Byla podepsána smlouva o financování s datem nabytí účinnosti 29. 6. 2017

V rámci projektu byla podepsána smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR s poskytovatelem dotace – Hlavním městem Prahou. Datum nabytí účinnosti smlouvy je 29. 6. 2017. Aktuální stav staveniště vidíte na fotografii ze dne 13. 7. 2017.

na rybníčku

Zveřejněno: 17.07.2017
Vytisknout