Slavnostní odhalení pamětní desky k 70. výročí náletu na Prahu