Co dělat když.....

...stojí někdo na vyhrazeném místě pro invalidy nebo před vjezdem do garáže?
Pokud jde o místo, kde chybí zákaz zastavení a stání, vytvořené místní úpravou silničního provozu (dopravní značkou), porušuje zde řidič obecné ustanovení vyhlášky
č. 99/1989 Sb. (§ 25, odst. 1, písm. 1). Strážník MP v těchto případech může přestupek pouze zadokumentovat a oznámit Policii ČR, neboť sám není oprávněn ho řešit a nemůže zde použít ani tzv. botičku. Odlišná situace je v případě, kdy stání, event. zastavení a stání v dané komunikaci zakazuje dopravní značka. Ta je podle § 44, odst. 1, vyhlášky č. 99/1989 Sb. nadřazena obecné úpravě silničního provozu a protiprávní jednání řidiče by proto bylo nutné posuzovat jako porušení zákazu, vyplývajícího z místní úpravy silničního provozu, k jehož blokovému projednání je strážník MP kompetentní. Pokud stojí někdo na vyhrazeném místě pro invalidy, může strážník MP na žádost majitele tohoto místa udělit tzv. parkovací lístek a nebo nasadit botičku.

Hana Krumlovská, vrchní komisař MP hl. m. Prahy

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout