Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili fotografii sochy oblíbeného císaře Karla IV. Jak nám napsala paní Hejzlarová, „vyobrazená socha Otce vlasti – Karla IV. se nachází v parčíku u milé a originální stavby kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého Na Karlově, v jehož těsném sousedství je umístěno Muzeum policie ČR.“
O soše nám poslala zajímavost D. Kalvodová: „Postava (v proporcích) je poměrně nízká – dle dobových názorů na malý vzrůst ve středověku. Jak ukázal antropologický výzkum prof. Vlčka, Karel IV. (podobně jako jeho předkové Přemyslovci) měl i na dnešní měřítka vysokou, statnou postavu pravého rytíře, odpovídající jeho hojné účasti v soubojích i v bitvách.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali: J. Paurovou z Vinohradské ul., L. Šubrtovou z ul. E. Peškové v Praze 5 a D. Kalvodovou z Vratislavovy ul., kterým zasíláme knihu.
Nová soutěžní otázka se týká jedné budovy, která má na svém průčelí zajímavou plastiku. Je tak charakteristická, že přinášíme jen krátkou nápovědu. Nedlouho po ukončení I. světové války bylo roku 1921 v Praze založeno jedno nakladatelství, akciová společnost s kapitálem 15 000 000 Kč, které sehrálo důležitou roli v české knižní kultuře. Vydávalo četné časopisy a to i v mnoha světových jazycích. Stejně tak odbornou literaturu ze všech oborů lidské činnosti. V neposlední řadě založila tato akciová společnost i knihkupecké oddělení.
Společnost, důstojně prezentující českou kulturu v zahraničí, dosáhla neobyčejného rozmachu i díky tomu, že si v roce 1925 dala postavit pětiposchoďový dům palácového charakteru s moderně řešeným průčelím, obráceným do jedné z nejživějších vinohradských ulic. Projekt vypracoval architekt Alois Dryák. V objektu měla společnost i vlastní tiskárnu.
Prakticky totožná činnost, umocněná moderní technologií, se v tomto domě odvíjí i dnes. Symbolizuje to i plastika zobrazená na soutěžní fotografii: nachází se v hlavním průčelí budovy, na kterém objevíte i název objektu.
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce do 19. 11. 2003.


Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout