Cyklická deratizace v Praze pokračuje

Rada hlavního města vzala 18. května na vědomí zprávu o výsledcích cyklické deratizace na území Prahy v roce 2003 a schválila smlouvu o provedení deratizačních prací v letošním roce.
Vloni proběhla cyklická deratizace ve dvou etapách od 1. května do 15. listopadu zejména v městských částech, které byly poznamenány povodněmi v roce 2002 (Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), a v místech zvýšeného výskytu hlodavců (Praha 3, 9, 10). Současně byla provedena deratizace kanalizační sítě. Z celoměstského rozpočtu byly na deratizaci vyčleněny dva miliony korun, z toho na povrchovou deratizaci půldruhého milionu a na kanalizační síť 500 tisíc. Na základě další dohody mezi Pražskými vodovody a kanalizacemi a odborem životního prostředí MHMP byla vyčleněna částka 200 tisíc korun na deratizaci povodí pražských potoků a dešťových usazovacích nádrží.
Z hodnocení Hygienické stanice hl. m. Prahy i firem provádějících deratizační práce vyplývá, že je nezbytné v cyklickém hubení hlodavců pokračovat. Již nyní jsou vytipovány lokality letošní deratizace, a to v Praze 1 – 10. V MČ Praha 2 to budou Vinohradská třída, oblast povodí Botiče pod Nuselským mostem, ulice Korunní, Kladská, Slovenská, Budečská, Ječná, Žitná, Varšavská, Polská, Trojická, Vyšehradská, Mánesova. Např. v Praze 1 se deratizace bude týkat povodí Vltavy, Staroměstského náměstí, Klárova, Kampy, Mostecké ulice a přilehlých parkovacích ploch, v Praze 4 území od Barrandovského mostu k Jeremenkově ulici, Nuslí, Pankráce, Michle, Spořilova, Jižního města, Chodova a Krče.   

van

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout