Farmářské trhy na Tylově náměstí budou ukončeny

 

 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Farmářské trhy na Tylově náměstí
budou ukončeny

 

 

Ke dni 30. září skončí provozování farmářského trhu na Tylově náměstí pro firmu Farma market, s. r. o., která trhy provozovala od března letošního roku. Nový provozovatel vzejde z výběrového řízení.

 

K dohodě o ukončení nájmu části pozemku na Tylově náměstí k provozování farmářských trhů došlo na základě osobního jednání místostarostů městské části Praha 2 Michaela Grundlera a Jana Korsesky s jednatelem společnosti Farma market, s. r. o., Martinem Kadlečkem.

„Jednání bylo vyvoláno anketou o spokojenosti občanů s trhy, která proběhla na základě výzvy v Novinách Prahy 2,“ řekl Jan Korseska.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

 

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 27.08.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout