Fotosoutěž

Milí čtenáři,
jak to tak vypadá, tentokrát jsme vám připravili opravdu tvrdý oříšek k rozlousknutí. Ale nechybili ti, kteří odpověděli, že jde o mozaiku nade dveřmi domu v Lublaňské ul. č. 33.
Jak je psáno v Knize pamětní soukromé obecné školy s právem veřejnosti „U dobrého pastýře“ z roku 1901, zželelo se některým znamenitým, postavením, rodem i zásluhami vynikajícím osobnostem mravního úpadku provinilců, kteří jsouce vřaděni mezi dospělé od stupně ke stupni hloub a hlouběji klesali. Např. Leo Thun z Hohensteinu či Bohuslav Chotek se zasloužili o založení Jednoty pro blaho propuštěných mladistvých káranců (v březnu r. 1836). Ani tehdy to i přes své jistě vynikající zásluhy neměli lehké, císařské kanceláři trvalo nějaký rok, než jejich projekt schválila. Nicméně vychovatelna „U dobrého pastýře“ a posléze soukromá obecná škola s právem veřejnosti byla založena a funguje vlastně dodnes v podobě Diagnostického ústavu pro mládež (DVÚ). V současnosti je zde umístěno 30 chlapců ve věku 16 - 19 let, kteří jsou po diagnostickém pobytu posláni do výchovných ústavů po celé republice, či do dětských domovů. Školní program zjišťuje stupeň jejich vědomostí a také zájem o další vzdělávání, pracovní skupiny, které zaměstnává vyklízecí firma, „makají“ při vyklízení dvorů, sklepů atp. Pozornost je věnována sportovním aktivitám (na sportovní vybavení bude letos přispěno i z právě ukončené akce firmy Albert), chlapci pracují s keramikou, nebo malují porcelán (hrníčky pro malování poskytla porcelánka Nová Role). V době společných vycházek navštěvují kina a muzea. Panuje zde pevný řád, každá minuta dne je přesně naplánována, dovolenky či vycházky jsou možné pouze po splnění přísných kritérií a útratu si hradí každý sám - z peněz vydělaných vlastníma rukama. A tak „Dobrý pastýř“, mozaika vytvořená Viktorem Foersterem (originál je po opravě v r. 1986 vystaven v klubovně DVÚ), bdí už více než sto let nad mladíky, kteří se ocitli na šikmé ploše.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali: Dagmar Štefancovou z Tyršovy ul., Zdeňka Kovaříka z Legerovy ul. a Štefanii Stratilovou z Vrchlického ulice.
Inspiraci pro červnovou otázku jsme tentokrát hledali u vody. A tak se vás ptáme - kde se zastavil náš fotograf, aby pro vás zvěčnil toto romantické zákoutí? Vaše odpovědi očekáváme na adrese redakce do
19. 6. 2001.

vla

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout