Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
správná odpověď na minulou soutěžní otázku zní: Na fotografii byl objekt Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který se nachází mezi Sokolskou a Legerovou ulicí.
Jak nám napsala dr. Zadáková: „V objektu sídlí hasiči – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, nyní pouze ředitelství, preventivní ochrana a další oddělení. Vyfotografované průčelí je v Sokolské ulici.“ A paní Ptáčková dodává: „Část do Legerovy ulice má velmi hezky řešené průčelí, celý objekt je nově opraven.“ Dárek za správnou odpověď redakce zasílá T. Hynčicovi z Chodské ul., L. Polákové z Feřtekovy ul. v Praze 8 a J. Libichovi z Rejskovy ul.
A teď k nové soutěžní otázce: Portálům spoluvytvářejícím vstup do křesťanských chrámů byla vždy věnována velká pozornost. Bylo tomu tak i v architektuře románské, gotické, ale i v době baroka. Mnohé z nich tvoří svébytná umělecká díla.
Představují upoutávku pro věřící i ostatní občany, aby vstoupili dovnitř a alespoň na chvíli se ocitli v jiném myšlenkovém světě. Mnozí tudy byli a budou neseni ke křtu, nebo, zvláště tomu tak bylo v minulosti, i na konci své životní cesty.
Vyobrazený portál je novogotický a vznikl na přelomu 19. a 20. století při přestavbě a rozšíření současného historického chrámu. Jeho architekturu vytvořil převážně Josef Mocker. Po jeho smrti dokončil započaté dílo architekt František Mikš. Krásnou sochařskou výzdobu, jejíž ústředním motivem je Poslední soud, vytvořil sochař a řezbář Štěpán Zálešák.
Chrám je kromě jiného proslulý obrazem Panny Marie, zvané Dešťové. Obraz byl uctíván jako zázračný a v době sucha k němu v procesí chodilo tisíce poutníků a prosilo o příchod deště. Toto počínání zakázal osvícený císař Josef II., ovšem víra v obraz byla mezi lidem tak silná, že procesí se konala ještě řadu let.
Odpověď na soutěžní otázku Do kterého chrámu lze tímto portálem vstoupit? nám zasílejte do 24. 3. 2004.

Text Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 22.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout