Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili fotografii části kaple sv. Tekly a psali jsme o barokním ženském klášteru a nemocnici, kterou provozoval ženský církevní řád alžbětinek. Řád, jehož posláním je péče o nemocné, zde po roce 1990 opět působí.
Jak nám napsala paní J. Vlková: „Původně zde byl dům pro přestárlé kněze, který alžbětinky zakoupily v r. 1722. Řád byl založen sv. Alžbětou asi ve 13. století. Udává se, že byla blízkou příbuznou sv. Anežky. V roce 1724 byl vybudován kostel P. Marie – peníze na stavbu poskytla Markéta z Valdštejna, jejíž znak je nad portálem. Ke kostelu přiléhá klášter a budova nemocnice, vystavěná v letech 1728 – 1732 a rozšířená r. 1854. U nemocnice je rozsáhlá zahrada na místě původních lékárnických zahrad, patřících ve středověku Augustinovi z Florencie a pak Onorfovi (oběma patřily lékárny na Starém Městě pražském).“ Čtenářka J. Vodičková ve svém dopisu uvádí: „Pacientky byly na rozdíl od jiných špitálů již léčeny dvěma lékaři, z nichž jeden byl medicus (internista) a druhý ranhojič (chirurg). Nemocnice měla i vlastní lékárnu.“ A paní B. Illichová dodává, že „první konvent (tedy obydlí mnichů v klášteře – pozn. red.) vznikl na Novém Městě pražském u P. Marie Sedmibolestné Na Slupi.“ Dárek za správnou odpověď redakce zasílá H. Chrpové ze Štěpánské ul., D. Brčákové z Bělehradské ul. a J. Vodičkové z Neklanovy ul.
Nová soutěžní otázka se týká místa, kde najdete pamětní desku jedné slavné historické osobnosti našich dějin. Autorem návrhu tohoto velice zdařilého výtvarného díla je akademický malíř Lumír Šindelář a odlil ji kovolijec Jindřich Janeček z Vamberka. Jako nápovědu uvedeme, že mimo reliéfní podobu en face české královny z rodu Přemyslovců (20. 1. 1292 – 28. 9. 1330), která má sepnuty ruce k modlitbě, a příslušných nápisů, najde pozorný divák i dva znaky: jednak znak Českého království, jednak svatováclavskou orlici.
Královna byla dcerou českého krále Václava II. a Jitky (Guty) Habsburské. Po otcově smrti byla vychovávána ve svatojiřském klášteře na Pražském hradě, kde byla abatyší její teta Kunhuta. Poté, co sněm potvrdil její dědická práva na českou korunu, přenesla je na Jana Lucemburského, se kterým 1. září 1310 uzavřela sňatek. Stručně řečeno, manželství nebylo příliš šťastné, přesto svému manželovi porodila sedm dětí, mezi nimi i pozdějšího nejslavnějšího českého panovníka Karla IV. Pamětní deska je umístěna v lokalitě, kde tato Přemyslovna na sklonku života žila a zemřela. Slavnostního aktu odhalení 29. června 1995 se zúčastnil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde a pražský arcibiskup kardinál Vlk.
Odpověď na soutěžní otázku Kde se nachází pamětní deska této královny? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 nejpozději do 21. července 2004.

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout