Dopravní Memorandum o spolupráci již podepsalo pět městských částí

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Dopravní Memorandum o spolupráci již podepsalo pět městských částí


Po roce od podpisu čtyřstranného Memoranda o spolupráci v dopravě k němu v těchto dnech přistoupil pátý partner. K městským částem Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 9 se nyní připojila také Praha 10. Dodatek k Memorandu stvrzující pátého smluvního partnera byl podepsán 1. 6. 2017.

Na obsahu Memoranda se nic nemění. Smluvní strany se jeho podpisem zavázaly ke spolupráci při řešení dopravy v širším centru, při výměně praktických zkušeností a koordinaci jednotlivých dílčích postupů.

„Rozšíření smluvních stran o další pražskou městskou část je logický krok. Všichni se potýkáme s podobnými problémy, navíc s Prahou 10 se dělíme o část Vinohrad. Aktuálními problémy jsou například změny v systému zón placeného stání, plánovaná humanizace Severojižní magistrály, chystané změny v MHD a dobudování městského silničního okruhu,“ uvedl místostarosta pro oblast dopravy Jan Korseska, který Memorandum podepsal za MČ Praha 2.

Městské části se podpisem Memoranda zavazují k tomu, že si budou vzájemně poskytovat odbornou a jinou pomoc. To se už v praxi děje. „Vzájemná spolupráce se už v minulosti osvědčila při připomínkování návrhu změn v systému zón placeného stání, které jsme poslali hlavnímu městu Praha,“ doplnil Jan Korseska.


Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 05.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout