Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
tentokrát do redakce došlo málo odpovědí, snad se vám soutěžní otázka zdála příliš lehká. V minulém čísle jsme uveřejnili pohled na průčelí Domu Zemědělské osvěty ve Slezské ulici.
„Plastika nad vchodem prozrazuje, že se jedná o budovu sloužící zemědělství,“ píše Ing. Reinhardt a dodává: „Dnešní název je Dům zemědělské osvěty a je v něm více institucí jako Agentura ministerstva zemědělství, Dokumentační středisko apod. V minulosti to byla Akademie zemědělských věd. Ve foyer je plastika, která se váže k vynálezu ruchadla.“ Pan Steiner vzpomíná, že „při náletu na Vinohrady v roce 1945 létaly červené keramické kachlíčky z této budovy až k Raisově škole, která stojí ve Slezské ulici o dost výše.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali: K. Vitouška z Budečské ul., Ing. V. Čiperovou z ul. J. Masaryka a J. Vlkovou z Římské ul., kterým zasíláme dárek.
Nová soutěžní otázka se týká jednoho ženského církevního řádu. Kaple sv. Tekly, před kterou stojí vyobrazený kříž s ukřižovaným Kristem, byla ke klášternímu kostelu Panny Marie Bolestné přistavěna v letech 1761 – 1762. Na kříži je značka INRI znamenající Iesus Nazarenus Rex Iudacorum, tedy Ježíš Nazaretský král židovský. Nad ním je klasické kasulové barokní okno. Kasulové je nazýváno proto, že tvarově připomíná mešní roucho katolických kněží.
Nedílnou součástí obou svatyní byl barokní ženský klášter a nemocnice. Ta sloužila jedinému účelu – „aby chudé nemocné ženského pohlaví, zvláště ty ode všech opuštěné, náležitého ošetření tu došly a na spáse své zkázy nevzaly.“
Ošetřovalo se zde i ambulantně, pro tento účel byla upravena jedna z místností u klášterní fortny. Čekárnu tvořila ulice. Trhaly se tady i zuby, tuto službu prý vykonávala sama matka představená, která byla silnější postavy a měla velkou sílu. Bývalo tradicí, že vytržené zuby zastrkávaly pacientky do puklin vysokého dřevěného kříže, který stával na podezdívce u Apolinářské ulice.
Soubor budov obrácený svým hlavním průčelím do ulice Na Slupi slouží i dnes zdravotnickým a církevním účelům.
Odpověď na soutěžní otázku Který ženský církevní řád zde dříve působil a po roce 1990 opět působí? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 nejpozději do 23. června 2004.
Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru


Který ženský církevní řád dříve působil a po roce 1990 opět působí v ženském klášteře Na Slupi?

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout