Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
otázka z minulého čísla byla jednoduchá a mnozí z vás jistě poznali trochu neobvyklý pohled na Hlavní nádraží. Ovšem příspěvky, týkající se této lokality přišly jen dva.
Z dopisu Ing. M. Veliše vyjímáme: „Na uveřejněné fotografii je jižní část železniční stanice Praha Hlavní nádraží s portály tří železničních dvojkolejných vinohradských tunelů. Pravý má délku 1145 m a byl uveden do provozu v r. 1871. Prostředním tunelem, dlouhým 1126 m, projely vlaky poprvé v r. 1944 a levý byl slavnostně otevřen 22. 9. 1989. Před vyústěním v Praze-Vršovicích je rozpleten do dvou jednokolejných tunelů o jednotlivých délkách 1102 a 1124 m. V současnosti jezdí pravým tunelem vlaky směrem Praha-Smíchov – Plzeň a Praha-Smíchov – Chomutov – Karlovy Vary. Prostřední slouží převážně vlakům do a z odstavného nádraží Praha jih a levým projíždějí vlaky směrem Praha-Vršovice – České Budějovice a Praha-Vršovice – Dobříš/Čerčany.“
Čtenář Roman Grametbauer se soustředil spíše na historii samotného nádraží a píše: „V letech 1870 - 1871 vznikla na místě bývalých sadů rozlehlá nádražní budova, kterou v novorenesančním slohu navrhli architekti A. Barvitius a V. I. Ulman. Nádraží mělo 9 kolejí a první vlak sem z Vídně dne 14. 12. 1871 přivezl 9 cestujících. V letech 1901 – 1909 bylo celé nádraží přestavěno včetně nové budovy, kterou v secesním slohu navrhl arch. J. Fanta.“ Děkujeme za oba zajímavé příspěvky: autora prvního odměníme honorářem a druhému autorovi posíláme knihu.
A teď již k otázce na říjen. Pohlednici (dle textu asi z r. 1900) nám laskavě zapůjčila paní D. Kňavová. Stavbu zřejmě lehce poznáte. Vaši odpověď očekáváme na adresu redakce do 17. 10. 2001 a moc bychom si přáli, abyste přidali některou z Vašich vzpomínek, která se k tomuto místu váže.

vla

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout