Celostátní soutěž pro děti o nejlepší videopohlednici


Anglický klub Základní školy Praha 13, Mládí 135, vyhlašuje 3. ročník soutěže Video pohlednice z mého města. Soutěže, nad kterou převzala záštitu velvyslankyně Velké Británie Anne Pringle, se mohou zúčastnit žáci všech typů základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií od primy do kvarty. Úkolem soutěžících je natočit v angličtině krátkou video pohlednici, ve které představí místo, kde žijí, a zaslat ji na videokazetě VHS na adresu pořadatele: AK – ZŠ Mládí 135, 155 Praha 5 - Stodůlky do konce března 2004. Zásilku označte heslem Video card. Na kazetu nalepte štítek se jménem a příjmením, věkem soutěžících či jednotlivce a se zpáteční adresou (názvem a adresou školy a třídy, kterou soutěžící navštěvují). Snímek musí být namluven v angličtině. Vyhodnocení soutěže proběhne v květnu 2004. Další podrobnosti na: www.dis.cz/videopohlednice, v informační kanceláři v Jugoslávské 20 a na e-mailu: zsmladi@iol.cz.

(NoTl)

Zveřejněno: 10.12.2003 – support@publix.cz
Vytisknout