Chrám svaté Ludmily se letos opravuje

V těchto dnech se opravuje plášť severní věže kostela sv. Ludmily, resp. její horní části od úrovně tympanonu: v zimě odpadlo působením mrazu několik článků kamenných ozdob věže na chodník (jsou vytvořeny z měkkého hořického pískovce, který značně trpí povětrnostními vlivy), a proto byla plánovaná oprava urychlena.
Jak redakci sdělil Ing. Petr Wollner ze stavebního odboru Pražského arcibiskupství, „podstatná část prací se týká opravy kamenných článků fasády věže, jejich zpevnění, případně výměny, očištění kamenného pláště a hydrofobizace (povrchová ochrana). Při té příležitosti se očistí a napustí i cihelné plochy vrcholu věže, opraví se žaluzie u zvonů, vitrážová okna a některé defekty na střeše u věže. Práce jsou naplánovány do října tohoto roku.“
Na tyto havarijní práce byla získána dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR, a to ve výši 1,953 mil. Kč – jeden milion poskytlo hl. m. Praha a 935 tisíc poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Vlastník kostela se na opravě podílí částkou 217 tis. Kč, což je 10 % celkových nákladů.
Městské programy regenerace směřující k záchraně historicky nejcennějších částí, zejména památkových rezervací a městských památkových zón, jsou na území Prahy pořizovány městskými částmi. MČ Praha 2 v minulém roce navíc dala zpracovat aktualizaci Programu regenerace se zaměřením na řešení úpravy vybraných veřejných prostor na území městské části a po projednání na otevřeném společném zasedání komisí rozvoje, životního prostředí a dopravy bude předložena radě MČ. Další etapa rekonstrukce chrámu proběhne v příštím roce – na současnou opravu naváže oprava jižní věže v obdobném rozsahu. Postupně je třeba dále opravit celý plášť kostela, zejména náročné kamenické články. V posledních letech byl opraven celý vstupní portál s tympanonem a sochou sv. Ludmily, pískovcové zábradlí schodiště, části soklu. Interiér prošel celkovou rekonstrukcí v 80. letech. K jeho poškození přispěla rovněž nedbalost při opravě střechy na konci 70. let, což se projevilo masivním zatékáním (tehdy se státní orgány snažily co nejvíce paralyzovat provoz tohoto kostela, s oblibou využívaného zejména pro svatební obřady).

Text: van, foto: len

Zveřejněno: 08.07.2003 – support@publix.cz
Vytisknout