Den otevřených dveří

Svobodná škola Jana Amose Komenského, pracující na principech waldorfské pedagogiky, pořádá 6. února Den otevřených dveří (16:00 - 18:00). Tato škola přijímá děti se specifickými výukovými problémy, lehkým mentálním postižením, se sociálními a zdravotními problémy. K zápisu do 1. třídy, který se koná 21. února, je nutné se předem objednat na telefonních číslech 22 52 02 69, 24 25 74 96 a přinést zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra.

red

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout