Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
správně jste odpověděli, že na soutěžním snímku v minulém čísle byl fragment řetězu na věži Novoměstské radnice, a to na rohu Karlova náměstí a Vodičkovy ulice.
E. Mňuk nám svoji odpověď poslal e-mailem: „Fragment řetězu na soutěžním snímku se nachází na věži Novoměstské radnice, a sice na její východní stěně. Nejdříve jsem se to dočetl v knize, kterou jsem ve Vaší soutěži před rokem vyhrál, a pak jsem si to ještě ověřil i přímo na budově. Velmi zajímavý byl i textový doprovod k soutěži.“ Jak nám napsala R. Kašková, má pro ni celý objekt velký význam – její dědeček totiž byl v soudní budově vrchním soudním oficiálem. Ze správných odpovědí jsme vylosovali M. Soukupovou z Francouzské ul., R. Kaškovou z Myslíkovy ul. a dr. V. Zadákovou z Neklanovy ul.
Nová soutěžní otázka se týká jedné zajímavosti: Víte, že se na území městské části Praha 2 nachází zachovalá, i když dnes již nefunkční studna? Kromě té na soutěžní fotografii je nedaleko ještě jedna. Uvedená studna stojí uprostřed sadů, kde bývala dříve silně svažitá stráň. Proto musel být v jejich severní části vyzděn vysoký taras a následně navezeno několik stovek povozů zeminy. Podle návrhu městského zahradníka byly vyměřeny cesty a začal se zakládat sad. Lesní sazenice a něco málo ovocných stromů byly přivezeny ze Lhotky a Kosoře, keře byly vyžádány od společnosti pro okrašlování Prahy. Po skončení Zemské jubilejní výstavy v roce 1891 získal zakladatel sadů, k jehož poctě jsou dnes pojmenovány, množství sazenic z výstavního pavilonu hraběte Harracha. Túje byly zakoupeny od zahradníka Waltra z Chuchle. Podél celého sadu byl vysázen živý plot z hlohu. V roce 1999 byla zahájena celková obnova sadů podle projektu arch. Otakara Kuči. V jejím rámci byla opravena i studna. Je kryta zděným novogotickým přístavkem a její nejbližší okolí je kruhovitě vydlážděno. Odpovědi zasílejte do 23. 7. 2003.

Text Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 08.07.2003 – support@publix.cz
Vytisknout