EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY V ČR

pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
Vyzýváme hudebníky všech žánrů, národností a stupňů dovedností, pořadatele, hudební instituce, správní orgány a hudbymilovnou veřejnost k účasti a pořádání 6. ročníku Svátku hudby.
Koncerty jsou pořádány na veřejně přístupných místech (náměstí, parky, zahrady, zahradní restaurace, ulice atd.), v dětských domovech, v domovech důchodců, v nemocnicích a v diagnostických ústavech. Městské a obecní úřady vytvářejí podmínky pro veřejná spontánní vystoupení umělců. Pořadatelé zodpovídají za nekomerční charakter festivalu a nevytvářejí zisk. Umělci vystupují bez nároku na honorář.
Koncerty jsou veřejnosti zdarma přístupné.
Sdělení hudebníkům a pořadatelům
Koncertní vystoupení v Praze nahlaste na odboru kultury příslušných městských částí Prahy, dle místa svého vystoupení. Dodržujte, prosíme Vás, místní zvyklosti pro ohlášení veřejných hudebních produkcí.
Informace a přihlášku (je důležitým dokumentem pro koordinaci koncertů, výrobu programové brožury
a propagaci v tisku, rozhlase a televizi) žádejte u hlavního pořadatele v ČR: Evropský Svátek hudby ČR, Rámová 4, 110 00 Praha 1, tel.: 2481 8397, 232 2730, E-mail: info@svatekhudby.cz, www.svatekhudby.cz. Uzávěrka přihlášek: 10. května 2000.

-red-

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout