Dobrá zpráva - V Americké bude do dvou let opět zahrada


V Americké 1, kde se staví čtyři bytové domy a zdravotnické zařízení na místě původní rezidence rodiny Waldesů, bude opět rekonstruována dosud zanedbaná zahrada. Nově postavené byty tak budou revitalizovanou a dotvořenou zelení v okolí po dokončení prací za dva roky dobře zhodnoceny. Jak jsme vás informovali v prosincovém čísle, bylo v Americké v souvislosti s výše uvedenou stavbou odstraněno z plochy několik stromů. Stavebník, společnost Americká 1, a. s., dala v roce 1998 provést první zdravotní probírku zahrady, které předcházel nezávislý detailní dendrologický průzkum. Byly odstraněny proschlé části nemocných stromů, náletové a plevelné dřeviny a keře, které se nekontrolovaně rozrůstaly (viz foto vlevo). Celková investice do obnovy vysoce přesáhne hodnotu předepsané náhradní výsadby za 14 stromů, které byly pokáceny. Stavebník zachová původní síť cest a kvalitní dřeviny doplní novými výsadbami stromů, keřů a trvalek.

van

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout