Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
všechny došlé odpovědi byly správné, protože otázka byla podle mínění mnohých čtenářů velmi lehká: Památník stojí na Na Výtoni u bývalé celnice, jejíž objekt dnes slouží muzejním účelům.
Nedávno zde byla znovu otevřena stálá expozice, věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě. Knihu za správnou odpověď zasíláme I. Dohnalové z ul. Na Moráni, N. Pešautové z ul. Za Strahovem z Prahy 6 a J. Černému z ul. Na Výtoni.
Nová soutěžní otázka se týká objektu čp. 1595/62 – bývalý Novoměstský obecní dvůr prostupuje celým domovním blokem. Jak svou východní fasádou, tak fasádou západní, jejíž architektonický detail je zachycen na snímku, se obrací do dvou velice rušných komunikací. Na pozemku byly původně v letech 1879 – 1880 vystavěny příčně probíhající novorenesanční kolny. Obě hlavní protilehlé budovy byly vystavěny v letech 1881 – 1883 a vzhledem k funkci objektu je vyprojektoval Městský stavební úřad.
Ve dvacátých letech minulého století tady probíhaly poměrně rozsáhlé rekonstrukční práce. V jejich rámci byly kupříkladu zdejší konírny přestavěny na garáže. Právě vzhledem k nesmírné důležitosti poslání zde sídlící instituce je její výzbroj neustále modernizována. A tak archivní snímky, případně staré filmové záběry, které zachycují vyjíždějící koňské povozy s příslušnou technikou, jsou dnes spíše úsměvné.
Zatím poslední velkou a zásadní stavební akcí byla v letech 1940 – 1942 výstavba dvoupatrové budovy podle projektu stavitele Václava Kolátora. V objektu sídlí důležitá a pro život města zcela nezbytná instituce, mimochodem v loňském roce oslavující za účasti představitelů města 150 let své existence.
Odpověď na soutěžní otázku Která instituce se tu nachází a mezi kterými ulicemi objekt stojí? nám zasílejte do 25. 2. 2004.


Text: hru/van, foto: hru

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout