OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Výstavba plynovodu na Francouzské a zábor chodníku (pokračování) (Marek Turnovec 15.5.2019 23:33)
  Vážený pane Šebestíku,

  děkuji za Vaši odpověď. Dobře, práce jsou v takovém rozsahu (nebo ještě budou), že bylo nutné uzavření celého chodníku. To se dá pochopit.

  Ale trvám na tom, že značení dostatečné není. Nevím jakým způsobem proběhlo ono Vaše šetření na místě, ale dal jsem si tu práci a prošel si dnes (15. 5. 2019 asi kolem 18:20) místo znovu.

  Chcete konkrétní případy? Nevím, jak podrobně jste moji původní zprávu četl - psal jsem to už v předchozím dotazu - pokud jdete z náměstí Míru po Francouzské nahoru, nikde žádná cedule o tom, že by byl chodník uzavřen není (viz fotografie 1 a 2). A během dneška se na tom nic nezměnilo. V této dolní části jediná cedule, kterou jsem objevil, je z Blanické ulice. Nevím kolik lidí chodí do Francouzské z tohoto směru, ale každopádně se domnívám, že od metra jich chodí víc.

  Pokud jde o tu stojící dodávku - šlo o dodávku právě plynařů - nevím jestli zrovna na ně by bylo vhodné volat Městskou policii. Mám i fotografii ze včerejšího rána (3). Mimochodem - na té fotografii je i vidět, že za dodávkou stojí příslušník MP a evidentně mu parkování této dodávky na chodníku vůbec nevadí.

  Zmiňování se o tom, že vstup do vozovky je přestupkem a že by měl být pokutován už mi v tomto kontextu (tzn. v situaci, kdy o žádném uzavření chodníku chodec, který jde od metra informován není) přijde skoro jako výhrůžka a musím přiznat, že mě při prvním čtení Vaší odpovědi docela nadzvedlo ze židle a musel jsem s psaním své reakce pár hodin počkat, protože jinak by asi byla o dost ostřejší. Myslel jsem, že státní správa a místní samospráva by tady měla být především pro nás, pro občany a pro to, aby se nám tu všem žilo co nejlépe.

  Tady je evidentně značení nedostatečné (minimálně z jednoho z hlavních směrů), já na to poukážu a jsem upozorněn na možnost pokuty... Výborně. Díky. Pracuji ve zdravotnictví a snažíme se tedy s kolegy mít poněkud více "proklientský" přístup.

  Mimochodem, když jsme u té legislativy - můžete mě odkázat na nějaký konkrétní paragraf? Mně v souvislosti s tímto připadají relevantní tyto části zákona o provozu na pozemních komunikacích - ale nejsem právník:

  § 53, odstavec 3: Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

  § 54, odstavec 4: Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

  Můj výklad (a když tak mě tedy opravte): Chodník není, mohu (resp. musím) se pohybovat po okraji vozovky. Nikde není žádná značka zákaz vstupu chodců (B30). A pokud jde o to překonávání zábran - když jsem šel v pondělí večer takto od metra, tak jsem žádné zábrany nepřekonával, šel jsem podle nich. A ty byly postaveny tak, že mě vytlačily až do vozovky, protože jinudy jsem domů pokračovat nemohl. Jedině bych někde dřív přešel - ale nebyl jsem nijak upozorněn na to, že mám něco takového učinit. Navíc ten paragraf hovoří o zábranách na vozovce, tady jsou zábrany na chodníku, což není vozovka.

  Dnes u té cedule shora (v Budečské) zrovna nestála žádná dodávka (resp. stála trochu jinde), cedule ale také byla posunuta - úplně na kraj vozovky, k přechodu. Takže pokud někdo jde od soudu a kolem provozovny Quatto Gusto, tak jí také vůbec nemusí vidět - ona je totiž v tom kraji, kde jsou zábrany tak, že se po chodníku ani jít nedá. Lidé intuitivně půjdou kolem zábran vpravo, kolem provozovny Quattro Gusto. A od té si tu ceduli opravdu nepřečtou.

  Opravdu nevím, jak probíhalo to místní šetření - a teď si trochu rýpnu - ale skoro mi přijde, jestli se tam někdo nejel jen podívat autem. Ano, z auta a z ulice by tato cedule byla vidět asi nejlépe. Ale myslel jsem, že jde o chodce...

  Ještě jsem myslím objevil jednu ceduli - ta byla někde níž, myslím u přechodu nad Blanickou. Tato cedule byla otočena směrem k druhému chodníku - takže by si jí přečetl leda tak někdo, kdo by se na tuto "uzavřenou" část snažil přejít. Ale ten, kdo už po chodníku šel (a došel jsem naprosto legálně, protože nikde žádný zákaz, ani informaci o uzavření neviděl), tuto ceduli viděl jen zezadu...

  Pochopil bych, že by značení nebylo "dokonalé", kdyby šlo třeba o krátkou uzávěrku, nebo neplánovanou, kvůli nějaké havárii. Ale jestli tam tento zábor má být až do července (jak naznačují některé jiné - spíše informační cedule), jedná se dle všeho o plánovanou rekonstrukci, tak se domnívám, že značení prostě mělo být lepší, ideálně i s vyznačením nějaké obchozí trasy. Jak jsem psal v jiném příspěvku (ke stavebnímu záboru v Seifertově), v zahraničí takovéto věci řeší mnohem lépe. I třeba na místo umístí cedule s plánkem, na kterém je situace přehledně vyznačena, aby se člověk dozvěděl kam až třeba zábor je, kde se bude moci zase vrátit na původní chodník a podobně. Tyhle cedule "Přejděte na druhý chodník" si pamatuji ještě z dob minulého režimu - také umisťované často nějak "vtipně" - na ten druhý chodník by člověk musel asi přeletět (protože zábradlí), nebo žádný chodník na druhé straně ani nebyl a podobně. Ale myslel jsem, že v 21. století už budeme trochu dál...

  S pozdravem

  Marek Turnovec

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.5.2019 7:58)

   Dobrý den, pane Turnovče,

   místní šetření proběhlo standardně, plně v rámci našich možností a kompetencí odborným pracovníkem místního oddělení dopravy. Na místě byl shledán jeden nedostatek ve formě nedostatečného průchodu pro pěší v místě severního nároží křižovatky komunikací Francouzská a Blanická, kdy tento nedostatek byl na místě bez prodlení stavebníkem uveden do stavu odpovídajícího zásadám bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ČR. V rámci dopravního značení nebyl shledán žádný nedostatek v oblasti značení.

   Fotografie 1 je focena v místě, kde je chodník stále průchozí ve směru Blanická.

   Fotografie 2 je focena v místě, kde je zrušený přechod pro chodce. V místě, kde není přechod pro chodce a je vzdáleno více než 50 m od nejbližšího přechodu pro chodce, je chodcům ze zákona umožněno přecházet (ovšem v tomto místě se na druhé straně již nachází stavba, a proto byl předmětný přechod pro chodce zrušen).

   Fotografie 3 ukazuje, že na místě bylo předmětné dopravní značení opravdu osazeno. Řešení parkování vozidel na chodníku, jak jsem již uvedl, je plně v kompetencích Městské policie hl. m. Prahy, kdy k řešení těchto případů nemá Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy svěřeny příslušné kompetence, z čehož vyplývá, že v takovýchto případech nemůžeme v rámci našich kompetencí podniknout žádné kroky, které by takto neukázněným řidičům v této činnosti zabránily. V tomto konkrétním případě je na vině řidič, který zde dodávku odstavil, což je jednoznačně záležitostí špatného parkování, a ne stavebního záboru. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy není zřizovatelem Městské policie, tudíž nemá žádné kompetence k jakýmkoliv zásahům do práce Městské policie hl. m. Prahy.

   Je nám líto, že konstatování faktu, že chůze po vozovce v tomto případě není povolena zákonem Vás tak pohoršilo. Našel jste sice paragraf týkající se pohybu chodců v souvislosti s vozovkou, ovšem nějak nereagujete na první větu Vámi předloženého odstavce „§ 53, odstavec 3: Kde NENÍ chodník nebo je-li neschůdný“, což v tomto případě jednoznačně splněno není, jelikož komunikace Francouzská má po obou stranách chodníky. Tudíž, je-li jedna strana chodníku uzavřena, má chodec užít protější chodník a ne vstupovat do vozovky v souvislosti s Vámi uvedeným paragrafem. V tomto ohledu si musím za svým tvrzením stát. Chodec se nemůže na tento paragraf vůbec odvolávat, jelikož komunikace Francouzská za daného stavu má chodník, sic na druhé straně. V rámci platné legislativy jsem Vás již v minulé odpovědi odkázal přímo na vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (398/2009 Sb.), kde je výslovně uvedeno, že 1.0.2. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. A dodal jsem, že pokud není tento parametr dodržen, pak je chodník uzavřen, a to především s ohledem na naše nevidomé či jinak pohybově postižené spoluobčany, nebo například s ohledem na maminky s kočárky, které se jistě do zbývajícího profilu, místy i třeba jen 30 cm prostě a jednoduše nevejdou. Dopravní značení B30 by znamenalo jedinou věc, že se jedná o prostor zapovězený všem osobám, že tam nesmí nikdo vstoupit, a to ani majitelé přilehlých nemovitostí, což by bylo v rozporu se základním právem na užívání majetku jeho vlastníky a nájemníky (pro ostatní tam je to značení, že je uzavřeno). Takovéto dopravní značení (myšleno B30) se používá pouze v úsecích, kde je pohyb chodců přímo zakázán. V úsecích, o kterých se bavíme, je ale pohyb chodců dovolen v rámci obslužnosti přilehlých nemovitostí (Majitelé, nájemníci, pošta, servis, popeláři a jiné). V tomto případě se nejedná o uzavírku chodníku například z důvodu zavěšeného břemene, kdy je opravdu pohyb chodců v takovém úseku striktně a úplně zakázán. Co se týče zábran, opět musím reagovat jako v předešlých větách. Pokud by byly na místě osazeny oplocenky, bylo by zabráněno v užívání majetku jejími vlastníky apod., což by bylo protizákonné. Z toho důvodu není celá oblast obehnána stavebním oplocením, jak tomu bývá u jiných staveb. V případě, že jste došel až k uzavřenému prostoru, mi nezbývá konstatovat nic jiného, než že chůze po vozovce není legální, a že v rámci zákona by se člověk měl vrátit zpět do místa kde bude moci ulici překonat legálně. Pokud jste šel tak, jak píšete, překonal jste minimálně jednou vozovku v místě, kde není přechod pro chodce, lépe řečeno, je zrušený. V tomto nastavení křižovatky Francouzská x Blanická ve směru, kterým jste procházel, není v projektu vedena pochozí trasa (přechod pro chodce je zrušen). Tímto jste tedy překonal komunikaci Blanická v místě mimo přechod pro chodce. V takovémto místě není umístěno upozornění na uzavřený chodník, jelikož jak jsem výše uvedl, není zde vedena pochozí trasa. Průchod v místě, které je vyobrazeno na fotografii 1 slouží k průchodu z Francouzské (od Náměstí Míru) do ulice Blanická, kde je umístěna zastávka náhradní autobusové dopravy. Co se týká umístění dodatkové tabulky E13 před podnikem Quattro gusto, byla umístěna v souladu s vyjádřením a souhlasem Policie České Republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, která je jako jediný orgán příslušná k řešení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích hl. m. Prahy. Byl vznesen podnět, když byla na místě ještě osazena, po výzvě k úpravě tohoto značení stavebník úsek zprůchodnil. Teď, ve chvíli, kdy je již chodník v ulici Francouzská průchozí v celé délce, je již řešení této konkrétní cedule, jejího umístění, bezpředmětné.

   Co se týče opětovného napadání postupu místního šetření , na to Vám nemohu opětovně sdělit nic jiného, než že místní šetření proběhlo standardně, plně v rámci našich možností a kompetencí odborným pracovníkem místního oddělení dopravy, a na místě byla odstraněna jedna vada, která ovšem nijak nesouvisela s Vaším podnětem.

   Dále opětovně uvádíte problém s označením uzavření chodníku v místě východního nároží křižovatky komunikací Francouzská a Blanická, ovšem stále nerespektujete uzavřený a zrušený (přeškrtnutý) přechod pro chodce, a touto situací vzniklé pochozí trasy. Chodník, o kterém stále mluvíte, byl a je uzavřen již od křižovatky ulic Korunní a Blanická, kdy vprostřed komunikace Blanická bylo asi 70 m otevřeno pro případný přechod pěších na druhou stranu. Vstoupil jste doprostřed uzavřeného úseku, kde opravdu není žádné upozornění, že chodník bude uzavřen, jelikož se v uzavřené části již nacházíte. Provedení dopravního značení plně spadá pod schvalovací proces Policie České Republiky, kdy s touto akcí byl vydán písemný souhlas, na základě kterého bylo místním oddělením dopravy vydáno příslušné rozhodnutí a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích hl. m. Prahy. V případě že Vám dopravní značení přišlo nedostatečné, je to podnět pro jednání s Policií ČR, nikoli směrem ke kompetencím místního oddělení dopravy. Dopravní značení s vyznačením obchozích tras, které by muselo být umístěno na každé křižovatce nejméně 4x, přičemž jedna taková cedule má rozměr cca 1300 x 2000 mm by se podmínky pro pěší ještě více ztížily. Pravděpodobně by to pomohlo z hlediska orientace, ovšem z hlediska průchozích profilů by to situaci jistě přitížilo, a mám za to že takové umístění by neschválila právě Policie České republiky.

   V rámci námi probíraného záboru nebyla nikde shledána situace, o které hovoříte, kde by byl chodec nucen přelézat zábradlí, či dokonce přelétávat na druhý chodník.

   Ke dnešnímu dni bylo provedeno opakované místní šetření v souvislosti s kontrolou úpravy předchozího nedostatku. Na místě jsou již osazeny přechodové lávky, a komunikace Francouzská je průchozí v celé své délce. Značení v místě stavby bylo shledáno v pořádku. V době šetření nebyly na místě zjištěny žádné situace vyžadující zásah místního oddělení dopravy.

    

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Restaurační předzahrádka v Anglické (Marek Turnovec 15.5.2019 23:32)
  Dobrý den,

  tentokrát se mi to snad povede stručně: V několika příspěvcích tu bylo zmíněno, že minimální šířka chodníku pro chodce má být 1,5 metru. Někde je to asi dost velký problém (například mnou i některými zahraničními turisty tak oblíbený "chodníček" od Vinohradské Wilsonovou ulicí k Hlavnímu nádraží).

  Ale zajímalo by mě tedy, jak se třeba podařilo povolit zahrádku před pizzerií "La Torreta" v Anglické ulici (mezi Rubešovou a Škrétovou), viz obrázek. Z chodníku podle mně zbyl sotva metr, možná ještě méně...

  S pozdravem

  Marek Turnovec

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.5.2019 8:45)

   Dobrý den, pane Turnovče,

   chodníček Vámi oblíbený se stále řeší, problém je však v tom, že Wilsonova spadá do kompetence MHMP a nikoli MČ a není vůle tento chodníček rozšířit, takže poslední varianta je lávka nad tratí, ale ani zde nemá městská část žádnou kompetenci, nicméně městská část neustále trvá na tom, aby se rozšíření nebo lávka realizovaly.  Co se týče předzahrádky, ta je povolena v nezměněném stavu minimálně již od roku 2007 a jelikož je zde souběžný chodníček, který je i více používaný chodci a do dnešní doby si nikdo nestěžoval, že by byl nějakým způsobem omezován, tak se tato předzahrádka ponechala.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Výstavba plynovodu na Francouzské a zábor chodníku (Marek Turnovec 14.5.2019 22:09)
  Dobrý den,

  v pondělí 13. 5. 2019 jsem si všiml výkopových prací ve Francouzské ulici, od Blanické dál z centra. Má jít o rekonstrukci plynovodu. Bohužel na některých místech jsou zábrany přes celý chodník, takže není kudy projít, člověk musí do silnice. Zrovna v místech, kde se ani auta nemohou vyhýbat, protože pruh pro auta je od tramvajového pruhu oddělen prahem. Od Náměstí Míru jsem nikde neviděl žádnou značku, upozorňující na to, že je chodník uzavřen. Takovou ceduli jsem pak viděl až v úterý 14. 5., když jsem šel v opačném směru, jenže byla tak dokonale schována za jednou z dodávek plynařů, která stála na chodníku u křižovatky Francouzská x Sázavská.

  Nevím také, jestli je nutné celý chodník uzavírat - vlastní výkopy nejsou přes celou šířku chodníku, nebylo by možné alespoň v části zachovat průchod? Zbytek prostoru je využit třeba pro odkládání dlažebních kostek. Nelze zábor orientovat třeba podélně a souběžně s chodníkem, aby část zůstala volná?

  Předem děkuji za odpověď.

  Marek Turnovec

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.5.2019 12:57)

   Dobrý den, pane Turnovče,

   na místě bylo provedeno místní šetření. Na místě nebyl shledán nedostatek v označení uzávěr chodníků.

   V případě vlastníků a nájemců přilehlých nemovitostí je vždy umožněn přístup k jejich nemovitosti. V případě ostatních chodců, ti mají použít obchozí trasy. Vstup do vozovky je v rozporu s platnou legislativou ČR, a jako takový by tento přestupek měl být pokutován ze strany Městské policie.

   Pokud byla značka zakryta parkujícím vozidlem, jedná se jistě o přestupek ze strany řidiče, jelikož v daném místě nebylo stání dodávek povoleno, tudíž se jedná o přestupek postižitelný Městskou policií, ovšem místní oddělení dopravy v tomto případě nemá žádné kompetence, jak usměrnit parkování řidičů.

   Chodníky byly uzavřeny v celé šíři vzhledem k technologickým postupům a možnostem. Toto bylo schváleno Policií české republiky, jakožto příslušným orgánem k řešení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v ČR. Orientace a umístění záborů vychází z umístění rekonstruovaných sítí, technologických možností a šířkových parametrů chodníku. Dle vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb musí mít komunikace pro chodce celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů, tudíž během provádění takovýchto prací s danými požadavky na výkopy není možné nechat takovýto chodník průchozí, ale musí se pro pěší uzavřít, vyjma výše uvedených případů vlastníka či nájemce.

    

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Zábor v Seifertově ulici (Marek Turnovec 15.5.2019 10:05)
  Vážená pane Gále,

  děkuji za odpověď - a obrátím se tedy na magistrát, jak je možné, že takovýto zábor bez doprovodných opatření pro chodce povolili.

  Pokud jde o ty cyklisty - nemyslel jsem samozřejmě na chodníku, tam se snad oba shodneme, že nemají cyklisté co dělat - sám jsem se to například jednomu snažil vysvětlit v pátek ve Slezské ulici, když těsně přede mnou projel právě když jsem vycházel z jednoho ze zdejších podniků - dokonce mě kvůli tomu začal fyzicky napadat.

  Byla to ale narážka (nebo rýpnutí) na celkovou podporu cyklodopravy na Praze 2 - asi poslední významnější věci, která se pro cyklisty v této městské části udělala, tak byla legalizace průjezdu Folimankou. A to už je pár let. Jinak myslím jen nějaké drobné změny v Nuslích, které asi souvisely s jinými stavebními pracemi (Na Slupi, Sekaninova). Třeba pokud jde o cykloobousměrky, které mohou průjezdnost městem pro cyklisty velmi usnadnit (a teoreticky tak i snížit množství cyklistů na chodnících), snad zatím na Praze 2 nemáme stále žádné. Existuje sice nějaký cyklogenerel, ten byl někam odeslán, ale tím to asi skončilo.

  Spíš jsem se dokonce setkal i se zhoršením podmínek - například ve stoupání Francouzskou ulicí od náměstí Míru byly doplněny podélné prahy, díky kterým pak auta nemohou cyklisty bezpečně předjet. Chápu sice, že to byl asi "výmysl" DPP, ale zároveň se nezdálo, že by to MČ Praha 2 jakkoliv vadilo.

  Ale pokud jsem nějaké další vylepšení někde přehlédl, tak se omlouvám a samozřejmě budu rád, pokud mě opravíte. Asi nemám na Praze 2 prochozený či proježděný úplně každý metr čtvereční, ale většinu ulic ano.

  A musím třeba pochválit nové řešení začátku Lublaňské ulice. Je to pro chodce velké zlepšení.

  Kéž by se zase něco podařilo zrealizovat i pro ty cyklisty - a při tom na mnoha místech by opravdu stačilo málo, bez nějakých velkých investičních nákladů - šlo by třeba jen o úpravu značení. Ale když jsem se občas na něco poptával v minulosti, tak to obvykle vyznívalo, že cyklisté jsou naprosto marginální, že se s nimi nepočítá - a že prioritou jsou hlavně chodci a automobilisté (a nejsem si úplně jistý, že vždy v tomto pořadí - jen aby třeba náhodou někde neubylo nějaké parkovací místo).

  Viz třeba relativně nedávná rekonstrukce Bělehradské. Nejsou potřeba investice za miliony JEN kvůli cyklodopravě. Ale když už se někde něco za desítky či stovky milionů rekonstruuje, bylo by moc hezké, kdyby se i s těmi cyklisty počítalo - a ono to pak rozpočet takových rekonstrukcí moc nezvýší.

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.5.2019 11:13)

   Dobrý den,

   nevím odkud mám začít, začnu např. u cykloobousměrek a jak sám uznáte, ty by měly na  s sebe navazovat tak, aby bylo na co navazovat, problém je největší se s obousměrněním ulice Ke Karlovu v návaznosti na ulici Wenzigova a dále přes lávku Bělehradská. Náš dlouholetý návrh je, aby se autobusová linka spojující zdravotnická zařízení v oblasti Karlova nevedla ul. Wenzigovou, ale dál a doprava k muzeu PČR, což vyžaduje stavební úpravy, tím se vyhneme kolizi cyklista vs. Odbočující autobus, dále byl požadavek v ulici Wenzigova umístit semafory pro cyklisty pro bezpečný přejezd přes SJM, což bylo i v projektu, který byl zastaven nám z neznámého důvodu a lávka přes Bělehradskou také zatím neprošla, co se týče značení pro realizaci cyklogenerelu v Praze 2, ten byl opravdu odevzdán. Píšete o ul. Bělehradská, zde v projektu byla vyznačená trasa, ale poté se neuskutečnila a opět, tato komunikace spadá pod MHMP. Tzv. bumlíky podél tramvajové tratě, jsou to oddělovací tvarovky určené pro preferenci tramvajové dopravy, nechápu, proč by nám měla preference MHD vadit? Cyklisté pro nás nejsou marginální záležitostí, ale Praha 2 vzhledem ke své specifické dopravní infrastruktuře je např. odlišná od Prahy 8, nebo Prahy 7 už jen šířkovým uspořádáním ulic a musíme hledět na celkovou bezpečnost a plynulost silničního provozu.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Zábor chodníku v Seifertově (Marek Turnovec 14.5.2019 22:26)
  Dobrý den,

  už v dubnu jsem byl také poněkud nemile překvapen záborem v Seifertově ulici - původně jsem myslel, že to patří pod Prahu 1 či Prahu 3, ale jak se zdá, právě tato část, kde se momentálně staví nová budova (u Italské ulice) ještě zdá se patří pod Prahu 2.

  Proč ten zábor považuji za problematický? Protože když jdete pěšky od křižovatky "U Bulhara", tak se o ničem takovém nedozvíte. Až když dojdete k záboru - prostě cedule "Chodník uzavřen" a smůla. Chodec má asi přeletět na druhý chodník, nebo nevím jak si to někdo, kdo tento zábor povoloval, vlastně představoval. Tzn. dva pruhy aut v jednom směru, tramvajový pás, dva pruhy v dalším směru, pak asi metrová zeď a na ní zábradlí.

  Nebo byla představa taková, že se lidi vrátí zpět na křižovatku U Bulhara, kde je jediný přechod?

  Takto si tedy starost o chodce nepředstavuji. V nedávné době jsem se docela dost pohyboval třeba po Paříži či Vídni - zde se také staví či opravuje na spoustě míst - a ano, občas je nutné chodce omezit. Ale vždy je snaha jim nějaký průchod zachovat. Když už to nejde, zajistí se nějaký alternativní průchod (třeba i za cenu omezení prostoru pro vozidla - záborem ve vozovce). Vždy vše bylo dobře označeno, aby aspoň chodci věděli kudy mají jít. Ale v Praze?

  Promiňte mi teď malé odbočení - ale právě Praha 2, která - když to řeknu slušně - "nepovažuje cyklisty za prioritu" a tak ráda se ohání tím, že raději myslí na chodce, kterých je víc... Fajn - ale takto si podporu chodců tedy také nepředstavuji.

  Na ceduli bylo také napsáno, že zábor bude do 1. 5. 2019, ale měl jsem kolem cestu i teď v květnu a zábor tam byl pořád...

  S pozdravem

  Marek Turnovec

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.5.2019 8:32)

   Vážený pane Turnovče,

   musím Vám sdělit, že zábor nepovolovala Praha 2, ale MHMP. Zároveň přiznávám, že upřednostňujeme chodce na chodníku před cyklisty.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: parkování (Vladimíra Hájková 26.4.2019 9:44)
  Dobrý den, ráda bych věděla z jakého důvodu je od 1.5.-23.5. zákaz zastavení v Malé Štěpánské
  Děkuji za odpověď
  Hájková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.5.2019 8:17)

   Dobrý den.

   jde o zábor firmy DAP. Provádí se tam rekonstrukce chodníku v úseku Malá Štěpánská 1 – 11, na vchodových dveřích by mělo být nalepeno oznámení od DAPu.

   Provádí se to tam v rámci celoročního dopravně inženýrského rozhodnutí, jež má DAP pro  provádění prací na území Prahy 2 za dodržení základních podmínek, jako je například rozmísťování dopravního značení včas.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Neprůjezdnost Fričovou ulicí přes Botič (Dan Richter 29.4.2019 14:23)
  Rád bych se zeptal, zda je možné umístit na křižovatce ulic Bělehradská/Fričova informační ceduli, že z nelze projet do ulice Sekaninova v Nuslích z důvody opravy mostu přes Botič. Mnoho řidičů o tom neví a zbytečně pokračuje Fričovou ulicí do ulice Na Folimance, kterou nelze projet.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.4.2019 15:30)
   Dobrý den, pane Richtre,

   shodou okolností v té oblasti bydlím, tak vím, že na Bělehradské ulici byla cedule, informující o tom, že most přes Botič není průjezdný. Upozorníme stavbu, aby značení zkontrolovali.

   Děkujeme za podnět.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Parkovací místa blokované dřevěnou kozou nebo jiným materiálem (Zdeněk Klabačka 17.4.2019 14:49)
  dobrý den, již 3 měsíce dnes a denně od pondělí do neděle někdo z baráku v ulici malá Štěpánská 8 blokuje parkovací místa židlemi, dřevěnými kozami, páskou a jiným materiálem parkovací místa strážnící s tím problém nemají ale lidé co tam bydlí ano v případě že to odstraníte dostanete za okno vzkaz "děkujeme místo držíme právě vám" předpokládám že se nejedná o legální zábor děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.4.2019 15:36)
   Dobrý den, pane Klabačko,

   legální zábor je před domem č. 7, který zabírá 20 metrů čtverečních vozovky a skončí 15. 6. 2019. Před číslem 8, které zmiňujete, nic povoleného není. Bude tam provedeno místní šetření.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: zastávky MHD na Ostrčilově náměstí (Vlasta Trnková 11.4.2019 18:25)
  Dobrý den, zajímalo by mě, kdy se konečně dočkáme realizace zastávek formou mysů na Ostrčilově náměstí. Nastupování a vystupování z MHD je za stávajícího stavu obtížné. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.4.2019 9:06)

   Dobrý den,

   s realizací zastávek formou mysů na Ostrčilově náměstí se počítá, přesný termín realizace však musí sdělit Technická správa komunikací, a. s. Přeposílám proto Váš dotaz na TSK, a. s., k zodpovězení.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař
   odbor dopravy a územního rozvoje

   Doplnění o odpověď z TSK, a. s.

   Dobrý den, stavba TSK, tj. rekonstrukce ul. Jaromírova, je podmíněna dalšími koordinacemi s jinými investory. Největším investory je Pražská vodohospodářská společnost, která v této ulici plánuje rekonstrukci vodovodních řadů na rok 2020-2021. Následně by mělo dojít k rekonstrukci samotné komunikace.

    

   S pozdravem

   Ing. Zuzana Hronová

   technik přípravy a real. investic

   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

 • Otázka: Zábor chodníku v ulici Na Hrobci (Karel Novák 7.4.2019 9:01)
  Dobrý den,
  před hospůdkou Na Hrobci 7 jsou již od konce března denně rozmístěny židličky a stolky. Podle informací na stránkách úřadu je zábor povolen až od 1.5.2019, a to pouze 9m2. Stolky blokují téměř celou šířku chodníku, přejít na druhou stranu (díky kontejnerům na tříděný odpad) téměř nelze. Provozovna nemá nikde umístěnu cedulku o povoleném záboru. Navíc prakticky celý rok jsou před vchodem trvale umístěny 2 velké sudy sloužící jako improvizované stoly pro kuřáky. I tyto sudy blokují už tak úzký chodník. Můžete se k tomu, prosím, vyjádřit? Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.4.2019 9:28)

   Dobrý den,

   opravdu je tato předzahrádka povolena od 1. 5. 2019. Oddělením dopravy bude provedeno místní šetření. V podmínkách rozhodnutí musí být průchozí profil minimálně 1,5 m.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje