Cena Martina Palase

OS Rytmus a speciální pedagogické centrum Vertikála pořádají 5. ročník soutěže o cenu M. Palase. Navržen může být učitel, který učí žáka s autismem, mentálním, fyzickým, smyslovým nebo kombinovaným postižením, individuálně začleněného ve výuce běžné třídy ZŠ. Návrhy zasílejte do 16. 5. na adresu: OS Rytmus, Bruselská 16, 120 00 Praha 2, příp. elektronicky na e-mail: palas@rytmus.org.    

len

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout