Cvičení MČ Praha 2 a PVK prověřilo připravenost na rozsáhlý výpadek pitné vody

TISKOVÁ ZPRÁVA

Prověřit koordinaci a připravenost jednotlivých subjektů na případ mimořádné situace bylo hlavním cílem cvičení, které proběhlo 7. června 2016 na území Prahy 2. Městská část Praha 2 a Pražské vodovody a kanalizace si v rámci cvičení „Výpadek dodávky pitné vody v důsledku havárie vodovodního přivaděče“ vyzkoušely nácvik situace, kdy na rozsáhlém území Prahy 2 nepoteče z kohoutků pitná voda.

Cvičení spojené s praktickými ukázkami náhradního zásobování pitnou vodou proběhlo na Vinohradech v prostoru před ZŠ Kladská. „Doufáme, že taková situace v Praze 2 hned tak nenastane, ale pokud by k ní došlo, víme přesně, jak postupovat. Dnešní cvičení prokázalo, že dokážeme okamžitě zmobilizovat všechny složky systému krizového řízení, spolupracovat při tom s Policií České republiky a Městskou policí a neprodleně informovat občany o tom, co se děje a jak je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová, předsedkyně krizového štábu a bezpečnostní rady Prahy 2.

V případě mimořádného výpadku dodávky pitné vody se Pražané nemusejí obávat, že zůstanou bez vody. „Pražské vodovody a kanalizace mají detailně zpracovaný scénář, jak v takovém případě postupovat, pokud bude zasaženo rozsáhlé území. Naštěstí podobné události bývají výjimečné,“ uvedl generální ředitel PVK Petr Mrkos.

V prostoru před ZŠ Kladská PVK předvedly celou škálu možností náhradního zásobování pitnou vodou – autocisterny, hydrantové nástavce a balenou vodu, kterou ochutnaly i děti ze školních tříd.

Voda v sáčcích je novinkou, kterou PVK spustily v závěru loňského roku. Městská část Praha 2 se zapojila na jaře letošního roku do tohoto projektu, kdy se při mimořádných událostech zdarma tímto způsobem  zásobují handicapovaní spoluobčané či sociální a zdravotnická zařízení.

Při výpadku dodávky pitné vody se Pražané mohou informovat na zákaznické lince PVK 840 111 112, na webu www.pvk.cz v sekci havárie, kde jsou informace v reálném čase, nebo prostřednictvím služby SMS-INFO. Jde o bezplatné zasílání sms zpráv o událostech v lokalitě, kterou si klienti sami zvolí. Aktuální informace o dění v Praze 2 najdou i na webu městské části www.praha2.cz.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

 

 

Zveřejněno: 07.06.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout