytu do takového objektu.

   Z uvedeného je tedy a contrario zřejmé, že zjistí-li ohlašovna v Katastru nemovitostí, že objekt není určen pro bydlení (typicky je v Katastru nemovitostí uvedeno jiný nebytový prostor, ateliér) rozhodne o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

   Skutečnost, že jednotka je vybavena k účelu bydlení a nájemce takový prostor, který však není kolaudačním rozhodnutím určen pro bydlení (nebytový prostor, ateliér apod.) užívá, je samozřejmě věcí dohody mezi dvěma soukromoprávními subjekty, a dokonce je nájemci v takovém případě přiznána i značná míra ochrany (blíže ust. § 2236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

   Institut trvalého pobytu je však institutem práva veřejného, kde výše uvedené ustanovení zákona o evidenci obyvatel nepřipouští jakýkoliv jiný výklad a pokud by ohlašovna zaevidovala osobu k trvalému pobytu do takových prostor, dopustila by se pochybení. To je ostatně plně v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR, a ačkoli se tato problematika opakovaně v posledních letech, v různých fázích legislativního procesu řešila, nadále přetrvává stav, kdy se občan nemůže přihlásit do prostoru, který není určen pro bydlení, tedy ani do jiného nebytového prostoru.

   V případě dalších dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat na tel. č. 236 044 100.

   S pozdravem

   Mgr. Martin Libruška

   vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

 • Otázka: sociální byt -bydlení (Trojan 15.2.2019 8:30)
  Kdo může žádat o přidělení sociálního bytu a jaká jsou kritéria, co je nutné doložit.
  Kde je vyvěšena nabídka sociálních bytů ? ?Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.2.2019 12:37)

   Dobrý den,

   podmínky a kritéria jsou dána Pravidly sociální bytové politiky http://urad.praha2.cz/V-oblasti-majetkove. Pravidla zároveň stanovují, kterým skupinám obyvatel jsou tyto byty určeny – seniorům, mladým rodinám, osobám se zdravotním postižením a osobám sociálně potřebným.

   Žádost je třeba podat na předepsaném formuláři vč. příloh (jejich seznam je na formuláři uveden). Formuláře žádosti jsou k dispozici také na webových stránkách městské části http://urad.praha2.cz/Odbor-majetku-a-investic-1 (senioři, zdravotně postižení, mladé rodiny) http://urad.praha2.cz/Humanitni-odbor (sociálně potřební). Jak vyplývá z výše uvedených pravidel, není počet ani lokace sociálních bytů předem dána, jejich nabídka proto nemůže výt vyvěšena.

   Humanitní odbor

 • Otázka: Zda mám nárok na dotaci bydleni (Renata Polomisova 25.2.2019 21:39)
  Dobrý den, mám inval.duchod 3stupne což je 11055kc.Bydlim v garsonce pod Zvonarkou3 na Vinohradech,kde musím platit 11800+1300 nájemné a elektřina. Zda mohu požádat o příspěvek na bydlení. Děkuji za odpověď s pozdravem Renata Polomisova
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.2.2019 11:10)

   Dobrý den,

   pokud máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu k uvedenému bytu a na uvedené adrese jste přihlášena k trvalému pobytu, o příspěvek na bydlení určitě požádat můžete, a to u Úřadu práce - oddělení státní sociální podpory, Šafaříkova 14 (https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/kop/praha_2/kontakty#zalozkaUh1). Na příspěvek na bydlení má nárok osoba, jestliže náklady na bydlení přesahují 35 % celkových příjmů (a zároveň těchto 35 % nepřekračuje tzv. normativní náklady), což dle Vámi uvedených částek splňujete.

   S pozdravem

   Hana Dostálová

   humanitní odbor

 • Otázka: Zjištění - nájemníci a firmy (Tomášková 5.2.2019 14:53)
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jako majitelka nemovitosti, jak zjistím, kdo má trvalý pobyt v mém domě a dále, kdo má uvedené sídlo firmy v mém domě. Tuto informaci poskytujete pouze majiteli nemovitosti, nebo mohu požádat syna, aby mi to na plnou moc k Vám na MČ šel ověřit. Děkuji a jsem s pozdravem, Tomášková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.2.2019 15:46)
   Dobrý den,

   obraťte se, prosím, na odbor správních agend MČ, vedoucí Mgr. Ondřej Jícha (236 044 313), kde tuto evidenci mají k dispozici. Předpokládáme, že tak jako trvalé pobyty hlásí MČ v případě bytů ve správě MČ, tak by je měli poskytovat majitelům domů.

   S pozdravem

   Soňa Krčová

   oddělení správy a ekonomiky majetku

 • Otázka: rekonstrukce nájemního bytu (Samuel 13.11.2018 18:28)
  Dobrý den, budu mít trvalý pobyt na P2 2 roky a rád bych využil možnost soutěžit o nájemní byt. Kdybych vyhrál, je možné byt zrekonstruovat na vlastné náklady a pak následně se domluvit s P2 na kompenzaci ? Myslím tím případnou slevu na nájemném. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.11.2018 12:34)

   Dobrý den,

   byty, které nabízíme v soutěži, jsou opravené, způsobilé užívání. Případné drobné úpravy jsou možné jen na vlastní náklad nájemce, bez jakékoliv další kompenzace.

   Petr Tomíšek,
   webadmin

 • Otázka: grant na opravu secesní fasády v Polské 28 (Ing.arch.Dagmar Kovalčíková 1.10.2018 15:18)
  Vážení, dovoluji se z pověření majitelů domu Polská 28 (Družstvo spoluvlastníků) zeptat na to, zda se na Vašem úřadě poskytují granty na opravu secesní fasády. Stavba byla zahájena 10.7.2018 a bude ukončena 10.11.2018. Máme samozřejmě platné stanovisko památkářů. V případě, že se o grant na takovou stavbu dá žádat, prosím o kontakt.
  Předem děkuji za vyřízení mého dotazu, Dagmar Kovalčíková

  POL-01 foto fasáda A4.pdf  
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2018 9:23)
   Dobrý den, paní architektko,

   městská část Praha 2 granty na opravu secesních fasád nevypisuje a neposkytuje. Co se týká údržby domů, které nemá MČ Praha 2 ve správě, lze využít program na odstraňování grafitti.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: společná TV anténa na střeše (klozová jitka 12.9.2018 16:06)
  Jsem z domu J.Masaryka 38, Ph-2.
  Chtěla bych vědět, jestli je už objednána odborná servisní firma
  pro přeladění na DVB-T2.Od 1.10.
  čTV už nevysílá programa v HD a
  za rok vysílá vše na multiplexu 2.
  děkuji za zprávu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2018 9:19)

   Dobrý den,

   společné televizní antény na našich domech jsou schopny přijímat DVB-T2, problém může být ovšem i jinde. Obraťte se prosím proto na příslušného technika v domě, pro dům J. Masaryka 38 je to pan Povýšil, 220 388 952, a věc konzultujte přímo s ním. Jedná-li se o naladění příjmu přímo v bytě, tuto službu SNP2 nezajišťuje automaticky, nicméně může i s tímto problémem nájemci pomoci.

   S pozdravem

   Dagmar Skalická
   odbor majetku

 • Otázka: hlučné benzínové fukary v brzkých ranních hodinách (Richard Mundl 6.9.2018 10:16)
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat:
  Dnes nás probudili v pět ráno údržbáři, kteří na Vinohradské ulici uklízeli s hlasitými benzínovými fukary listí spod aut. Chtěl bych se zeptat zdali by toto nešlo dělak jinak nehlučněji, nebo alespoň v jinou hodinu a také zdali neni takováto činnost v rozporu se zákonem na ochranu zdraví (noční klid) Na klasické čištění ulic jsme zvyklí ale tato novinka s fukary je o řád hlučnější a otravnější. Děkuju.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.9.2018 11:58)

   Dobrý den, pane Mundle,

   dodavatel (firma Komwag) byl upozorněn a poučen o používání ručních fukarů a úklidu před šestou hodinou ranní. Tento způsob čištění se již nebude opakovat. Klasické strojní čištění komunikace Vinohradská bude zachováno.

   S pozdravem

   Jan Obrusník

   správní technik

   Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s.

 • Otázka: Práce v parku v neděli v 7:00 (Nevyspalý prudič 27.8.2018 0:59)
  Dobrý den, bydlíme v blízkosti sadů svatopluka čecha ve vrchním patře. Chtěl jsem se zeptat, opravdu se musí práce v parku s motorovými nástroji jako jsou pily a fukary vykonávat v brzkých ranních hodinách? Opakovaně nás to budí naposledy v tuto neděli v 7:00. Neplatí snad noční klid o víkendu do 8:00? A proč tyto práce nevykonáváte v odpoledních hodinách? Trvalo to pár desítek minut a pak byl klid ale nevěřii byste tomu já sem celý víkend jak praštěný. Také bych chtěl poprosit o zvýšenou kontrolu tohoto parku v nočních hodinách, jelikož se v posledni době stává častým místem provozování večírků mladých, kteří však v brzkých ranních hodinách stupňují hlasitost svého projevu či přenosné aparatůry do takovych výší, že ani zavřená okna neobstojí. Děkuju.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.9.2018 14:46)

   Vážený  pane Hrmo,

   Váš podnět na hlučné  práce v brzkých ranních hodinách v neděli 26. 8. 2018 byl prověřen u zahradnické firmy a úklidové firmy, které zajišťují na základě smluv pro městskou část tyto služby.

   Ani jedna firma zde neprováděla žádné práce s hlučnou technikou. Z tohoto důvodu byla kontaktována stavba, která zde provádí úpravu cestní sítě a odpočívadel. Ta byla poučena, aby hlučné práce o víkendu prováděla později.Ohledně bujarých večírků mladých byla kontaktována městská policie, která byla požádána o zvýšený dohled. 

    

   Odbor životního  prostředí