Dubnové akce v infocentru KONTAKT - Bláznivé dny

V týdnu od 23. do 30. dubna nabídne KONTAKT možnost bezplatně konzultovat problémy s psychology z krizového centra RIAPS nebo z poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Městského centra sociálních služeb a prevence. „Bláznivé dny v KONTAKTu“ mohou navštívit lidé, kteří řeší osobní, rodinné, pracovní či jiné problémy, nebo ti, kteří se chtějí dozvědět více o problémech spojených s duševním onemocněním. Konzultace jsou určeny pro lidi s handicapem i pro širokou veřejnost, pro studenty odborných škol, psychologie, sociální práce apod. K dispozici bude i veřejná opatrovnice a zkušená sociální pracovnice z občanského sdružení FOKUS, které pomáhá duševně nemocným zařadit se zpátky do života. Do KONTAKTu na Palackého náměstí může přijít každý, kdo má potřebu si popovídat o svých problémech. V nabídce bude i mnoho kontaktů a nových informací o problematice duševního handicapu, brožury o schizo-frenii, o depresi a také právní rádce pro duševní handicap. Po celý duben zde bude k vidění výstava obrazů klientů Psychiatrického centra Praha.
Čtvrtý ročník projektu Měsíc bláznovství je již tradičně zaměřen na pomoc lidem, kteří se potýkají s duševní nemocí. Pořádá ho Česká asociace pro psychické zdraví. Součástí aktivit v Praze jsou např. výstavy děl klientů z chráněných dílen, krátké filmy, které seznamují širokou veřejnost s nabídkou pomoci nejrůznějších organizací a léčeben pro duševně nemocné. Veškeré aktivity mají přispět k odbourávání bariér mezi světem lidí tzv. zdravých a lidí s psychickým handicapem. „Bláznivé dny“ mají přispět i k polidštění oboru psychiatrie mezi veřejností. Uskuteční se besedy, pracovní dílny, koncerty, divadelní představení. Nabídku aktivit najdete na www.chvala-blaznovstvi.cz. Bezplatná linka k duševnímu onemocnění: 800 280 000 bude v provozu až do října.   

red

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout