Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
minulá otázka nebyla z nejtěžších – dostali jsme jenom správné odpovědi: šlo o barokní Michnovský letohrádek, pro který se ve 2. polovině 19. století vžil rovněž název „Amerika“. Nachází se v ulici Ke Karlovu 20/462. Pro Jana Václava Michnu z Vacínova ho v letech 1712 – 1720 postavil K. I. Dienzenhofer. V roce 1932 zde našlo místo Muzeum A. Dvořáka.
Jak píše M. Hejzlarová: „Stavba sama má pro mě osobně, ač jsem zcela nemuzikální, zvláštní kouzlo již od dětství. Její růžovookrový šat s bohatou výzdobou z ní vytváří takovou princeznu mezi ostatními skvosty naší pražské architektury.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali: B. Kohnovou z Nezamyslovy ul., M. Hejzlarovou z ul. Na Moráni a H. Harenczykovou z Koubkovy ul., kterým zasíláme Knihu o Praze 2.
Do červencového čísla jsme proto vybrali otázku, která Vám možná trochu zamotá hlavu. Stavbu najdete nedaleko Karlova náměstí. Po založení Nového Města sloužila jako zvonice přilehlého kostela. V letech 1665, 1731, 1857 a 1871 došlo k několika důležitým opravám a v roce 1729 byl v dílně Zachariáše Ditricha pro tuto budovu ulit krásný zvon, zasvěcený Janu Nepomuckému. V roce 1857 Augustýn Wichek opravil kvádry nároží i soklu a v roce 1884 dostala budova novou břidlicovou krytinou. Má jedno patro, čtvercový půdorys, je vyzděná pískovcovými kvádry a její vnitřní strana je pokryta lomovým kamenem. Kamenný sokl vyrovnává nerovnost terénu, který je na severní straně vyšší. Jižní průčelí má v nadpraží štítek s pamětním nápisem a v horní části reliéf s vyobrazením kamenování světce, jemuž je stavba zasvěcena.
Odpovědi nám zasílejte do 24. 7. 2002.

Text: van/lin

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout