Fotosoutěž


Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme zvolili otázku sice velmi těžkou, ale vy jste nezklamali – všechny odpovědi byly správné.
Uveřejnili jsme detail Mařatkova pomníku Praha svým vítězným synům 1914 – 1918 (muž s puškou), postaveného na paměť českých legionářů od Zborova, Bachmače a Volhy z I. světové války. Střed pomníku tvoří pylon, obklopený osmi postavami (žena a sedm mužů). Jak nám napsala D. Součková: „Jako malé děvče jsem se kolem pomníku probíhala se svými vrstevníky každý den, dokud nepřišel pan hlídač a nevyhnal nás svojí sukovicí, ze které jsme měli veliký strach. Byla jsem i s rodiči při tom, když Němci pomník odváželi, a také na slavnosti v roce 1998, kdy byl opět slavnostně vztyčen. Slavnost byla velice krásná a kupodivu ani věnec, který tam byl tenkrát položen, nebyl ukraden.“ Čtenářka M. Nováková nám kromě dopisu poslala i ručně nakreslenou mapku a píše: „Celý pomník je vlastně součástí Zítkových sadů, stojí přímo pod klášterem v Emauzích. A je na něj hezký pohled z nábřeží.“
Ze správných odpovědí jsme vylosovali: J. Dohnálka z Rejskovy ul., J. Pěnkovou z Jugoslávské ul. a Z. Reinhardta z Resslovy ul., kterým zasíláme Knihu o Praze 2.
A nyní nová soutěžní otázka: Kamenná sfinga na fotografii je součástí sochařské kompozice pomníku významného českého básníka. Tato i druhá symetricky umístěná sfinga dříve chrlila vodu do kamenné mísy umístěné pod ní a dnes zaslepené. Místo pro pomník věnovala Městská rada královského hlavního města Prahy zdarma. Úspěšná byla i peněžitá sbírka na jeho realizaci. Pomník byl slavnostně odhalen v neděli 14. května 1882 a tento akt se stal velkou společenskou událostí. Pěvecký spolek Hlahol přednesl kantátu na slova Elišky Krásnohorské, slavnostní projev zaměřený na mistrovu literární tvorbu přednesl František Dvorský. Účastníci se poté přemístili na nedaleký ostrov Žofín, kde vše pokračovalo taneční zábavou. Ovšem již den předtím se v rámci oslav odhalení pomníku konalo v Novém českém divadle představení mistrovy truchlohry Záviš z Falkenštejna.
Na závěr ještě napovíme, že básník, k jehož poctě byl pomník zřízen, se zasloužil o založení Umělecké besedy a byl předsedou jejího literárního odboru. Odpovědi nám zasílejte do 23. 4. 2003.

Text: Eva Hrubešová/van,

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout