Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
všechny vaše odpovědi, které k nám do redakce došly, byly tradičně správné. Šlo opravdu o kapli sv. Rodiny pod Nuselskými schody. Jak nám napsal dr. Vlastislav Lutrýn z Blanické ulice:
„Pamatuji se, jak můj zemřelý otec v dobách 1. republiky ji nazýval také Beptovská nebo Viniční kaple. Váš text ještě doplním: podle návrhu arciděkana Hoffmana (na jeho působení se ještě jako dítě pamatuji) připadly ve prospěch stavby pozdějšího kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad nejen pozemky, které vydatně pomohly financování stavby, nýbrž i sama kaple, která pak byla spravována farností nového kostela, ačkoliv leží na teritoriu farnosti sv. Ludmily. V té době se tam konaly bohoslužby jen několikrát do roka. Dnes ji spravuje církev Starokatolická.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali: D. Brčákovou z Bělehradské ul., J. Herna, ThDipl. z Varšavské ul. a M. Divišovou z ul. U Zvonařky, kterým zasíláme Knihu o Praze 2.
A nyní nová soutěžní otázka: Dům na snímku dal v 18. století vybudovat novoměstský měšťan Karel Bepta. K objektu také patřil pozemek ve tvaru trojúhelníku, na němž se nacházely vinice a polnosti. Roku 1787 koupil od Beptových dědiců tyto statky pražský měšťan a továrník Hynek Vondráček a dalším majitelem se v roce 1797 stal baron Jakub Wimmer. Zhruba roku 1838 byl objekt přestavěn a rozšířen. Z hospodářství tím vzniklo panské sídlo se širokým dvorem, který byl z jedné strany uzavřen zahradním domkem a ze strany druhé mřížovými vraty. V té době získal dům svou klasicistní podobu. Od roku 1853 vlastnila objekt rodina Bílých. Ještě ve dvacátých letech 20. století obklopovaly dům zahrady, bohužel krátce poté zde začala vznikat okolní uliční zástavba, a tím byla „izolace“ místa narušena. Budova chátrala a v roce 1950 byla navržena k demolici, ze které nakonec sešlo, a v roce 1964 se naštěstí dostala na seznam chráněných památek. Budova se nachází na velmi hezkém místě, a tak možná dnešní fotootázku využijete jako inspiraci k některé ze zimních procházek Prahou. Odpovědi nám zasílejte do 20. prosince.   

lin/van

Zveřejněno: 09.12.2002 – support@publix.cz
Vytisknout