Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili detail zvonice u kostela sv. Štěpána, před kterou je vyobrazen kamenný kříž. Dárek za správnou odpověď zasíláme D. Sučuové z Podskalské ulice, M. Bártů z Brechtovy ulice v Praze 4 a B. Kohnové z Nezamyslovy ulice.
Nová soutěžní otázka je zaměřena na jednu školní budovu. Na území naší městské části se nalézá až překvapivě mnoho škol různých typů. Na jedné z nich jsou ve výši zvýšeného přízemí umístěny čtyři sochy, představující různé obory lidské činnosti. Každá má svůj vlastní sokl a nároží školní budovy je rozděluje na dvě poloviny. Jejich autorem je jeden z představitelů sochařského sociálního realismu dvacátých let – profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, význačný český sochař Karel Dvořák (1893 – 1950). Jednu ze soch, postavu pouličního prodavače novin (kamelota) z roku 1925, jsme vyfotografovali.
Kameloti, především v období mezi dvěma světovými válkami, patřili neodmyslitelně ke koloritu centra Prahy. Tehdy měly některé noviny nejen ranní, ale i polední a večerní vydání, částečně doplněné o nejčerstvější zprávy z domova i ze světa. Pokud došlo k nějakému velkému neštěstí, nebo k závažnému kriminálnímu činu, vycházely noviny ještě v mimořádném vydání. To byla příležitost pro kameloty, aby se stohem novin, vonících ještě tiskařskou černí, vyráželi do ulic a hlasitým vyvoláváním těch nejsenzačnějších titulků vnucovali chodcům ke koupi své výtisky. Někteří z nich obcházeli i pražské kavárny a hospody, neboť zde byla velká naděje, že jejich snaha bude oceněna ještě navíc malým spropitným.
Odpověď na soutěžní otázku Kde sídlí škola s touto sochařskou výzdobou? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nejpozději do 24. listopadu.


Víte, kde sídlí škola s touto sochařskou výzdobou?

V minulém čísle jsme uveřejnili detail zvonice u kostela sv. Štěpána, před kterou je vyobrazen kamenný kříž

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 04.11.2004 – support@publix.cz
Vytisknout