DOBRÁ ZPRÁVA : Knihovna na Vinohradech zůstane zachována

Pravidelné návštěvníky Knihovny na Vinohradech v Korunní ulici 15 rozhodně potěší zpráva, že radní Prahy 2 podpořili další existenci této instituce.
Vinohradská knihovna, zřizovaná městskou částí, doplňuje nabídku tří poboček Městské knihovny Praha v Dittrichově, Záhřebské a na Ostrčilově náměstí. Svými výsledky, tedy počtem čtenářů (3100) a počtem výpůjček (126 000), se v loňském roce řadila v síti Městské knihovny na třinácté místo, přičemž dlouhodobě se v této kategorii pohybuje v první pětině. Z pražských „obecních“ knihoven byla vloni počtem čtenářů dokonce na prvním místě. V současné době má ve svém fondu více než 53 tisíc knih.
Kromě knihovny pro dospělé zde funguje dětské oddělení, kam jsou školáci zvyklí chodit pro povinnou i doporučenou četbu a vyhledávat potřebné informace. Kromě beletrie se zde nabízí dlouhá řada populárně naučných knih, encyklopedií a slovníků. Knihovna pořádá literární programy pro děti, oblibu si získaly pravidelné čtenářské besedy zaměřené např. na poznávání Prahy a jejích historických a uměleckých památek či na přírodní a technické vědy. Zcela zvláštní místo mají besedy se známými autory dětských knih, pravidelně se zde pořádají soutěže zaměřené na prohlubování vědomostí a vyhledávání informací.
Knihovna na Vinohradech v budoucnu pravděpodobně změní své působiště. Dům na rohu Sázavské a Korunní není v dobrém technickém stavu, a tak bude třeba najít nové prostory a celý dům zrekonstruovat. Nové sídlo by mělo být ve stejné lokalitě, jako stávající – v prostoru mezi Riegrovými sady, nám. Jiřího z Poděbrad a Korunní ulicí.    

Text a foto: len

Zveřejněno: 04.11.2004 – support@publix.cz
Vytisknout