OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: bezpečnost na refýži (Tereza Cachová 18.10.2017 23:25)
  Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda plánujete rozšířit ostrůvek tramvajové zastávky Štěpánská ve směru na I. P. Pavlova. Protější chodník je dost široký na to, aby mohl být za tímto účelem zúžen. Proč tu není alespoň zábradlí? Zastávka je opravdu frekventovaná a mimořádně nebezpečná, kdykoli tu může někdo z davu lidí spadnout pod auto. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.10.2017 8:21)
   Dobrý den,

   Váš dotaz prosím směrujte na Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy. Silnici má ve správě. Refýž spravuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, který je akciovou společností vlastněnou hl. m. Praha.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Parkování v ulici Oldřichova (Martin Vtípil 11.10.2017 11:00)
  Dobrý den,

  po tom co se rozkopalo, zneprůjezdnilo celé Nuselské údolí a připravilo rezidenty o x desítek parkovacích míst jsem doufal, že se najde alespoň nějaké dočasné řešení, např. v podobě částečného stání na chodníku. Bohužel. Radnice můj dotaz ignorovala a na místo teď vysílá MP, které horlivě odtahuje a botičkuje. Nejen, že za 1200 nemáte ve večerních hodinách šanci nikde zaparkovat, ale když už jste nuceni alespoň pro vykládku a nakládku věcí zaparkovat na zmíněném chodníku, agilní MP vám auto obohatí botičkou. Nevím v čí režii ona rekostrukce je, ale z pohledu dopravní situace je absolutně nezvládnutá, bez jakéhokoli respektu k rezidentům. Jen doufám, že v následujících volbách to rezidenti osazenstvu radnice nezapomenou...
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.10.2017 11:49)

   Dobrý den,

   akce je v režii hl. m. Prahy a DP hl. m. Prahy, městská část ve svých připomínkách prosadila, aby za vyparkovaná místa vznikla nová parkovací místa pro rezidenty v ul. Sekaninova a pod Nuselským mostem. Městská část Praha 2 není zřizovatelem Městské policie a tudíž nemůže nic Městské policii nařizovat.

   Jen pro informaci, chodník již ze zákona slouží chodcům a pokud není nijak upraveno dopravními značkami, vozidla na chodník nesmí. Pod povrchem chodníků vedou ve většině případech inženýrské sítě a jejich poškození vjetím na chodník vozidly, by se ještě více mohla zhoršit již tak tíživá situace pro občany Nuselského údolí.

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Parkování rezidentů (I. Vonešová 4.10.2017 9:27)
  Dobrý den. Po dobu rekonstrukce ulice Jaromírova zde na stránkách slibujete změnu parkování v ulici Sekaninova z podélného na šikmé, proč toto není? Myslím, že by nám to aslespoň trochu pomohlo v současné situaci, neboť již teď při běžném provozu rezident přijíždějící ve večerních hodinách nemá kde zaparkovat a stejně jako předchozí tazatelka myslím,že změna modrých zón na placené je dosti nešťastná při již tak nemožném zaparkování teď. Platím si modrou zónu a když přijedu z práce po 23h, objíždím několik bloků půl hodiny abych našla místo kilometr od domu..Momentálně při záboru a zákazech parkování už není místo skutečně nikde. Už jsem si i navykla parkovat z druhé strany tratě, v Čiklově a Lumírově ulici, bohužel nevím jak je to možné, ale momentálně jste(ať vy nebo Praha4) současně uzavřeli i ulici Čiklovu na celý měsíc, což už je pro dopravní situaci a nejen parkování zde neúnosné. Zvažujete nějakou pozitivní změnu pro nás rezidenty? Kromě trhů na Ostrčilově nám. Děkuji za odpověď. IV, Nezamyslova ul.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.10.2017 11:01)

   Dobrý den,

   městská část Praha2 dostala dopravně inženýrské opatření, kde je v Sekaninově ul. šikmé stání, aby se ulehčilo rezidentům za problém, který nastal rekonstrukcí tramvajové trati. Vaší připomínku zasílám na odbor dopravních agend MHMP, kde je tento odbor příslušným silničním úřadem. Co se týče uzavření ulice Čiklova, tak nás nikdo z Prahy 4 neinformoval, že by k tomu mělo dojít, natož, že tomu tak již je. Okamžitě jsme po zjištění jsme kontaktovali Prahu 4 a toto nám bylo odpovězeno:

   Uzavírka této komunikace je způsobena demontáží závěsné (sanační) lávky na Nuselském mostě, její následné spouštění a odvoz z místa stavby, kdy je nutné z bezpečnostních důvodů vyloučit veškerý provoz s výjimkou pohybu chodců. Tito mohou využít asfaltové chodníky vedoucí ke stanici metra C „Vyšehrad“ prostorem přilehlého svahu a jsou situovány mimo předpokládané místo případného, byť nechtěného dopadu jakéhokoliv předmětu z této demontážní činnosti. Vlastní spouštění závěsné lávky se bude odehrát ve třech navazujících etapách, kdy se pokoušíme se stavbou dojednat alespoň možnost částečného zachování průjezdu stavbou pro zmírnění nastalých dopravních komplikací. Související a návaznou akcí s touto demontáží je zprovoznění všech tří jízdních pruhů v prostoru Nuselského mostu ve směru jízdy z centra, kdy se po odstranění zařízení staveniště předpokládá realizace definitivního povrchu ještě za příznivých klimatických podmínek před započetím zimního období v tomto roce.

   S pozdravem Ing. Ondřej Horvath.  

   Přesto jsme požádali Prahu 4,  zda by opravdu nešly práce na Nuselském mostě provádět tak, aby byl zachován alespoň omezený provoz na ul. Čiklova. Zatím bez odpovědi.

   A k fialovým zónám sděluji, že i na těchto mohou rezidenti parkovat zrovna tak, jako v modrých zónách, pokud mají platné parkovací oprávnění do modrých zón. Dále budeme tyto zóny sledovat, kdy nám bude předána k 31. 1. 2018 statistika obsazenosti a respektovanosti a podle toho se budou zóny upravovat.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Úpravy na Ostrčilově náměstí (Jana Ječmenová 20.9.2017 11:01)
  Dobrý den, k otázce paní Dany Kociánové z 20.9.2016 a vaší odpovědi ze 7.10.2016 nadepsané "Změny na Ostrčilově náměstí (Dana Kociánová 20.9.2016 19:42)
  Dobrý den, doslechla jsem se, že má být zrušena travnatá plocha na Ostrčilově náměstí a má vzniknout prostor pro farmářské trhy. Kde najdu k této záležitosti plán a vůbec bližší informace o tomto záměru? Na webu MČ to nikde nevidím. Předem děkuji."
  Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.10.2016 13:29)
  Dobrý den,
  byla vypracována studie řešení rekonstrukce vozovky a chodníků v ulicích Na Slupi, Jaromírova a Křesomyslova od ulice Svobodova (Praha 2) po ulici Bělehradská (Praha 4).

  Součástí studie je návrh úpravy Ostrčilova náměstí týkající se úprav řešení parkování, doplnění stromořadí a zeleně, zpevněné plochy kolem objektu bistra a úpravy zelené (travnaté) plochy. Současné parkoviště návštěvnická zóna, by mělo sloužit pro pořádání různých akcí a vozidla budou parkovat v ul. Sekaninova. Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

  Josef Gál
  vedoucí odboru
  dopravy a územního rozvoje,

  mám další dotaz - platí stále tento záměr, a pokud ano, bylo by možno někde jmenovanou studii získat? A dále, je možné ještě zvážit zrušení parkoviště na náměstí a přesun parkujících aut do Sekaninovy ulice, protože situace s parkováním rezidentů se rapidně zhoršuje (nemyslím pouze nyní, kdy probíhá rekonstrukce tramvají v Jaromírově a na Slupi a je tam vše uzavřeno) a obyvatelé už opravdu mají velké problémy zaparkovat, navíc v Jaromírově je plánováno smíšené stání, to znamená, že pokud rezident přijede po 20. hodině, kdy je stání zdarma pro každého, nebude mít místo, přestože platí poplatky za parkování v "modré" zóně? Takto masivní měna modrých zón na fialové je vůči rezidentům dost nefér.
  Děkuji za odpověď,
  Jana Ječmenová, Jaromírova 5
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 21.9.2017 9:34)

   Dobrý den,
   zmíněnou studii lze získat na Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR), jinak záměr trvá, ovšem my celou akci nekoordinujeme, tu koordinuje IPR a TSK a.s. My jsme zadali, jak si představujeme, že by mělo Ostrčilovo náměstí do budoucna vypadat. Co se týče fialových zón, zde můžete parkovat i Vy s parkovacím oprávněním do modré zóny. Skenovací vozidla, která budou provádět kontrolu respektovanosti, budou zároveň provádět statistiku obsazenosti a podle toho se budou zóny upravovat.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Vyhrazený pruh pro autobusy na magistrále do centra (Pavel Novotný 3.7.2017 12:34)
  Rád bych touto cestou poděkoval za zřízení vyhrazeného pravého jízdního pruhu pro autobusy na Nuselském mostě a v Legerově ulici. Nejen, že nyní mají MHD a složky IZS konečně volný průjezd, ale výrazně pokleslo množství smogu, což jako obyvatelé vítáme.
  Doufám jen, že toto opatření bude trvalého charakteru, ne jen na zkoušku. Bylo by rovněž dobré oddělit tento pruh plnou dělící čarou, jinak sem budou stále vjíždět někteří méně zodpovědní řidiči.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.7.2017 8:25)

   Dobrý den,

   protože se jedná o komunikaci, na které je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend MHMP, předávám Vaši zprávu na vědomí tomuto odboru.

   S pozdravem a přáním pěkného dne

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: rekonstrukce ulic (Petr Osička 28.6.2017 15:26)
  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat, jaký je stav přípravy rekonstrukce Jaromírovy ulic e a Ostrčilova náměstí, o které se před časem mluvilo. Také mě zajímá, zdali je ve střednědobém plánu MČ rekonstrukce povrchů v Oldřichově, jelikož stávající povrchy už jsou v porovnání s dalšími ulicemi Prahy 2 značně za hranicí životnosti. Je možné tuto ulici alespoň částečně ozelenit? V případě, že se o těchto krocích neuvažuje prosím o informaci, jakým způsobem je možné tyto návrhy eskalovat. Děkuji. PO
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.6.2017 16:27)

   Dobrý den,

   v podstatě všechny Vaše dotazy je spíše třeba směřovat na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s. Víme pouze to, že rekonstrukce ulice Jaromírovy a Ostrčilova náměstí neproběhne dříve než v roce 2018. Rekonstrukce povrchů chodníků v ul. Oldřichova je předběžně zařazena do chodníkového programu na rok 2019. Výsadbu zeleně v ul. Oldřichova prozatím nelze očekávat, neboť TSK momentálně neuvažuje o rekonstrukci, kde by v rámci její přípravy mohla MČ Praha 2 vznést požadavek na prověření možnosti výsadby stromořadí. Stromy obecně lze vysadit spíše v ulicích, kde již v historii rostly. V opačném případě bývá obtížná proveditelnost z důvodu umístění inženýrských sítí.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: nepovolené zábory (František Moravec 20.6.2017 8:09)
  Dobrý den, posílám vám fotky z ulice naproti domu Na Folimance 9, kde se válí skládka. Ještě před dvěma dny tyto věci byly v kontejneru, který parkoval na černo. Podobně jako kontejner na rohu ulic Rejskova 2 a Na Folimance 1. Chápu, že máte omezené možnosti kontroly, ale tady je zjevné, že NEKONÁ městská policie.
  Moravec

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.6.2017 10:52)

   Dobrý den,

   vedle místního šetření byla požádána též městská policie o zvýšený dohled v této lokalitě.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Pozor ! Zvýšený provoz cyklistů (Dan Richter 2.6.2017 11:11)
  1.6. jsem si všiml, že na rohu ulic Trojická a Rašínovo nábřeží byla umístěna mobilní dopravní značka "Pozor ! Zvýšený provoz cyklistů". Rád bych požádal o její odstranění. Na přilehlých chodnících není jízda cyklistů povolena. V okolí je také hodně restaurací s předzahrádkami. Je proto nevhodné, aby cyklisté ohrožovali chodce jízdou po chodníku a mobilní značka navozovala dojem, že cyklisté po chodnících mohou jezdit. Žádám také, aby policie začala provádět v Podskalí kontroly cyklistů jezdících neoprávněně po chodnících v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, děkuji.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.6.2017 12:02)
   Dobrý den,
   jedná se o přechodnou úpravu provozu v souvislosti s pořádáním Primátorek na náplavce Rašínova nábřeží. Jako u každé větší akce na náplavce, kdy je omezen nebo zcela znemožněn její průjezd, jsou cyklisté z náplavky dopravním značením převedeni nahoru na Rašínovo nábřeží. Jde tedy o informativní značku pro řidiče, že po dobu konání akce bude ulicí Rašínovo nábřeží projíždět větší množství cyklistů než je obvyklé. Pochopitelně se nejedná o legalizaci jízdy cyklistů po chodníku.

   S pozdravem
   Mgr. Ondřej Klička
   Odbor dopravy a územního rozvoje
   pověřený vedoucí odd. dopravy
 • Otázka: Doprava (Miroslav LORENC 19.5.2017 13:04)
  Dobrý den.
  Každý den dvakrát podcházím silnice Legerovu a Sokolskou podchody po chodníku přes park
  na Fügnerově náměstí. A každý den narážím na cyklisty, kteří své kola nevedou, ale kličkují mezi chodci. Když je upozorním, odpovědi některých se ani nadají publikovat. Prosím, zda by nebylo možné umístit dopravní značky " Cyklisto, veď kolo " a nebo namalovat pruh pro cyklisty. Chodí zde starší lidé, těhotné matky, či rodiče s dětmi do nemocnic v Karlovském areálu, protože toto je nejkratší cesta od zastávky tramvaje v Bruselské ulici.
  Děkuji předem za jakékoliv řešení.
  S úctou
  Miroslav Lorenc
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.5.2017 11:38)

   Dobrý den,

   za současné situace zde pruh pro cyklisty nemá potřebnou návaznost, podchod je směrem do ul. Koubkova zakončen schodištěm, a navíc, jak sám uvádíte, jde o chodník s poměrně velkým pěším provozem, neboť jde o využívanou přístupovou komunikaci ke Karlovu a k nemocnici. Neukázněnost cyklistů bohužel ani dopravní značka nevyřeší, proto jsme požádali o zvýšený dohled městskou policii.  

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: sdílení kol (František Moravec 13.4.2017 13:02)
  Dobrý den, je legální poutat kola na značky? Má podnikatel, který půjčuje kola, smlouvu s MČ Praha 2 na takové parkování? Není to špatná práce městské policie?
     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.4.2017 13:49)

   Dobrý den,

   ze zákona nesmí být na dopravní značce nic umístěné, takže v tomto případě nelze udělit ani výjimku, natož získat povolení.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje