Chystá se obnova stromořadí v Záhřebské ulici

Odbor městské zeleně Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou správou komunikací (TSK) hlavního města Prahy obnoví v rámci akce Rekonstrukce komunikace Záhřebská ulice, Praha 2 v průběhu letošního podzimu (v úseku Šafaříkova – Belgická) a jara příštího roku (Belgická – Francouzská) stromořadí v Záhřebské ulici. Celkem bude vysazeno cca 80 ks stromů, z toho jedna čtvrtina ještě letos a tři čtvrtiny na jaře 2005.
Provedený dendrologický průzkum současných dřevin ukázal, že některé stromy jsou poškozeny dopravním provozem nebo nevhodným řezem korun, jiné mají dutiny ve kmeni a korunách, další jsou napadeny houbovým onemocněním. Části kořenů většiny stromů vyčnívají nad úrovní chodníku a provoz kolem nich není bezpečný. V souladu s podrobným dendrologickým vyhodnocením a stanovisky správců sítí technického vybavení byly stanoveny stromy vhodné k výměně, i ty, které je možné zachovat (cca 20 ks) či přesadit (3 ks). Využita budou i volná rabátka bez stromů.
K výsadbě byl vybrán hloh (druhu Crataegus monogina ,Stricta‘) a jeřáb (druhu Sorbus intermedia ,Brouwers‘) pro jejich velmi štíhlý tvar a relativně pomalý růst, dobře snášející letní teplotní výkyvy a sucho. Součástí výsadeb bude i stromová mříž a ochrana kmene, což podstatně zlepší stanovištní podmínky dřevin na extrémním stanovišti. Následovat bude pravidelná péče, zejména závlaha v letních měsících a správně prováděné pěstební zásahy.
Jménem odboru městské zeleně Magistrátu HMP a TSK si vás dovolujeme požádat o shovívavost při provádění stavebních i zahradnických prací. Investorem akce Rekonstrukce komunikace Záhřebská ulice, Praha 2 je TSK – technický dozor investora provádí Ing. Miluš Valoušková, tel.: 257 015 729, 602 159 623.
Ing. Jana Onderová, odbor městské zeleně Magistrátu HMP, tel:. 236 005 814

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2, v jehož obvodu dochází k této výrazné změně, se připojuje k žádosti o shovívavost veřejnosti. Vlastní kácení se uskuteční ve dnech 13. až 14. listopadu 2004, výsadby budou následovat.
Současně sdělujeme, že prověření stromů vhodných k výměně v souladu s projektem nových výsadeb bylo prováděno v terénu opakovaně tak, aby z případného kácení byly vyňaty dřeviny, které splňují přísná kritéria bezpečnosti a jsou zdravé.

RNDr. Ludmila Pavlíková, ved. odboru životního pro

Zveřejněno: 04.11.2004 – support@publix.cz
Vytisknout