OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Vyhrazený pruh pro autobusy na magistrále do centra (Pavel Novotný 3.7.2017 12:34)
  Rád bych touto cestou poděkoval za zřízení vyhrazeného pravého jízdního pruhu pro autobusy na Nuselském mostě a v Legerově ulici. Nejen, že nyní mají MHD a složky IZS konečně volný průjezd, ale výrazně pokleslo množství smogu, což jako obyvatelé vítáme.
  Doufám jen, že toto opatření bude trvalého charakteru, ne jen na zkoušku. Bylo by rovněž dobré oddělit tento pruh plnou dělící čarou, jinak sem budou stále vjíždět někteří méně zodpovědní řidiči.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.7.2017 8:25)

   Dobrý den,

   protože se jedná o komunikaci, na které je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend MHMP, předávám Vaši zprávu na vědomí tomuto odboru.

   S pozdravem a přáním pěkného dne

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: rekonstrukce ulic (Petr Osička 28.6.2017 15:26)
  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat, jaký je stav přípravy rekonstrukce Jaromírovy ulic e a Ostrčilova náměstí, o které se před časem mluvilo. Také mě zajímá, zdali je ve střednědobém plánu MČ rekonstrukce povrchů v Oldřichově, jelikož stávající povrchy už jsou v porovnání s dalšími ulicemi Prahy 2 značně za hranicí životnosti. Je možné tuto ulici alespoň částečně ozelenit? V případě, že se o těchto krocích neuvažuje prosím o informaci, jakým způsobem je možné tyto návrhy eskalovat. Děkuji. PO
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.6.2017 16:27)

   Dobrý den,

   v podstatě všechny Vaše dotazy je spíše třeba směřovat na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s. Víme pouze to, že rekonstrukce ulice Jaromírovy a Ostrčilova náměstí neproběhne dříve než v roce 2018. Rekonstrukce povrchů chodníků v ul. Oldřichova je předběžně zařazena do chodníkového programu na rok 2019. Výsadbu zeleně v ul. Oldřichova prozatím nelze očekávat, neboť TSK momentálně neuvažuje o rekonstrukci, kde by v rámci její přípravy mohla MČ Praha 2 vznést požadavek na prověření možnosti výsadby stromořadí. Stromy obecně lze vysadit spíše v ulicích, kde již v historii rostly. V opačném případě bývá obtížná proveditelnost z důvodu umístění inženýrských sítí.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: nepovolené zábory (František Moravec 20.6.2017 8:09)
  Dobrý den, posílám vám fotky z ulice naproti domu Na Folimance 9, kde se válí skládka. Ještě před dvěma dny tyto věci byly v kontejneru, který parkoval na černo. Podobně jako kontejner na rohu ulic Rejskova 2 a Na Folimance 1. Chápu, že máte omezené možnosti kontroly, ale tady je zjevné, že NEKONÁ městská policie.
  Moravec

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.6.2017 10:52)

   Dobrý den,

   vedle místního šetření byla požádána též městská policie o zvýšený dohled v této lokalitě.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Pozor ! Zvýšený provoz cyklistů (Dan Richter 2.6.2017 11:11)
  1.6. jsem si všiml, že na rohu ulic Trojická a Rašínovo nábřeží byla umístěna mobilní dopravní značka "Pozor ! Zvýšený provoz cyklistů". Rád bych požádal o její odstranění. Na přilehlých chodnících není jízda cyklistů povolena. V okolí je také hodně restaurací s předzahrádkami. Je proto nevhodné, aby cyklisté ohrožovali chodce jízdou po chodníku a mobilní značka navozovala dojem, že cyklisté po chodnících mohou jezdit. Žádám také, aby policie začala provádět v Podskalí kontroly cyklistů jezdících neoprávněně po chodnících v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, děkuji.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.6.2017 12:02)
   Dobrý den,
   jedná se o přechodnou úpravu provozu v souvislosti s pořádáním Primátorek na náplavce Rašínova nábřeží. Jako u každé větší akce na náplavce, kdy je omezen nebo zcela znemožněn její průjezd, jsou cyklisté z náplavky dopravním značením převedeni nahoru na Rašínovo nábřeží. Jde tedy o informativní značku pro řidiče, že po dobu konání akce bude ulicí Rašínovo nábřeží projíždět větší množství cyklistů než je obvyklé. Pochopitelně se nejedná o legalizaci jízdy cyklistů po chodníku.

   S pozdravem
   Mgr. Ondřej Klička
   Odbor dopravy a územního rozvoje
   pověřený vedoucí odd. dopravy
 • Otázka: Doprava (Miroslav LORENC 19.5.2017 13:04)
  Dobrý den.
  Každý den dvakrát podcházím silnice Legerovu a Sokolskou podchody po chodníku přes park
  na Fügnerově náměstí. A každý den narážím na cyklisty, kteří své kola nevedou, ale kličkují mezi chodci. Když je upozorním, odpovědi některých se ani nadají publikovat. Prosím, zda by nebylo možné umístit dopravní značky " Cyklisto, veď kolo " a nebo namalovat pruh pro cyklisty. Chodí zde starší lidé, těhotné matky, či rodiče s dětmi do nemocnic v Karlovském areálu, protože toto je nejkratší cesta od zastávky tramvaje v Bruselské ulici.
  Děkuji předem za jakékoliv řešení.
  S úctou
  Miroslav Lorenc
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.5.2017 11:38)

   Dobrý den,

   za současné situace zde pruh pro cyklisty nemá potřebnou návaznost, podchod je směrem do ul. Koubkova zakončen schodištěm, a navíc, jak sám uvádíte, jde o chodník s poměrně velkým pěším provozem, neboť jde o využívanou přístupovou komunikaci ke Karlovu a k nemocnici. Neukázněnost cyklistů bohužel ani dopravní značka nevyřeší, proto jsme požádali o zvýšený dohled městskou policii.  

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: sdílení kol (František Moravec 13.4.2017 13:02)
  Dobrý den, je legální poutat kola na značky? Má podnikatel, který půjčuje kola, smlouvu s MČ Praha 2 na takové parkování? Není to špatná práce městské policie?
     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.4.2017 13:49)

   Dobrý den,

   ze zákona nesmí být na dopravní značce nic umístěné, takže v tomto případě nelze udělit ani výjimku, natož získat povolení.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: provoz tramvaje 23 (Marie Lhotáková 28.3.2017 15:50)
  Trať je vedená jako turistická., ale bohužel jste zapomněii na místní občany. Je zde totiž úřad Městské části, kam chodí většina starých lidí a matek s dštmi. Dvě jízdy za hodinu je opravdu málo.A pro lidi s tělesným omezením je přecházení na současnou nástupní stanici po ulici, kde jsou "kočičí hlavy" velké dobrodružství.Myslím, že alespoň dopolední jízdy by měly být častější.Tam i zpět. Jinak jste totiž způsobili velkou překážku místním obyvatelům, kteří tramvaj potřebují mnohem častěji než turisté z Le Palais.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.3.2017 8:47)

   Vážená paní,

   vzhledem k tomu, že od roku 1904, kdy byl zrušen celý koncový úsek tramvajové trati a byla zaústěna pouze kusá kolej cca 100 metrů k odstavování vlečných vozů, a od roku 1967, kdy se likvidovala jedna trať za druhou a manipulačních možností k obracení tramvají ubývalo, byla zřízena v Záhřebské ulici občasná výstupní zastávka a do ul. U Zvonařky manipulační zastávka, a zhruba v polovině  Šafaříkovy ulice byla umístěna občasná nástupní zastávka. Toto obratiště bylo využíváno pouze při tramvajových výlukách v oblasti. Proto si nemyslíme, že došlo pouze ke zřízení tramvajové zastávky pro turisty z hotelu Le Palais, ale po mnoha letech i pro potřeby místních občanů. Pokud jste si všimla, tak dopravní značky jsou pouze přenosné a trvalé dopravní značení bude osazeno až po stavebních úpravách, které nám byly pracovníky DP hl. m. Prahy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy přislíbeny (přechod pro chodce, upravené chodníky, vozovka apod.). Intervaly a provoz tramvajové linky 23 byly vzhledem k hluku uzpůsobeny tak, aby v co nejmenší míře rušily obyvatele okolních domů, tento kompromis byl uskutečněn na základě četných stížností z předešlého provozu při již zmiňovaných výlukách v oblasti.

   S pozdravem

   Josef Gál,

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: doprava (dagmar vrbová 8.3.2017 13:32)
  Dobrý den, každodenně jsem svědkem toho, že na zastávce Albertov ve směru do Nuslí řidiči aut nezastaví v zastávce a najíždějí do vystupujících z tramvaje. Je otázkou času, kdy se zde stane nějaké neštěstí. Nemohlo by se zde přijmout nějaké opatření? ( výrazné dopravní značení, v ideálním případě semafor?) Děkuji za odpověď. D. Vrbová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.3.2017 13:58)

   Dobrý den,

   předávám na odbor dopravních agend MHMP k přímému vyřízení, který je v této věci příslušným silničním úřadem.

   S pozdravem

   Josef Gál,
   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: zábor (František Moravec 1.3.2017 8:50)
  Dobrý den, od minulého týdne se pracuje v Salmovské ulici. Nelze tam parkovat. Na webu MČ Praha 2 jsem nenašel povolený zábor ani žádné informace k této pracovní činnosti. Je to práce na černo?
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 1.3.2017 10:05)

   Dobrý den,

   jedná se o pravidelnou údržbu a opravu chodníků. Povolení bylo vydáno na všeobecné dopravně inženýrské rozhodnutí vlastníkovi pozemních komunikací hl. m. Praze, resp. Technické správě komunikací hl. m. Prahy.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: auto na chodníku Na rybníčku 12 (Vácha 1.2.2017 19:36)
  Již více než týden stojí na rohu na chodníku u domu Na rybníčku 12 auto s nasazenou botičkou. Jak je to možné ???????To už se neodtahuje nebo si může kdokoli dát auto an chdonímka to tam pak může jen tak s botičkou stát třeba rok ?
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.2.2017 8:00)

   Dobrý den, Vaše otázka by měla směřovat k MP Praha 2.

   Hezký den,

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje