CO NÁS PÁLÍ : Hospodaření městské části Praha 2

Vážení čtenáři,
v srpnovém čísle Novin Prahy 2 se budeme věnovat výsledkům hospodaření městské části v roce 2003. Vyúčtování rozpočtu se každoročně uzavírá až v závěru prvního pololetí následujícího roku, a tak vám příště přineseme podrobný přehled o všech oblastech hospodaření.

Očekáváme zároveň vaše náměty, názory a postřehy na téma Hospodaření městské části Praha 2 na adrese: ÚMČ Praha 2, redakce Novin Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo na e-mailu: noviny@p2.mepnet.cz. Pište nejpozději do 21. července.

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout