Co jsou „adopce na dálku"?

K vánočnímu rozjímání Vám představím projekt „Adopce na dálku". Je to projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jejich rodiče či zákonní zástupci nemohou poskytnout dostatek jídla a vzdělání. Za finanční příspěvek „adoptivního rodiče" bude o dítě postaráno bez toho, že by muselo opustit své zázemí, místní kulturu a zvyky. Děti navrhované k adopci vybírá skupina místních sociálních pracovníků a učitelů. Arcidiecézní charita Praha od místních pracovníků obdrží fotografii dítěte společně s informacemi o rodině a prostředí, ve kterém vyrůstá. Všechny tyto podklady jsou zaslány adoptivním rodičům, kteří pak každým rokem obdrží vysvědčení dítěte a zprávu, jaký pokrok udělalo. Dítě svému sponzorovi rovněž 2 x ročně píše. První zemí, ve které můžete dítě adoptovat, je Indie. Z roční částky 4900 Kč je mu hrazeno školné, školní pomůcky, zdravotní péče, pojištění a ošacení; pokud nemá rodinu, je mu také zajištěno ubytování a strava v domově pro opuštěné děti (zatím bylo takto adoptováno 3350 dětí). Velmi dobře funguje „evropská větev" adopcí v Litvě: příspěvkem 5900 Kč ročně se prostřednictvím programu „Adopce na dálku" pomáhá hlavně celým rodinám (již bylo adoptováno více než 200 dětí) a „adoptivní rodič" se může se svým dítětem sejít. Třetí zemí v programu adopcí je Uganda, jedna z nejméně vyspělých afrických zemí. Většina zaregistrovaných dětí jsou sirotci. Roční částka 7000 Kč stačí na školné, školní uniformu a další pomůcky, v naléhavých případech na lékařské výdaje.
Dítě k „adopci" si můžete vybrat a rezervovat sami na internetu: www.charita-adopce.cz, nebo přijít osobně do Arcidiecézní charity Praha v Londýnské 44, další informace na tel.: 24 25 09 85.


Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout