Zasedání fiktivního zastupitelstva studentů na MÚ Praha 2 24.3.2015