Dům na půl cesty může předejít nenapravitelným škodám

Mladým lidem bez rodinného zázemí pomáhá už několik let postavit se na vlastní nohy a naučit se zvládat každodenní život „dům na půl cesty“ v Braunerově ulici v Praze 8. Podobný Dům otevřených možností (DOM) chce stejnojmenné občanské sdružení zřídit i v naší městské části.
Po rekonstrukci, kterou sdružení provede na vlastní náklady, by pro mladé lidi ve věku od 17 do 24 let měl sloužit zcelený byt na adrese Ječná 4. S realizací projektu a s uzavřením nájemní smlouvy souhlasila v říjnu rada městské části. Smlouva na dobu určitou má platit pět let a bude ji možné prodloužit, pokud se prokáže prospěšnost takového projektu. První tři roky sdružení nebude platit nájemné s tím, že si „odbydlí“ investice vložené do rekonstrukce (cca 800 000 Kč).
„Jsem ráda, že se po několikaletém úsilí podařilo na sklonku tohoto volebního období najít vhodný prostor k zahájení projektu ‘dům na půl cesty’. Jsem přesvědčena o jeho potřebnosti pro mladé lidi vstupující do života i o tom, že díky profesionálnímu přístupu realizátorů bude projekt úspěšný,“ říká zástupkyně starosty Mgr. Jarmila Cechnerová, která dlouhodobě usilovala o realizaci tohoto projektu v naší městské části.
Byt 1 + 3 druhé kategorie vznikne úpravou bytu administrativně rozděleného na tři malometrážní bytové jednotky IV. kategorie do původního stavu. Dočasné útočiště tu najde šest nájemníků, kteří budou bydlet po dvojicích. Každá z nich bude mít pro sebe „buňku“ s vlastním sociálním zařízením. Projekt dbá na zásadu takového vnitřního uspořádání v buňkách, které by každému z nájemníků zaručovalo soukromí. Jedna místnost má být využívána jako kancelář a současně pokoj pro noční službu – v tomto zařízení je třeba zajistit nepřetržitou službu personálu. Jako jídelna a kuchyně a zároveň společenská místnost má sloužit prostorná předsíň.
Smyslem projektu je naučit samostatnosti mladé lidi pocházející z prostředí, které se negativně podepsalo na jejich vývoji a teď mají problémy s praktickým životem. Taková situace může nastat například po odchodu z dětského domova či výchovného ústavu, kdy ze dne na den přichází šok z běžné reality. Jde ale také o děti z problémových rodin, kde špatné či dokonce patologické vztahy ovlivnily osobnost dospívajícího člověka natolik, že není schopen zvládat ani běžné životní situace. „Naši klienti nemají žádné materiální ani finanční zázemí, nemají kde bydlet, nejsou psychicky připraveni. U nás najdou podporu a pomoc, nabídneme jim trénink a průpravu pro začlenění do normálního života,“ líčí ředitelka DOM v Braunerově ulici Ing. Michaela Svobodová. Zkušenosti z tohoto zařízení ukazují, že mnohá traumata z dětství je možné citlivým přístupem překonat.
V domě na půl cesty by měl každý člověk získat běžné návyky, například povědomí, že pracovat je normální – k tomu může přispět i skutečnost, že bydlení ani strava tu nejsou zadarmo, i když jde o symbolické částky (v Braunerově ulici se za nájem platí 1000 Kč, za stravování 800 Kč měsíčně). Klienti by se především měli naučit orientovat v životě, hospodařit se svými prostředky, navazovat bezproblémové vztahy s lidmi, vyhýbat se nežádoucím vlivům okolí a podobně. Z projektu jsou předem vyloučeni lidé závislí na alkoholu, drogách a gamblingu nebo ti, proti nimž je vedeno trestní řízení. Zařazení mladého člověka v krizové situaci do tohoto projektu doporučí po posouzení všech okolností a rodinného i sociálního prostředí sociální pracovnice nebo kurátorka. I když režim v „domě na půl cesty“ není nijak přísný, jistá pravidla se respektovat musí. Tak jako v běžném životě, na který se zde ohrožení mladí lidé připravují.Lenka Prokopová

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout