Centrum sociálních služeb Praha 2

ředitelka: Mgr. Martina Polanská, tel.: 222 514 275

Centrum sociálních služeb Prahy 2 je organizací zřízenou městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2. Nabízí tyto okruhy služeb:
  • Pečovatelská služba, sídlo: Máchova 5, Praha 2 - tel. 230-233-830 nebo 725-015-321
  • Domovy pro seniory, odlehčovací pobytová služba - tel. 222-513-321 nebo 725-015-313
  • Domov s hospicovou péčí Domov pod střechou – tel. 222-513-321 nebo 725-015-313
  • Denní stacionář – tel. 734-769-952
  • Odlehčovací terénní služba - tel. 222-518-694 nebo 725-015-335
  • Domácí zdravotní péče - tel. 224-252-788 nebo 725-015-319
  • Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek – tel. 230-233-830 nebo 725-015-323
  • Doprava k lékaři – tel. 224-251-951 nebo 725-015-307
  • Jesle - Londýnská 16 – tel. 222-515-572 nebo 725-015-314
  • Domy s pečovatelskou službou

Jestliže se rozhodnete pro některou z nabízených služeb, využijte výše uvedená telefonní čísla.

Se svými přáními, postřehy i případnou nespokojeností se můžete svěřit ředitelce Mgr. Martině Polanské na tel.: 222 514 275.

Služby sociální péče poskytuje Centrum sociálních služeb Praha 2 ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/06 Sb., o sociálních službách. Pro poskytování zdravotnických služeb je Centrum sociálních služeb Praha 2 registrováno u odboru zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy.