Farmářské trhy na Tylově náměstí ještě v říjnu ožijí

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Farmářské trhy na Tylově náměstí ještě v říjnu ožijí

 

 

V neděli 30. září skončí provozování farmářského trhu na Tylově náměstí pro firmu Farma market, s. r. o., která trhy provozovala od března letošního roku. Rada městské části Praha 2 se rozhodla náměstí ještě před vánočními trhy oživit a stánky pronajmout od 1. do 31. října 2018.

 

K dohodě o ukončení nájmu části pozemku na Tylově náměstí k provozování farmářských trhů došlo 7. září 2018 po dohodě s jednatelem firmy Farma market, s. r. o.

 

„Jednání o ukončení provozování trhů bylo vyvoláno anketou o spokojenosti občanů s trhy, která proběhla na základě výzvy v Novinách Prahy 2,“ řekl Jan Korseska.

 

Rada městské části pověřila místostarostu pro oblast správy majetku Michaela Grundlera, aby pronajal stánky pro prodej farmářských produktů ještě na 29 dní jinému nájemci či nájemcům.

 

„Trhy se zachovají v období mezi ukončením smlouvy s firmou Farma market, s. r. o., a ukončením sezóny farmářských trhů. Od 23. listopadu tu budou pokračovat vánoční trhy, které máme v Praze 2 vyhlášené,“ uvedl Michael Grundler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

 

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 25.09.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout