Den otevřených kluboven

Vůbec první skautský tábor se uskutečnil v létě roku 1912. Junák si připomíná toto 90leté výročí několika akcemi, které budou soustředěny do tří týdnů a rámovat je budou víkendové skautské tábory s bohatým programem her a soutěží pro širokou veřejnost. Doprovodnými akcemi bude filmový týden skautingu a dobrodružství, výstava ilustrací ke skautské a dobrodružné literatuře a vrcholem velký folkový koncert pod širým nebem.
První ze série otevřených akcí je Den otevřených kluboven, které jsou srdcem každého oddílu: koná se v sobotu 6. 4. 2002. Pro děti i dospělé budou otevřeny následující klubovny: 61. oddílu PEGAS v Bělehradské 51 (kontakt: lenka@creativedesign.cz, 0602/194 891); 67. oddílu Velká Medvědice, U Kanálky 5 (kontakt: magda.dus@centrum.cz; 0723/242 355); 42. oddílu Anthropoid, Na Zderaze 5 (kontakt: jakub-drap@volny.cz; 792 72 97) a 166. oddílu v Krkonošské 13 (kontakt: jan.petera@junak.cz; 0603/446 446).

red

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout