Číslo veřejného osvětlení – pomocník v labyrintu města

Praha 2 iniciovala správce veřejného osvětlení ke kontrole stožárů, resp. štítků s identifikačními čísly. Šestimístný číselný kód je totiž významným pomocníkem složek integrovaného záchranného systému.

Ve veřejném prostoru je mnoho užitečných nástrojů, které občanům ulehčují život. Jedním z nich jsou i malé, zdánlivě neužitečné, štítky na stožárech veřejného osvětlení tzv. ČVO. Jejich význam je však obrovský. Tato identifikační čísla jsou zanesena v databázi, kterou hojně využívají složky integrovaného záchranného systému tj. hasiči, policisté i záchranáři. Použití těchto čísel je tak nejvhodnější a zároveň i nejrychlejší způsob pro lokalizaci, tedy určení vaší polohy v případě mimořádných událostí.

Pokud se dostanete do náročné situace, kdy budete potřebovat přivolat pomoc, využijte těchto čísel při hlášení na linky tísňového volání. Zejména v místech, která vám nejsou dobře známá anebo se špatně určují, vám tento krátký číselný kód ušetří důležitý čas a tím i zrychlí vyslání pomoci.

Praha 2 si uvědomuje, jak je naprosto nezbytné udržovat čitelnost těchto štítků, proto požádala správce veřejného osvětlení společnost Technologie hlavního města Prahy, a. s., o kontrolu a případně opravu poškozených štítků na území městské části.

„Přístup společnosti Technologie hlavního města Prahy vítáme a zcela se ztotožňujeme i s jejich dalším záměrem, a to ošetřit vybrané stožáry veřejného osvětlení tzv. antiplakátovacím nátěrem. Právě nelegální výlep je totiž jednou z forem vandalismu, který štítky poškozuje,“ uvedl Michal Zuna, radní Prahy 2 pro oblast bezpečnosti.

Setkáte-li se ve svém okolí s poškozeným štítkem, krytem sloupu nebo samotným veřejným osvětlením, můžete tento podnět předat přímo operačnímu středisku společnosti na čísle 800 404 060 nebo e-mailem na poruchyvo@thmp.cz

 

Zveřejněno: 06.11.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout