OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Zákaz zastavení jaromírova (Jan Konečný 10.10.2019 14:16)
  Dobrý den, v Jaromírově ulici, zhruba před číslem popisným 60, jsou dvě přenosné značky zákaz zastavení a spolu s nimi i dvě zábrany. Jsou tam už několik týdnů a průběžně se pohybují sem tam a zabírají místo od 1 do 15 metrů. Otázka zní, proč tam tyto značky jsou a jak dlouho tam budou? Díky J.K.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.10.2019 14:51)

   Dobrý den, pane Konečný

   na komunikaci Jaromírova, Praha 2, je místně příslušným silničním správním úřadem Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního úřadu. V této věci se tedy prosíme obraťte přímo na jejich silniční správní úřad.

    

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Práce na Francouzské ulici - pokračování (Marek Turnovec 7.10.2019 0:34)
  Dobrý den,

  děkuji za odpovědi na předchozí dotazy, týkající se prací na Francouzské ulici v úseku mezi Slovenskou a Budečskou.

  Kde přesně měl být zřízen ten přechod "v tomto místě"? Já prakticky denně chodím po Francouzské ulice do Slovenské, abych se vůbec dostal domů. Pokud bych měl jít po Francouzské po druhém chodníku, tak bych jaksi potřeboval přechod asi tak někde v úrovni Máchovy a Slovenské ulice, ale na ten jsem se tu také ptal a prý že zde není možné ho zřídit. No, nevšiml jsem si tady ani nějakého dočasného přechodu.

  Další přechod (napevno) je až o 150 metrů dál - kde na druhé straně pak do Bezručových sadů jsou jen schody - nebo se mají lidé ke Slovenské vracet po chodníku po pravé straně Francouzské? Po tom úzkém chodníčku, kde docela natěsno parkují auta a samotný chodníček je ještě na některých místech vylepšen třeba sloupy trolejového vedení pro tramvaje? Třeba pro kočárky je to určitě prima alternativa - asi stejně smysluplná, jako ty schody. A ani většina ostatních lidí tam dolů chodit nebude, aby pak zase chodila do kopce, nebo dokonce do schodů - to raději tu ulici přeběhnou právě na horizontu v úrovni Máchovy ulice.

  A znovu připomínám - chodec nesmí přecházet v místech, kde je blíž než 50 metrů přechod či podchod. Ale k tomuto místu žádný přechod blíž než 50 metrů není - jeden je naproti restaurace U Bulínů (asi 70 metrů), další pak dole až po 150 metrech.

  Nevím no, ten nyní extrémně zúžený chodník (kde také ještě trochu překáží ty sloupy) se mi vůbec nelíbí, lidé tam z něj opravdu občas doslova padají pod auta a myslím si, že ten zábor měl smysl, i za cenu případného zhoršení průjezdu automobilů - a koneckonců asi by stačilo jen aby se současně s tímto opatřením řešila i ona světelná závora (dočasným vypnutím). Ale hlavně - k těm kolonám by nejspíš vůbec nedošlo, kdyby v té době byla ona světelná závora vyřazena! Ona ale z nějakého důvodu byla "vyřazena" nějakou dobu před tím, kdy tam žádný zábor jízdního pruhu pro chodce nebyl...

  Pokud jde o celkovou kapacitu komunikace, tzn. kolik vozidel (jiných než MHD) tam může projet, tak i v případě, že tam žádné omezení není, je to dáno tím, kolik v zastávce zastavuje prostředků MHD - protože když tam nějaký stojí, tak vozidla kolem ostrůvku kvůli červené stejně projet nemůžou. Takže jestli stojí na světelné závoře, nebo za tramvají, podle mě celkem nehraje roli.

  Nejsem sice dopravní inženýr, ale když tak mě opravte, kde je v mé úvaze nějaká chyba. :-)

  S pozdravem

  Marek Turnovec

  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.10.2019 13:09)

   Dobrý den,

   provizorní přechod pro chodce, o kterém byla řeč v původních zprávách, týkajících se oblasti tramvajové zastávky Jana Masaryka, byl zřízen v místě tramvajové zastávky na úrovni ulice Jana Masaryka. Předchozí zprávy se týkaly hlavně zúženého profilu v místě přístřešku před budovou soudu, ke kterému toto sdělení patřilo.

   V minulosti jsme již mnohokrát komunikovali s několika subjekty ve věci přechodu pro chodce v místě Slovenská – Máchova, kdy jsme již několikrát sdělili, že v tomto místě nelze přechod pro chodce vytvořit vzhledem k místním poměrům, a to hlavně horizontu komunikace, který sám zmiňujete. Policie České republiky projekt přechodu neschválila z hlediska bezpečnosti vztažené právě k horizontu komunikace a výhledu řidiče. Uspořádání křižovatky nedovoluje umístění přechodu v normálních podmínkách, a nebylo by povoleno ani jako přechodné řešení právě z hlediska bezpečnosti pěších.

   V místě, které popisujete, tedy Francouzská v úseku mezi Slovenskou a Budečskou, není možné technologicky zajistit průchozí profil pro pěší o minimální šíři 1,5 metru při otevřeném výkopu pro umístění inženýrských sítí. V průchozím profilu vadí sloupy veřejného osvětlení atp. Již několikrát jste atakoval stejnou situaci na Francouzské ulici v minulosti, a odpověď bude totožná. Stavebník je povinen zajistit přístup a příjezd ke všem dotčeným nemovitostem. Tak jako jsme řešili vjezdy do garáží a vchody do domů  na Slovenské ulici, stejná řešení je nutné uplatnit i v jiných lokalitách. Uživatelé nemovitostí mají základní práva na užívání svého majetku, takže není možné chodník uzavřít tak, aby nebyl umožněn vstup osobám užívajícím dotčené nemovitosti, a proto je chodník otevřený a Vy tam tedy můžete, ale nemusíte projít. Tranzitní pěší doprava může použít obchozí trasy, aniž by se vystavovala průchodu stavbou a omezenému průchozímu profilu. V této oblasti probíhají práce na veřejných inženýrských sítích, jako jsou telekomunikační vedení, elektrické rozvody či například plynové vedení, a to vše ve veřejném zájmu. Všichni žadatelé splnili všechny zákonné nároky pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, včetně doložení písemného souhlasu vlastníka/správce předmětné komunikace a Policie České republiky, Odboru služby dopravní policie, stran bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

   Vyřazení světelné závory v místě tramvajové zastávky Jana Masaryka  je plně v režii Dopravního podniku hl. m. Prahy, který po vyhodnocení situace s uzavřenými jízdními pruhy, která v minulosti způsobila kolony, zařízení opět spustil a opětovné vypnutí nepovolil. Vypnutí tohoto systému je vždy o dohodě mezi stavebníkem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

   Ohledně Vaší úvahy se můžete případně obrátit na Dopravní podnik hl. m. Prahy, který provádí v této věci vlastní šetření a simulace. Dle nám dostupných informací byla při spuštěné světelné závoře brána veškerá motorová vozidla projíždějící po tramvajovém tělese jako vozidla MHD, a v důsledku toho byla světelná závora spouštěna stále znovu..

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Neprujezdnost Mikovcovi ulice (Kopačová 7.10.2019 20:27)
  Dobrý den, Mikovcova ulice je již cca 2 měsíce neprůjezdná, označená jako slepá. Jsou se postaveny stavební buňky a zázemí pro dělníky, které zabírají 6 parkovacích stání. V ulici však žádné práce neprobíhají. Nikde jsem nenašla, do kdy bude toto omezení trvat.Nyni se v ulici obevil ještě jeden zabor, před domem Mikovcova 4 (2 parkovací stání) Ten je označen značkou
  do 4.10. pro firmu Janustav . Momentálně jsme tedy bez 8 parkovacích stání,nejde zde zaparkovat ani zastavit pro naložení či vyložení. Mohu se zeptat, do kdy bude tato situace trvat? Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.10.2019 11:49)

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět.

   Ohledně záboru ve spodní části ulice jsme provedli místní šetření. Zábor byl povolen do 4. 10., ale jak jsme zjistili, tak pokračuje. Jelikož je nepovolený, zaslali jsme výzvu k okamžitému odstranění nepovoleného záboru a s firmou bude zahájeno správní řízení.

   To, že je ulice slepá a v horní části, je zábor pro zařízení staveniště, souvisí s pracemi na rekonstrukci vodovodních řadů v ulici Bělehradská, které povolilo oddělení silničního správního úřadu Magistrátu hl. m. Prahy. Jejich vyjádření přikládám.

   Hezký den,

   Mgr. Josef Tesař

   odbor dopravy a územního rozvoje

   Úřad městské části Praha 2

   Dobrý den,

   jedná se o zařízení staveniště pro rekonstrukci vodovodních řadů v Bělehradské ulici. Původně mělo být umístěno na tramvajových kolejích, neboť se předpokládala rekonstrukce tramvajové trati s posunem tramvajové zastávky blíže k Jugoslávské. Vzhledem k tomu, že Dopravní podnik hl. m.  Prahy akci zrušil a požadoval zachování tramvajového provozu, nebylo možné zařízení staveniště situovat na jiné vhodnější místo.

   Zábor je zatím povolen do 15. 11. 2019.

   S pozdravem

   Mgr. Ivan Javašov

   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • Otázka: car4way (Dvořák 2.10.2019 7:57)
  Dobrý den,
  zajímalo by mě, kdo vymyslel, že auta z carsharingu mohou na modrých zónách parkovat skoro zadarmo. Pravidelně kroužím kolem domu Chodská/Šumavská a tyto vozy zde blokují místa, takže já i když mám zaplaceno, nemůžu najít místo. Je to obyčejná autopůjčovna a měly by si najít placené parkoviště jako mají třeba Sixt a Budget na Hlaváku. Tento nesmysl z Magistrátu: "dokáže jedno efektivně sdílené vozidlo ušetřit stání pro deset až patnáct osobních aut, dodal Homola.", tak tomu asi nikdo nevěří. Jediným motivem této demagogie je parkování zdarma a ubírání další parkovacích míst rezidentům.

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:11)
   Dobrý den,

   tato myšlenka pochází z Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Doporučujeme obrátit se s tímto problémem na odbor dopravy MHMP, neboť zóny placeného stání zřizuje a provozuje prostřednictvím TSK Praha, a. s., právě MHMP.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: koloběžky LIME (Rác 1.10.2019 18:07)
  Dobrý den, jak je možné že firma LIme nezablokuje totálněsoftwarě možnost odložení koloběžky na Praze 2, když má absolutní zákaz zde parkovat. dále se pozastavuji nad článkena idnes .1.10.2019-Opilý cizinec na koloběžce srazil v centru Prahy ženu, nehodu natočila kamera.

  Kolik ještě bude muset být nehod než budou tyto koloběžky v Praze zcela zakázány a nejlépe i zabaveny ?Může si občan dát cokoli na chodník a nechat to tam ? A firma to smí? Bezplatně a kdekoli? Proč nejsou koloběžky odvezeny a někde deponovány do zaplacení pokuty za nedovolený zábor chodníku ?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:04)
   Dobrý den,

   Praha 2 není v žádném smluvním vztahu s firmou Lime. Ta provozuje svá zařízení v souladu s memorandem, které s ní uzavřel Magistrát hl. města Prahy (MHMP). Po včerejší nehodě vydal MHMP tiskovou zprávu, že chce vypovědět zmíněné memorandum, protože LIME porušuje podmínky.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Odkladiště stavebního materiálu v Šumavské ulici (Marek Turnovec 29.9.2019 22:54)
  Dobrý den,

  v naší části Šumavské ulice (mezi Slovenskou a Lužickou) už rekonstrukce plynovodu proběhla před měsícem. Ale i tak se tu už asi tři týdny "povaluje" kus plastového potrubí, které používali právě plynaři. Toto potrubí komplikuje přístup k domům z ulice, zabírá parkovací místa, navíc v minulém týdnu k tomu přibyl další stavební materiál - nějaké hromady zeminy či písku, navíc tu teď ještě parkují nějaký bagřík (ale to už jsou možná pánové co kopají pro pokládku kabelů).

  Dohlíží někdo na to, aby nezůstával na místech stavby materiál, který už tam potřeba není a nebude?

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.9.2019 15:58)

   Dobrý den,

   zařízení staveniště, manipulační prostory a skládky materiálu jsou běžnou součástí vydávaných rozhodnutí. Společnosti provádějící práce na revitalizaci inženýrských sítí v dané lokalitě si tyto prostory mezi sebou vzájemně předávají tak, jako si předávají staveniště jako takové. Pokud se spolu dohodli, že na místě skládky materiálu ponechají nějaký materiál, který odvezou později, a druhá společnost tento zábor přejala, a pokračuje v něm navezením materiálu potřebného pro jejich výkon, je takováto situace z našeho pohledu v pořádku. Navíc, pokud tam parkují stavební stroje, práce na inženýrských sítích v dané oblasti zajisté nebyly ukončeny.

   V tomto místě sice proběhla rekonstrukce plynovodu, ale jak jsem Vám již v minulosti sdělil, jedná se o revitalizaci inženýrských sítí vícero vlastníků. Po dokončení prací na plynovodním řadu následují opravy vedení vysokého a nízkého napětí, poté komunikační sítě, a celá akce je zakončena položením finálních povrchů.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Práce na Francouzské ulici (Marek Turnovec 29.9.2019 22:50)
  Dobrý den,

  ještě předminulý týden mě docela pozitivně překvapilo, že kvůli výkopovým pracím na chodníku ve Francouzské ulici (mezi Slovenskou a Budečskou) byl vytvořen pro chodce koridor ve vozovce. Jenže v uplynulém týdnu byl tento koridor zase zrušen, při tom na chodníku více místa nepřibylo. Zbývající prostor je asi tak kolem metru, místy navíc ještě skoro zneprůchodněn sloupy veřejného osvětlení či dopravním značením, s kočárkem se projet nedá, s invalidním vozíkem také ne, chodci se pak skoro nemohou minout bez toho, aby vstupovali do vozovky...

  Proč to ještě před týdnem šlo a pak bylo toto opatření zrušeno, aniž by práce byly dokončeny? Opět se dala přednost raději automobilům před bezpečností chodců?

  A s tím souvisí ještě jedna věc - který jsem se sem myslím před asi dvěma týdny snažil také zadat, ale neobjevil se tu (nebo možná díky nějaké chybě nebyl odeslán).

  U tramvajové zastávky Jana Masaryka je něco, co se také označuje jako "světelná závora", toto opatření má zjednodušit přecházení chodců, když je v zastávce tramvaj či autobus. Ale několik týdnů zpátky, aniž by se zrovna ve Francouzské něco dělo, byla tato světelná signalizace zakryta. Proč? Pak zase před dvěma týdny, když byl vytvořen koridor pro chodce, tak tato signalizace zakrytá nebyla - podle mě zrovna v době, kdy být zakrytá měla. Docela často docházelo k situacím, že před zastávkou stál na tramvajovém pásu nějaký automobil, za ním nějaká tramvaj a ta nemohla do zastávky pokračovat přes tento automobil. Celý systém měl asi nějakou poruchu, protože červená svítila, i když v zastávce žádný prostředek MHD nebyl.

  Celé mi to tedy přijde, že to nějak moc promyšlené a koordinované nebylo a chtěl jsem se zeptat, jestli se i nad tímto vůbec někdo zamýšlel...

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.9.2019 15:43)

   Dobrý den,

   o  této situaci víme. Na místě jsme několikrát byli. Celá situace vznikla tím, že společnost, provádějící výkopové práce ve Francouzské ulici, považovala za bezpečné a plynulé řešení situace na místě uzavřením jízdního pruhu a vytvoření koridoru pro pěší. Toto řešení ovšem bohužel přineslo komplikaci ve formě nepřetržitých kolon ze směru z Prahy 10 a ve směru z náměstí Míru se situace nejevila lepší. Tato situace přímo souvisí s druhou částí Vašeho dotazu ohledně signalizace. Ta právě registrovala motorová vozidla projíždějící zastávkou jako vozy MHD a tento stav způsoboval výše uvedenou kolonu vozidel spínáním systému ochrany chodců při nástupu do vozidel MHD.

   V minulosti jsme spolu již několikrát řešili bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, kdy v případě, že je v nějakém místě uzavřen chodník a na druhé straně je chodník k dispozici, má chodec přejít na druhou stranu komunikace. Toto je opět tento případ. K tomuto účelu byl v tomto místě vyznačen provizorní přechod pro chodce přes tramvajové těleso. Z výše uvedeného vyplývá, že místní oddělení dopravy neupřednostňuje vozidla před chodci, ale situace na místě nedovolovala řešení s koridorem pro pěší. V tomto případě jsme tedy přistoupili k variantě obchozí trasy.

   Zakrytí této signalizace podléhá povolení Magistrátu hl. m. Prahy, ale vzhledem k povaze a komplikovanosti tohoto místa se v konečném řešení jeví obchozí trasa jako bezpečnější řešení, než vypnutí bezpečnostních prvků vzhledem k tomu, že se již nejedná o uzávěru velkého rozsahu, jako tomu bylo v minulosti.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Zbytečná uzavírka? (Marek Turnovec 10.9.2019 5:01)
  Dobrý den,

  opět se musím ozvat v souvislosti s rekonstrukcemi a výkopovými pracemi na Vinohradech, konkrétně v okolí Šumavské ulice. Opět jsme tu měli jeden zákaz, který tu podle mě klidně celý víkend nemusel vůbec být - konkrétně pak u křižovatky Šumavské a Lužické ulice. Zákaz je z obou stran, Lužická je kvůli tomu tedy "slepá". Celý víkend tam žádné práce neprobíhaly, ani žádné práce v podzemí (viz jeden z obrázků, již je tam vše zasypáno).

  Každou chvíli bylo vidět nějakého řidiče, jak zákaz klidně projíždí. A já se jim fakt nedivím.

  Chápu, že je třeba plynovody a i další vedení opravit (a i na nějaké ty optické kabely od CETINu, které se snad někdy budou také pokládat, se spíše těším, než abych je bral jako něco co "k životu nepotřebuji", jako možná část některých obyvatel). Ale stejně mám pořád pocit, že by se jak ty stavební firmy, tak městská část, měly snažit, aby obyvatelé těmito pracemi nebyli obtěžováni více, než je nutné. A v tomto případě k tomu opět došlo.

  Pro srovnání - o kus dál v Lužické ulici, tzn. na jejím začátku u Budečské ulice, se o víkendu opravdu pracovalo. Část ulice je zde překopaná - ale nebyl to důvod k tomu, aby zde byl zákaz vjezdu všech vozidel. Průjezdnost zůstala zachována, byť s určitým omezením

  Ale tady u nás u Šumavské? Tady jsme měli zákaz a jak se zdá, tak úplně zbytečný. Čím to je? Někdo byl líný na ten víkend značky dočasně odstranit? Někdo z té stavební firmy? Nebo jiné firmy, co má na starost značení? Zajímá to vůbec ÚMČ, nebo tam je to všem také jedno, protože v pátek odpoledne končí pracovní doba a co se kde děje o víkendu už nikoho nezajímá? Ale nás ano, my tady bydlíme...

  Moc se přimlouvám - co přimlouvám - prosím za to - snažte se na ty stavební práce a firmy více dohlížet, ať nám tu neznepříjemňují život více, než je nutné...

  A když pak člověk čte vyjádření některých představitelů radnice, jak zrovna na Praze 2 jsou všechny tyhle práce skvěle zkoordinované - a při tom asi před dvěma týdny jsme to tu měli rozkopané kvůli plynovodu, pak se vše zasypalo a teď se bude kopat znovu kvůli kabelům - tak se mi to s tou "koordinací" také nějak nezdá.

  S pozdravem

  Marek Turnovec

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.9.2019 8:24)

   Dobrý den.

   dopravní značení se osazuje na základě stanovení přechodné úpravy provozu, kdy je žadatelem přesně uvedeno, od jakého termínu a do kdy bude probíhat uzavírka komunikace. Tento termín je závazný, a dopravní značení bylo osazeno v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Společnost provádějící práce na daném místě má s nejvyšší pravděpodobností dodavatele dopravního značení, který na základě objednávky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích osadí předmětné dopravní značení. Neoprávněná úprava, osazení či odstranění dopravního značení v rozporu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích by došlo ke spáchání přestupku na úseku dopravy.

   Městské části Praha 2, Úřadu městské části Praha 2, Odboru dopravy a územního rozvoje, ani oddělení dopravy nepřísluší posuzovat technologické postupy na stavbě a nepřísluší mu organizovat práce či pracovníky dané společnosti provádějící revitalizace inženýrských sítí ve veřejném zájmu. Místnímu silničnímu správnímu úřadu tyto kompetence nejsou a nikdy nebyly svěřeny. Ve věci prováděných prací jako takových doporučujeme se obrátit přímo na společnost která je vykonává.

   Při pokládkách inženýrských sítí existují určitá pravidla, například jako zde, z bezpečnostních důvodů. Pokládky plynového potrubí, energetických vedení a různých jiných datových sítí nelze provádět současně. Z tohoto důvodu jsou místa, kde proběhla revitalizace plynovodů, zasypána a následně se povrchy znovu otevírají v jiné strouze. Koordinace jako taková je plně v kompetencích Technické správy komunikací hl. m. Prahy, ale městská část Praha 2 se zasadila o to, aby tyto práce probíhaly společně, a ne v ročních odstupech, jak to bývá obvyklé v jiných městských částech. Tento systém sice přináší krátkodobé zhoršení kvality prostoru, ovšem z dlouhodobého hlediska pak bude následovat delší období klidu, což místní radnice vnímá jako pozitivní záležitost která, jak věříme, povede ke zlepšení kvality života v městské části Praha 2. Další práce v lokalitách, kde probíhá revitalizace inženýrských sítí, budou podřízeny dlouhodobým záručním lhůtám na povrchy komunikací, a nebude připuštěno jejich opakované narušení. Dle vize zdejšího silničního správního úřadu bude povolena nanejvýše havarijní oprava inženýrských sítí, na kterou má její vlastník/správce nárok vyplývající ze zákona.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Přechod přes Francouzskou ulici (mezi Máchovou a Slovenskou) (Marek Turnovec 9.9.2019 7:05)
  Dobrý den,

  přidám se k dotazu ohledně přechodu přes Francouzskou ulici. Již jsem tento dotaz psal před týdnem, ale mám podezření, že se neodeslal...

  Píšete, že je to zde prý přes horizont a proto to prý nejde. Ale když si vzpomenu třeba na přechod přes Ruskou ulici, konkrétně navazující na schodiště z Říčanské ulice, tak tam to jde. A také je to přes horizont. Je tam přidáno omezení maximální rychlosti na 30 km/hod. Proč tam ano a u nás na Praze 2 to nejde?

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.9.2019 8:51)

   Dobrý den,

   to není pane Turnovče otázka na nás, ale na PČR. Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou Policie ČR, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle §77 odstavce 1 písm. d) sil. zákona na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci.

   Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace projedná příslušný správní orgán s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí.

   A my jsme dostali vyjádření záporné.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: parkování koloběžek (Pánková 26.8.2019 20:51)
  Dnes byl na Idnes článek o nepovoleném parkování koloběžek na Praze 2-prý je firma pokutuje stokorunou. To je výsměch ???Zasílám fotografii hnízda koloběžek které blokovaly v neděli refýž tramvají V Praze 2-zastávka Štěpánská.Jak k tomu chodci a cestující přijdou že přes koloběžky nemohou nastupovat do tramvaje ?????Řeší to radnice nějak ?
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.8.2019 7:55)

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš příspěvek, Vaši stížnost na koloběžky jsme předali provozovateli firmě Lime a oddělení rozvoje dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Žádná ze stran se k Vašim otázkám nevyjádřila.

   Koloběžky Lime byly rozmístěny v Praze na základě memoranda podepsaného s hl. m. Prahou. MČ Praha 2 se následně dohodla s provozovatelem koloběžek, že Praha 2 byla zařazena do červené zóny a stanicování koloběžek je tudíž na jejím území zakázáno. Přesto k němu dochází, firma Lime dohodu nedodržuje.

   Zde přikládám odkaz na tiskovou zprávu zveřejněnou minulý týden: http://urad.praha2.cz/Obyvatele-Prahy-2-sdilene-elektrokolobezky-nechteji-vlozeno-video.html

    

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy