Fotosoutěž


Vážení čtenáři,
jako již v několika posledních číslech jsme si ověřili, že vaše znalosti Prahy 2 jsou značné – opět byly všechny odpovědi na soutěžní otázku správné.
Jak nám napsala čtenářka Martina Procházková: „Uvedený dům se nachází v Neklanově ulici a je v kubistickém stylu. Okolo tohoto domu jsem svého času chodila do práce denně a teď po opravě je opravdu skvostný. Často vídám skupiny cizinců, jak ho obdivují. Tahle fotografická soutěž je moc zajímavá, vždy se dozvím něco nového a často naříkám na svoji paměť, že si nemohu vybavit, odkud uvedený snímek pochází. Prosím, pokračujte i nadále.“ Architektem byl J. Chochol. Cenu za správnou odpověď zasíláme D. Součkové z Podskalské ul., R. Kaškové z Myslíkovy ul. a Ing. K. Zelenkovi ze Sázavské ul.
Listopadová otázka je dost těžká: Budova na snímku vznikla roku 1755: jde o drobnou barokní architekturu, čtvercového půdorysu, s obdélným na šířku položeným kněžištěm. Vnitřní prostor má sešikmené rohy a je zaklenut plackou, presbytář valeně. Nad portálem se nachází kausulové okno a celá budova je kryta stanovou střechou se sanktusníkem. Tento objekt vystavěl pražský měštan, rada Nového města Karel Leopold Bepta, budova díky němu získala i rozsáhlé polnosti a dokonce fundaci pro poustevníka. Veškerý majetek spravoval michelský farář, ovšem roku 1897 získala vinohradská fara samostatnost a tím pádem si na budovy i pozemky mohla činit nároky fara u sv. Ludmily, což se však nestalo. Roku 1903 poslal arciděkan Hoffman arcibiskupovi Lvu Skrbenskému návrh, aby byl majetek budovy použit na výstavbu nového katolického kostela na Vinohradech; byl přijat, avšak k jeho realizaci došlo až v roce 1928.
V současné době je budova využívána jen při určitých příležitostech, bohužel se jí nepodařilo uniknout pozornosti vandalů, kteří ji „označkovali“ spreji. Doufáme, že ačkoli je dosti nenápadná, umístěná na klidném místě, najdou se čtenáři, kteří si na její název vzpomenou. Své odpovědi nám zasílejte do 20. 11. 2002.    

lin/van

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout