Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili fotografii Nuselských schodů, místo nejkratšího pěšího spojení Královských Vinohrad a Nuslí. Většina odpovědí byla správná: Nuselské schody mají 182 stupňů. Pro zajímavost uvádíme, že jedna čtenářka se zřejmě dobře neseznámila se zadanou otázkou – matematicky totiž vypočítala, že nuselské schody mají přibližný sklon 13,5 stupně. V redakci jsme ocenili její originální odpověď a zasíláme jí malý dárek.
Jak nám napsala MUDr. Jarošová z Písku: „Počet stupňů Nuselských schodů znám zcela přesně. Při každé příležitosti, jež se mi naskytne, jimi ráda proběhnu, a navíc, trpím trochu aritmomanií, takže mám ty schody opakovaně přesně spočítané: je to 14 stupňovitých oddělení vždy přesně po 13 schodech, tedy dohromady 182 schodů. Jdeme - li zdola nahoru, je po šestém oddílu schodů odbočka doprava Peruckou ulicí do Havlíčkových sadů (velmi příjemná vycházka).“ Paní M. Steinerová si zavzpomínala: „Koncem první republiky a za války jsme jezdili do školy vlakem na Vinohradské nádraží. Kolem kapličky sv. Rodiny jsme vyběhly (já a sestra) a Belgickou ulicí došly na nám. Míru, a tam byl náš ,gympl‘ na rohu Francouzské a Korunní třídy. Později po válce pak byly Nuselské schody součástí naší ,zkratkové‘ cesty z Vinohrad na Vyšehrad.“ A Z. Reinhardt doplnil zajímavost: „Po těchto schodech začátkem 30. let sjel automobilem (asi Tatrou 12) jeden z mladých Ringhofferů, čímž vyhrál jakousi sázku.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali: Klárku Lukášovou ze Sarajevské ul., J. Veselou z Římské. ul. a MUDr. H. Jarošovou z Písku, kterým zasíláme dárek.
Předmětem nové soutěžní otázky je budova… Uhádnete, jaký objekt je na snímku? Zde je nápověda: Velmi slibně se rozvíjející stavební aktivity na území Královských Vinohrad, kde se po staletí rozkládaly především vinice a zahrady včetně příslušných usedlostí a drobných hospodářských staveb, přibrzdila I. světová válka. Nedostávalo se investic ani pracovní síly, většina mužů musela nastoupit vojenskou službu.
Teprve po skončení války se opět pokračovalo v parcelaci vinohradských pozemků a vznikaly víceposchoďové honosné paláce a domy, kterými se rozrůstající velkoměsto Praha právem pyšnilo. Výjimku netvořilo ani takzvané Seidlovo pole, v té době samozřejmě již bývalé.
Na jeho části vyrostl rozměrný dům, ovládající dvě nároží a svým hlavním průčelím obrácený do jedné z dopravně nejživějších vinohradských ulic. Svému účelu byl odevzdán v roce 1926. Jeho projektantem byl slavný architekt Josef Gočár (1880 – 1945).
Budova sloužila školskému a osvětovému oddělení jednoho ministerstva. Tomu odpovídá i výzdoba hlavního průčelí, které tvoří červený keramický obklad. Dominujícím výtvarným prvkem je plastika dívčí hlavy, jejímž autorem je Otto Gutfreund.
Odpověď na soutěžní otázku Jaký objekt je na snímku?, doplněnou o údaj Do které ulice směřuje hlavní průčelí budovy? zasílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39, nejpozději do 26. května 2004.

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout