Fotosoutěž :

Vážení čtenáři,
naše otázka z minulého čísla se týkala morové kapličky v sousedství vyšehradské rotundy sv. Martina. Jak nám napsala M. Nováková: „Kaplička z fotografie stojí na Vyšehradě vedle rotundy sv. Martina při cestě vedoucí k tzv. Leopoldově bráně, tj. bráně směrem na Pankrác – za ní je Jedličkův ústav a domek, kde bydlela Popelka Biliánová, a zbytek gotické brány zvané Šipka.“
Manželé Steinerovi pro zajímavost ve svém dopise mj. uvádějí: „U této kaple P. Marie byla poustevna a poustevník, jenž ji obýval, zvonil třikrát denně klekání a zastával kostelnickou službu při obřadech, které se tu občas konaly. Kapli nechal svým nákladem zbudovat kapitolní děkan Burghauer. Ten zde také celebroval mše svaté. Za císaře Josefa II. byla zrušena a svému posvátnému účelu začala sloužit až po sto letech – v roce 1882 byla renovována nákladem kanovníka Karlacha a nově vysvěcena 6. října 1889.“ Dárek za správnou odpověď zasíláme V. Štychové ze Skořepky, Fr. Tůmovi z Vyšehradské ul. a K. Fuchsovi z Podskalské ul.
V říjnovém čísle budeme hledat kamenný kříž na soutěžním snímku. Aby bylo vaše pátrání lehčí, nabízíme nápovědu: u jednoho z novoměstských kostelů stojí samostatná zvonice. Poměrně nízká kvádrová hranolová věž byla vystavěna v letech 1600 – 1605 na ploše kdysi rozsáhlého hřbitova, který měl i zvláštní oddělení pro pohřbívání popravených. Hřbitov byl zrušen v roce 1784 (v době josefinských reforem), terén byl upraven zhruba do dnešní podoby až v roce 1833. Před zvonicí stály dva kamenné kříže na podstavcích, patrně bývalé náhrobky, které měly být zachovány pro budoucnost. Dnes tady stojí již jenom jeden, z druhého zbyla pouze podnož.
Zvonice měla svoji předchůdkyni, o které se dochovala pověst. Působil zde zvoník jménem Lochmayer, který byl jako zarytý katolík popraven za husitských bouří. Když byl veden na popravu, vyslovil prokletí, aby zvony, na které dlouhé roky zvonil, hlásaly vždy jen neštěstí. Proto na ně bylo zvoněno pouze při požáru nebo při bouřce. Na provaze od zvonu se při hře houpal malý chlapec, neudržel se a byl oknem zvonice vymrštěn mezi náhrobky, kde se zabil. Pověst říká, že jeho matka pocházela z rodiny kata, který popravil zvoníka Lochmayera.
Odpověď na soutěžní otázku: U kterého kostela stojí zvonice, před kterou je vyobrazený kříž? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozději do 20. října 2004.

U kterého kostela stojí zvonice, před kterou je vyobrazený kříž?

Kaplička na fotografii se nachází na Vyšehradě, v sousedství rotundy sv. Martina

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout